YhteiskuntaKirjoittanut elsi hyttinen

Kesäuusinta: Ja sitten meillä on tämä homokysymys

Lukuaika: 6 minuuttia

Kesäuusinta: Ja sitten meillä on tämä homokysymys

Teksti Elsi Hyttinen

Kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet, että homoliitot olisivat heille kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa. Kevään vaaleissa onkin ehdolla puolueita, joissa seksuaalisuuteen perustuva syrjintä koetaan vakavaksi ongelmaksi, ja toisia, joissa h-sana jätettäisiin mieluiten kokonaan lausumatta. Fifi ja Normihomolehti selvittivät puolueiden kantoja asiakysymyksiin ja niiden taustalla vaikuttavia asenteita.

Fifi ja Normihomolehti lähettivät maaliskuussa keskustan, kokoomuksen, kristillisdemokraattien, SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten puoluetoimistoihin sähköpostitse kyselyn, jossa pyrittiin selvittämään niitä homoseksuaalisuuteen liittyviä asenteita, jotka ohjaavat puolueiden päätöksentekoa. Kysyimme myös kantaa muutamiin yksilöityihin asiakysymyksiin. Viestit osoitettiin puoluesihteereille ja saatekirjeessä kerrottiin, että vastausten ymmärretään edustavan puolueen kantaa ja että vastaukset saatetaan julkaista osittain tai kokonaan.

KESKUSTA

Keskustan puolesta vastasi viestintäpäällikkö Matti Mönttinen.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

Emme puolueena määrittele homoseksuaalisuutta muutoin kuin yleisen tasa-arvoperiaatteen kautta. Sen mukaan kaikilla ihmisillä pitää olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ammatista, asuinpaikasta, ihonväristä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Keskustan yksittäisten jäsenten käsitykset homoseksuaalisuudesta varmaan vaihtelevat – kuten varmasti kaikissa puolueissa – niin, että kaikki kysymyksessänne* mainitut vaihtoehdot ovat edustettuna.

*Kysymyksen yhteydessä oli lueteltu sen selventämiseksi muutamia mahdollisia määrittelyn tapoja: ”Synti, poikkeavuus, normaalin seksuaalisuuden ilmenemismuoto jne.”

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Historian valossa vastaus on kyllä. Homoseksuaalit ja muut seksuaalivähemmistöt ovat kokeneet syrjintää ja jopa vainoa, joten on ollut tärkeää parantaa heidän asemaansa myös poliittisten päätösten kautta.

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Yhteiskunnan ilmapiiri on muuttunut tässä suhteessa oikeaan suuntaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Myös avoimesti homoseksuaalisuutensa esiin tuovien henkilöiden on mahdollista menestyä politiikassa.

Kysyttäessä onko puolueella sateenkaariehdokkaita, keskusta vastasi: ”Emme ole selvittäneet ehdokkaidemme sukupuolista suuntautumista. Meidän mielestämme puolueella ei ole edes oikeutta sitä kysyä ehdokkailta.”

KOKOOMUS

Kokoomuksen puolesta vastasi puoluesihteeri Taru Tujunen.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

Yksilö itse on ainoa, joka voi määritellä omaa homoseksuaalisuuttaan. Se, miten muut ihmiset tai yhteiskunta suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on taas lainsäädäntö- ja kulttuurikysymys. Kokoomuksen mielestä ihmisten tulee olla lain edessä yhdenvertaisia. Suvaitsevaisuus ja välittäminen ovat kokoomuksen perusarvoja ja nämä jotka kirjattu periaateohjelmaamme.

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Homoseksuaalien oikeudet ovat ihmisoikeuskysymys. Kokoomus ajaa aina ihmisoikeuksien toteutumista. Haluamme, että Suomi on tasa-arvoinen, kannustava ja välittävä maa, jossa ei myöskään seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjitä ketään.

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Suomi muuttuu koko ajan suvaitsevaisemmaksi ja avarakatseisemmaksi maaksi. Uskomme, että homoseksuaaleilla on hyvät edellytykset menestyä puoluepolitiikassa.

Kysyttäessä onko puolueella sateenkaariehdokkaita, kokoomus mainitsi nimeltä muutaman ehdokkaan, mutta lisäsi: ”Ehdokkaitten seksuaalista suuntautumista ei ole puolueessa tarkastettu ehdokashankinnan yhteydessä ja tämä yksityisyys pitää sallia kaikissa julkisissa listauksissa.”

KRISTILLISDEMOKRAATIT

Kristillisdemokraattien puolesta vastasi puoluesihteeri Peter Östman.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Juridisesti perheen muodostavat puolisot tai äiti, isä ja lapset, joko biologisesti tai sosiaalisesti tai yksinhuoltajavanhempi ja hänen lapsensa.

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Kristillisdemokraatit pitävät naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuvaa avioliittoa parhaana parisuhteen muotona.

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Riippunee puoluetaustasta.

Kysyttäessä, onko puolueella sateenkaariehdokkaita, kristillisdemokraatit vastasi ei.

SDP

SDP:n puolesta vastasi poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

SDP:n mielestä homoseksuaalisuus ei ole synti, sairaus, rikos, tai poikkeavuus eikä normaalia seksuaalisuutta voi määritellä.

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat ihmisoikeuskysymys. Yhteiskunta, joka syrjii yhtä ihmisryhmää, ei ole hyvä kenellekään. Ihmisten yhdenvertaisuus on ollut SDP:lle aina tärkeää.

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Seksuaalinen suuntautuminen ei sinänsä asiaan vaikuta, mutta se voi vaikuttaa ihmisten halukkuuteen toimia julkisissa tehtävissä, jos ei halua olla julkisesti oma itsensä.

Kysyttäessä onko puolueella sateenkaariehdokkaita, SDP vastasi: ”Emme ole rekisteröineet ehdokkaidemme seksuaalista suuntautumista tai mahdollista trans-identiteettiä. Pikaisella kyselykierroksella löytyi kaksi avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluvaa ehdokasta.” Yksi ehdokkaista olisi sallinut nimensä julkaisemisen.

VASEMMISTOLIITTO

Vasemmistoliiton puolesta vastasi puoluesihteeri Sirpa Puhakka.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

Homoseksuaalisuus on luonnollinen seksuaalisuuden muoto, variaatio. Homoseksuaalisesti suuntautuneen ihmisen romanttinen, eroottinen ja seksuaalinen kiintymys kohdistuu kokonaan tai pääosiin samaa sukupuolta olevaan.

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Kyse on ihmisoikeuksista ja kansalaisten yhdenvertaisuudesta, ja nämä ovat yhteiskunnan demokraattisuuden kulmakiviä. Homoseksuaalisuuden rangaistavuuden kumoutuminen 1971 aloitti lakien ja säännösten – verkkaisen – muutoksen, jonka tuloksena säädettiin muun muassa parisuhdelaki. Korjattavaa edelleen on, myös laeissa, mutta etenkin arkipäivän tasolla, jossa mitätöinti ja syrjintä ovat todellisuutta ja jossa heteronormatiivisuus leimaa muun muassa kouluopetusta ja viranomaistoimintoja.

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Yksilön muut ominaisuudet kuin homoseksuaalisuus vaikuttavat tänä päivänä yleisesti ottaen enemmän hänen menestymiseensä politiikassa. Puoluekohtaiset erot tosin ovat huomattavia, ja jossakin määrin myös paikkakuntien erot vaikuttavat. Edellisvuosikymmeninä tilanne oli vaikeampi, mutta ei mahdoton. Vasemmistoliiton ja jo sen edeltäjän, SKDL:n, näkyvissä tehtävissä toimii ja on aikaisemminkin toiminut homoseksuaalisia henkilöitä, kuten esimerkiksi Minna Minkkinen, joka on sateenkaariverkoston vetäjä ja puoluehallituksen jäsen, tai Jorma Hentilä, joka oli samanaikaisesti SKDL:n pääsihteeri ja Setan puheenjohtaja ja sittemmin 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Kysyttäessä onko puolueella sateenkaariehdokkaita, vasemmistoliito mainitsi muutamia nimiä ja tarjoutui välittämään mahdolliset lisäkysymykset suoraan heille. ”Kukin ratkaisee itse, mikä paino tällä henkilökohtaisella ominaisuudella on vaalityössä.”

VIHREÄT

Vihreiden puolesta vastasi puoluesihteeri Panu Laturi.

Kuinka määrittelette homoseksuaalisuuden?

Homoseksuaalisuus on normaali osa inhimillisen seksuaalisuuden kirjoa. Jokainen homo ja lesbo on tietysti paljon muutakin kuin pelkkä seksuaalinen suuntautumisensa.

Ovatko homoseksuaalien oikeudet poliittisesti tärkeä kysymys?

Ihmisoikeudet ovat vihreille ykkösluokan kysymyksiä. Olemme olleet joko aloitteentekijöinä tai hallituksessa esityksiä antamassa ainakin seuraavissa tärkeissä asioissa: syrjintäsuoja, parisuhteen rekisteröinti, naisparien hedelmöityshoidot, sisäinen adoptio ja samaa sukupuolta olevien parien oikeudet vanhempainvapaisiin ja etuuksiin. Aloitteina on olemme esittäneet mm. ulkoista adoptiota ja Oras Tynkkynen teki ensimmäisenä Suomessa esityksen tasa-arvoisesta avioliittolaista (2006).

Kuinka arvelette homoseksuaalisuuden vaikuttavan yksilön mahdollisuuksiin menestyä puoluepolitiikassa?

Julkituotu homoseksuaalisuus voi olla uran este joissain puolueissa. Vihreiden piirissä seksuaalisesta suuntautumisesta ei ole haittaa tai hyötyäkään. Ei kuitenkaan liene sattumaa, että Suomen ensimmäinen avoimesti homo kansanedustaja (Oras Tynkkynen) nousi parlamenttiin vihreiden riveistä – suvaitsevaiset äänestäjät tukevat päteviä henkilöitä heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta tai jopa yhdenvertaisuuden takia.

Kysyttäessä onko puolueella sateenkaariehdokkaita, vihreät vastasi myöntävästi ja luetteli nimeltä useita eri vaalipiirien ehdokkaita.

PERUSSUOMALAISET ei vastannut heille lähetettyyn kyselyyn. Mutta kyllähän kansa tietää.

________________

Asiakysmykset

Homoseksuaalien oikeus adoptioon (muu kuin parisuhteen sisäinen adoptio)

KESKUSTA Keskustan viime kesän Lahden puoluekokous otti tähän kielteisen kannan, mutta keskustan sisällä on asiasta erilaisia näkemyksiä. Tämä on ns. omantunnon kysymys, jossa jokainen kansanedustaja voi menetellä vakaumuksensa mukaan, jos asiasta tuodaan esitys eduskuntaan.

KOKOOMUS Kannatetaan.

KRISTILLISDEMOKRAATIT Suhtaudumme kielteisesti. Jokaisella lapsella on oikeus isään ja äitiin, joita ei korvaa kaksi isää tai kaksi äitiä.

SDP Adoptio tulisi avata myös samaa sukupuolta oleville pareille.

VASEMMISTOLIITTO Lainmuutoksella on sateenkaariparille taattava heteropareihin verrattuna yhtäläinen oikeus adoptioon. Lapsen edun kannalta tämä olisi tärkeää esimerkiksi silloin, kun lapsi menettää vanhempansa, ja hänelle läheinen naispari tai miespari voisi adoptoida hänet.

VIHREÄT Kannatamme. Samat oikeudet kaikille.

Homoseksuaalien oikeus kirkossa tapahtuvaan vihkimiseen

KESKUSTA Tämän asian jätämme kirkon itsensä päätettäväksi.

KOKOOMUS Kirkoilla tulee olla jatkossakin vapaus valita ketä vihkii. Kokoomuksella ei ole kantaa, vaan haluamme jättää sen kirkkojen sisäiseen päätöksentekoon.

KRISTILLISDEMOKRAATIT Ensisijaisena tavoitteena tulee pitää sitä, että voimme torjua avioliittolain muutoksen. Mikäli sukupuolineutraaliavioliittolaki tulisi voimaan, on tärkeää, että kirkot saisivat edelleen pitää oman oppinsa mukaisen vihkimisoikeuden ilman poliittista painostusta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen tai siunaamiseen. Mutta jos vaihtoehtoina on joko kirkkojen taipuminen homoparien vihkimiseen tai vihkimisoikeudesta luopuminen, toivomme että kirkko valitsisi jälkimmäisen. Vihkimisoikeudesta luopuminen ei kuitenkaan ratkaisisi kirkon kannalta ongelmaa täysin. Se ei poistaisi homoliittoihin liittyviä paineita kirkon sisältä, sillä kiistaa käytäisiin sen jälkeen sukupuolineutraalien avioliittojen kirkollisesta siunaamisesta.

SDP Tämä asia tulisi jättää kirkoille, puolue kannustaa kirkkoa avoimuuteen ja kaikenlaisten ihmisten hyväksymiseen.

VASEMMISTOLIITTO Ensisijaista on tasa-arvoisen avioliittolain aikaansaaminen niin, että naisparit ja miesparit voivat solmia avioliiton. Yhdenvertaisuutta ajatellen tulisi olla oikeus kirkolliseen vihkimiseen. Asia kuuluu kuitenkin kirkon itsensä ratkaistaviin.

VIHREÄT On kirkon sisäinen asia. Kirkon piirissä toimivat vihreät edistävät tämän toteutumista.

Sukupuolineutraali avioliittolaki

KESKUSTA Viime kesäkuussa pidetyn puoluekokouksen linjauksen mukaisesti keskusta ei puolueena kannata sukupuolineutraalia avioliittolakia. Kaikissa puolueissa on asiasta kuitenkin erilaisia mielipiteitä ja eduskunnan käsittelyssä sukupuolineutraali avioliittolaki on kansanedustajille omantunnon kysymys. Suomessa on jo olemassa samaa sukupuolta oleville pareille parisuhdelaki. Keskusta on valmis kehittämään tätä lakia.

KOKOOMUS Kannatetaan.

KRISTILLISDEMOKRAATIT Haluamme säilyttää lainsäädäntömme pohjana kristillisen avioliittokäsityksen. Avioliittolain tulee edelleen koskea vain yhden naisen ja yhden miehen muodostamaa parisuhdetta.

SDP Avioliittolaki tulisi muuttaa sukupuolineutraaliksi.

VASEMMISTOLIITTO Vasemmistoliitto jätti 2009 oikeusministeriölle kirjelmän, jossa se esitti selvitystyön aloittamista avioliittolain muuttamiseksi niin, että sateenkaariparit saavat oikeuden avioliittoon. Tavoite sisältyy puolueen ohjelmaan, ja puolue pyrkii edistämään kaikin tavoin sen toteutumista.

VIHREÄT Kannatamme lämpimästi. Ajamme sitä tulevaan hallitusohjelmaan.

________________

Näkökulma: Homojen asialla?

On vaikea sanoa, mikä puolueista olisi eniten homojen asialla. Tämä johtuu puolueista ja politiikan kielen epätäsmällisyydestä, mutta ennen kaikkea siitä asiasta.

Sitä ei ole.

Yksi homo kannattaa ydinvoimaa, toinen ei. Yksi haluaa verot alas, toinen vahvan valtion ja hyvinvointipalvelut. Ei homoja yhdistä mikään.

Paitsi tietysti se, että lain edessä emme aina ole tasa-arvoisia heteroiden kanssa. Homojen asia on nykyisen epätasa-arvoisen lain synnyttämä illuusio. Kyse on niin kutsutusta Ajankohtainen kakkonen -ilmiöstä.

Elämässä, kuten Ajankohtaisen kakkosen palkitussa homoillassa, ihminen joutuu kohtaamaan toisia ihmisiä. Joskus nämä toiset ovat, hm, hyvin, hyvin toisenlaisia. Kun homo haluaisi puhua politiikkaa, se toinen saattaa haluta puhua siitä, saako homo olla olemassa. Tämä on hieman hankala lähtökohta hedelmälliselle keskustelulle.

Jotta mihinkään tulokseen voitaisiin tulla, pitäisi keskustelijoilla olla edes jonkinlainen yhtenevä näkemys siitä, mistä ollaan nyt puhumassa.

Perhearvot eivät ole kaikkien homojen asia. Mutta se, ettei homo saa mennä naimisiin tai adoptoida, asettaa hänet kiistatta epätasa-arvoiseen asemaan heteroiden kanssa. Ja se on jotain täsmällistä, jotain, josta voidaan puhua.

Siinä alkaa äkkiä queerimpikin tyyppi kuulostaa perhearvojen puolustajalta.

Lapset ovat kiinnostavia pieniä ihmisiä ja jotkin perheet aivan ihania. Sateenkaariperheiden asemaa on toki parannettava lainsäädännöllä. Todella kiinnostaviin kysymyksiin päästään kuitenkin vasta sitten, kun epätasa-arvoiset lait on kumottu.

Sitten kun kaikki ihmiset todella ovat vapaita ja tasa-arvoisia keskenään, millaista politiikkaa homot silloin tekevät?

Siihen voi olla matkaa vielä. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että kristillisdemokraatit vastasivat perheen määritelmällä, kun pyysimme määritelmää homoseksuaalisuudelle: ”Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Juridisesti perheen muodostavat puolisot tai äiti, isä ja lapset, joko biologisesti tai sosiaalisesti tai yksinhuoltajavanhempi ja hänen lapsensa.”

Elsi Hyttinen

Artikkeli on alun perin julkaistu Fifissä 31.3.2011.

Kirjoittaja on Normihomolehden toimitussihteeri ja toimi keväällä Fifin vt. päätoimittajana. Molempia kustantaa Voima Kustannus Oy.

Eduskunta palaa kesälomalta 5. syyskuuta 2011.