Juha Sääski: Parhaan tv-kanavan valintaa, valokuvakollaasi 2007-2022.

Talous

Pääkirjoitus: Kapitalismikritiikki on muotia. Tämäkin talousliite esittelee vaihtoehtoisia tapoja järjestää taloutta.

Voima-talous murtaa myyttejä ihmisyhteisöjen historiasta, tarkastelee demokraattisia talouden organisoinnin tapoja ja hahmottelee talouden sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehikkoa.

Lukuaika: 2 minuuttia

Pääkirjoitus: Kapitalismikritiikki on muotia. Tämäkin talousliite esittelee vaihtoehtoisia tapoja järjestää taloutta.

Juha Sääski: Parhaan tv-kanavan valintaa, valokuvakollaasi 2007-2022.

Artikkeli on julkaistu Voiman visionäärisessä talousliitteessä.

Voima-talous ilmestyi Voiman 2/2023 välissä ja Issuussa.

Löydät muut verkkosivuillamme julkaistut talousliitteen artikkelit täältä.

Kapitalismikritiikistä on tullut muotia. Vasemmiston keskuudessa se on aina ollut muotia, mutta kritiikki on valtavirtaistunut. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on nimennyt kapitalismikritiikin muoti-ilmiöksi. The Economistin ja The Financial Timesin kaltaisissa talousjulkaisuissa kapitalismin ongelmia nostetaan säännöllisesti esiin.

Myös maailman talouseliitti haluaa uudistaa kapitalismia. Ehdotuksiin kuuluu esimerkiksi niiden ihmisten osallistaminen taloudellista toimintaa koskevaan päätöksentekoon, joihin tuon toiminnan vaikutukset ulottuvat. Valtavirtaisen kapitalismikritiikin tavoitteena on usein pelastaa kapitalismi itseltään.

Trendin syyt ovat ilmeisiä. Olemme vauraampia kuin koskaan, mutta vauraus on äärimmäisen epätasaisesti jakautunut ja materiaalisen hyvinvoinnin kasvattaminen nykyiseen tyyliin uhkaa tehdä planeetastamme elinkelvottoman. Myös mielenterveyden ongelmat ovat kasvava ilmiö. Nämä ongelmat ovat kuitenkin liian suuria ja yhteiskunnallisia terapeutin vastaanotolla käsiteltäviksi.

Valtavirtaisessa kritiikissä keskitytään usein järjestelmän säätämiseen ja optimointiin. Säätäminen ei kuitenkaan riitä, vaan kestävät laadulliset periaatteet on nostettava taloutta määrittäviksi kriteereiksi.

mainos

Ekologisen talouden tai hyvinvointitalouden ideat eivät välttämättä ota kantaa talousjärjestelmään perinteisessä mielessä. Ne pyrkivät kuitenkin muuttamaan talouden toimintalogiikkaa perustavanlaatuisella tavalla. Näihin ideoihin liitetään usein myös yhteiskunnallisen ja taloudellisen vallan tasaisempi jakaminen.

Pauli Huotari katsoo kameraan hymyillen. Mustavalkoinen kuva tummalla taustalla.
Kirjoittaja on Voima-talouden päätoimittaja.

Yksi aikamme suurimmista haasteista on ottaa mennyttä ja nykyisyyttä koskevat empiiriset havainnot tosissaan ja purkaa niiden ympäriltä ajatusrakennelmia, jotka eivät perustu todellisuuteen, mutta jättää samalla tilaa mielikuvitukselle. Kestävämpi tulevaisuus ei voi perustua vain havainnoille menneisyydestä.

Tämän talousliitteen teemana ovat vaihtoehtoiset tavat järjestää taloutta. Erilaisia talouden organisoinnin tapoja löytyy niin historiasta, nykyisyydestä kuin uusien ideoidenkin alueelta. Liitteen teksteissä murretaan myyttejä ihmisyhteisöjen historiasta, tarkastellaan demokraattisia talouden organisoinnin tapoja ja hahmotellaan talouden sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehikkoa.

Ajankohtainen keskustelu kestävämmän talouden vaihtoehdoista on laaja ja rikas aihealue, jonka pintaa pääsemme vain raapaisemaan. Toivon, että käsittelemämme teema saa vielä jatkoa!

  • 15.3.2023