Kaupunginjohtaja tukee Voutilaista

Teksti Susanna Kuparinen

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok.) esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus ei ryhdy jatkotoimenpiteisiin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen 72 000 euron kalustehankintojen suhteen.

Pajunen ehdottaa, että hallitus asettuu eduskunnan oikeusasiamiehelle annettavassa lausunnossaan Helsingin kaupungin oikeuspalvelujen kannalle.

Oikeuspalvelut antoi 11. elokuuta lausunnon, jonka mukaan ”suorahankinnalle ei ole olemassa hankintapäätöksessä esitettyä perustetta”, mutta ei näe aihetta ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

Sosiaalijohtaja Voutilainen tilasi kalusteet ilman kilpailutusta ja rikkoi näin kaupungin ohjesääntöä sekä hankintalakia. Voutilainen on perustellut hankintaa sillä, että jos jotakin tuotetta tai palvelua on saatavissa vain yhdeltä toimittajalta, hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa.

Oikeuspalvelujen lausunto on järjestyksessään toinen.

Vielä heinäkuussa oikeuspalvelut puolsi Voutilaisen kalustehankintaa sosiaalijohtajan terveydellisillä syillä. Voutilainen perusteli kalustehankintaa kaupunginhallitukselle kesäkuun 11. päivä antamassaan selvityksessä sijaisen kuolemalla, joka pakotti Voutilaisen palaamaan töihin kesken sairausloman. Työhuoneeseen tarvittiin pikaisella aikataululla kalusteet, jotka mahdollistavat ”työasentojen joustavan vaihtelun”.

”Kiire voi vaikuttaa kilpailuttamisesta luopumiseen”, oikeuspalvelujen ensimmäisessä lausunnossa sanottiin.

Fifi uutisoi maanantaina, että Voutilaisen mainitsema sijainen oli jäänyt vakavan sairauden johdosta pois töistä 20. marraskuuta 2008, kaksi kuukautta ennen Voutilaisen omaa sairastumista.

Voutilainen muutti kertomustaan sisäisen tarkastuksen haastattelussa 25. kesäkuuta. Nyt huonekalujen hankinnan syy ei ollut sairastuminen tai sijaisen kuolema, vaan harhaanjohtava tieto ulkopuoliselta sisustussuunnittelijalta.

Suunnittelusta ei vastannutkaan Divaani Oy vaan Aurinkoinen Oy:n toimitusjohtaja, toimittaja Hanna Sumari. Voutilainen väitti Sumarin kertoneen, että kalusteita saa vain Divaani Oy:stä.

Sisäinen tarkastus totesi 10. elokuuta luovuttamassaan muistiossa, että kalusteita oli saatavilla useilta toimittajilta ja hankinta rikkoi hankintalakia. Voutilainen rikkoi hankintalakia myös Aurinkoinen Oy:n kanssa tekemässään sopimuksessa. Lisäksi Voutilainen on rikkonut hankintalakia ulkoistaessaan 156 000 euron edestä konsulttipalveluja Diakonissalaitokselle, aiemmalle työnantajalleen.

Oikeuspalvelujen uusi lausunto perustuu Voutilaisen uuteen selitykseen. Oikeuspalvelujen lausunnossa todetaan nyt, että Voutilainen on toiminut hyvässä uskossa – hankintalain rikkominen on vahinko, joka ei anna aihetta jatkotoimiin:

”Asiassa ei ole ilmennyt sellaista seikkaa, joka olisi antanut aiheen epäillä sisustussuunnittelijana toimineen henkilön asiantuntemusta tässä suhteessa”, lausunnossa sanotaan.

Toisin sanoen Aurinkoinen Oy:n Hanna Sumari olisi johdattanut sosiaalitoimea harhaan.

Viime maanantaina Fifin haastattelussa Sumari ei muista sanoneensa, että Divaani olisi kalusteiden ainoa toimittaja.

”Usein on järkevämpää tilata kaikki samalta kalustetoimittajalta”, Sumari kertoi. ”Lopputulos on helpommin hallittavissa ja lopulta edullisempi.”

Oikeuspalvelut toteaa myös, että Voutilaisen esimiehen, sosiaali- ja terveysasioista vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen (kok.) toiminnasta ei löydy huomautettavaa, mutta ei perustele miksi.

Kokkonen salasi sosiaalilautakunnalta toukokuussa Voutilaisen kuulemistilaisuuden yhteydessä, että taloushallinto oli varoittanut Voutilaista jo maaliskuussa hankinnan laittomuudesta.

Oikeuspalvelut ei ota kantaa Voutilaisen Diakonissalaitoksen kanssa tekemiin konsulttisopimuksiin.

Kaupunginhallitus käsittelee eduskunnan oikeusasiamiehelle annettavaa lausuntoa 17. elokuuta, jolloin hallitus voi päättää, asettuuko se Pajusen esityksen taakse. Tässä yhteydessä kaupunginhallitus voi halutessaan päättää myös, ryhtyykö Helsingin kaupunki sosiaalijohtajan suhteen muihin toimenpiteisiin.

Voima on tutkinut Paavo Voutilaisen kalusteostoja koko kesän. Lue Susanna Kuparisen aikaisemmat jutut Miljardin euron mies, Aitiopaikalla, En ollut paikalla, Sana sanaa vastaan sekä Sisäinen-tarkastus-suomii-Voutilaista.

Kommentoi Facebookissa
Olutposti 2019
Etnosoi 2019