Yhteiskunta

Kaupunki ilman visuaalista saastaa, pliis!

Lukuaika: 2 minuuttia

Kaupunki ilman visuaalista saastaa, pliis!

Teksti Anna Kankaanpää

Hyvin pieni joukko ihmisiä pystyy vaikuttamaan siihen, mitä viestejä katukuvastamme välittyy. Vapaudu mainoksista -verkosto kampanjoi Helsingissä valokuvin mainoksettomien katujen puolesta.

“Julkisen mainonnan ongelmana on, että tällä hetkellä kaksi isoa ulkomainosyhtiötä hallitsee kaupunkikuvaa. Kaupungin moniäänisyys on vähentynyt. Ne, joilla on rahaa, päättävät siitä, mitä viestejä kaupungissa näkyy.”

Näin toteaa Vapaudu mainoksista -verkoston jäsen Simo Porola. Vapaudu mainoksista on puoluepoliittisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhteistyöverkosto, jonka päämääränä on lisätä kriittisyyttä kaupallista ulkomainontaa kohtaan.

“Tavallisilla ihmisillä, jotka liikkuvat Helsingissä, ei ole käytännössä juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa. Mainoksille on pakko altistua, eikä niitä pysty valitsemaan kääntämällä sivua tai vaihtamalla kanavaa. Siten demokratia ja tasa-arvo eivät mainonnassa toimi.”

Vapaudu mainoksista vetoaa valtuutettuihin valokuvakampanjalla. Verkoston jäsenet ovat haastatelleet Helsingin kaduilla tavallisia ihmisiä, jotka ovat pitäneet asiaa tärkeänä. Heitä on pyydetty kirjoittamaan ajatuksensa ja mielipiteensä liitutaululle, jotka on kuvattu Vapaudu mainoksista -sivustolle. Galleriasta löytyy jo kymmenien suomalaisten kannanottoja ulkomainontaan.

“Onko mainontaa liikaa vai liian vähän, onko joku tietyntyyppinen ulkomainonta ongelmallista, mitä haluttaisiin mieluummin nähdä mainosten tilalla? Kaikki nämä ovat asioita, joita ihmiset itse ovat kokeneet mainonnassa ongelmallisiksi. Ei ole ihan itsestään selvää, että mainosten olemassaolo on hyväksyttävää. Tämä on se, mihin suuntaan keskustelua pitäisi viedä, eli lähdetään kaupungilla liikkuvien mielipiteistä. Kysellään, että minkälaista kaupunkia he haluavat nähdä“, Porola sanoo.

Verkosto kritisoi erityisesti mainonnan tapaa välittää rajoitettua tietoa tuotteista ja luoda keinotekoisia tarpeita, sekä mainosten manipuloivaa maailmankuvaa.

“Mainokset näyttävät aina melko yksipuolista kuvaa esimerkiksi sukupuolten välisistä suhteista ja sukupuolirooleista. Mainosten kauneuskäsitykset vaikuttavat erityisesti nuoriin ja siksi pitäisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka naisvartaloa käytetään huomionherättäjänä”, Porola toteaa.

Yksistään JCDecauxilla on kymmeniätuhansia mainospintoja Helsingissä. Täten ulkomainosyhtiöiden mahdollisuus suoraan vallankäyttöön on kohtuuttoman suurta.

Kaupunginvaltuusto päättää keskiviikkona 26.9. ulkomainonnan kieltämisestä Helsingissä, kun valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite otetaan käsittelyyn. Aloite koskee yleisellä tasolla julkisten tilojen vapauttamista kaupallisesta mainonnasta. Jos kaupunki ei anna myöntävää vastausta, on verkostolla muitakin ehdotuksia.

Esimerkiksi mainosten kokoa ja määrää voisi rajoittaa. Kaikkien mainosten kutistaminen paperiarkin kokoiseksi vähentäisi kaupallisten tahojen valtaa ja antaisi mahdollisuuden pienemmillekin mainostajille saada näkyvyyttä. Huomiota voisi kiinnittää jo olemassa oleviin eettisiin säädöksiin puuttumalla tarkemmin totuutta vääristävään ja manipuloivaan mainontaan.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto ei pidä ajatusta mainosvapaasta Helsingistä realistisena. Porolaa tämä huvittaa.

“Mikä tahansa on realistista, jos yhdessä päätetään toteuttaa asioita. Ei mikään asia ole kiveen hakattu. Onhan myös kaupunkitilan vuokraaminen mainosyhtiöille poliittinen päätös. Samalla tavalla voidaan tehdä toisenlaisia päätöksiä.”

Vapaudu mainoksista -verkosto kaupungintalolla keskiviikkona 26.9. Paikan päälle saa tulla kirjoittamaan oman mielipiteensä liitutauluun, joka kuvataan ja lisätään galleriaan osoitteessa vapaudumainoksista.tumblr.com.

  • 26.9.2012