palsta: <span>Taiteen moraalinvartija</span> - Voima
;