YleinenKirjoittanut samuli sinisalo

Kovaa peliä Tuvalulta

Lukuaika: 2 minuuttia

Kovaa peliä Tuvalulta

SääasemaSääasema

Sääasema tarjoaa ilmastouutisia ja ympäristöanalyysiä Fifin asiantuntijoilta.

Teksti Samuli Sinisalo

Saarivaltiot tietävät, mitä haluavat. Muuten kehitysmaiden rivit rakoilevat Köpiksessä.

Tänään nähtiin ensimmäistä kertaa kovan luokan poliittista kädenvääntöä tässä kokouksessa. COP, Conference of the Parties, kokoontui aamulla ja asialistalla oli mahdollisen uuden protokollan käsittely. Neljä maata olivat jättäneet omat luonnoksensa jo viime keväänä, sääntöjen mukaan ne pitääkin jättää puoli vuotta etukäteen.

Nämä maat olivat USA, Japani, Costa Rica ja Tuvalu.

mainos

Ainut maa, joka esitteli ehdotustaan yksityiskohtaisesti ja vakavissaan oli Tuvalu. Pääpiirteissään protokolla, jota tuvalulaiset haluaisivat kutsua Kööpenhaminan protokollaksi ei korvaisi Kioton protokollaa, vaan ne toimisivat rinnakkain. Tämä Kööpenhaminan protokolla on suunniteltu täyttämään Balin tiekartassa asetetut vaatimukset ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, teknologian siirroista, ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, kapasiteetin kasvattamisesta ja rahoituksesta. Sinällään kuulostaa hyvältä ratkaisulta: ainakin se on Tyynenmeren saarten näkökulmasta kirjoitettu joten päästörajat ovat hyvin kunnianhimoiset.

Tuvalun ehdotus sai ylitsevuotavaa kannatusta varsinkin muiden saarivaltioiden taholta, mutta myös Afrikan maat erityisesti Sahelin alueelta (Saharan ja sademetsävyöhykkeen väliltä) kannattivat sitä täysin rinnoin. Myös huoneessa olleet tarkkailijat suurelta enemmistöltään kannattivat Tuvalun ehdotusta, ja esimerkiksi Kap Verden tunteikkaan puheenvuoron jälkeen aplodit raikuivat pari minuuttia. Tuvalu halusi, että perustettaisiin työryhmä käsittelemään tätä sopimusluonnosta, jotta se saataisiin viilattua sellaiseen kuntoon että se viikon päästä perjantaina allekirjoitetaan.

Ensimmäinen maa, joka esitti vastalauseensa, oli Intia. Heidän mielestään meillä on jo hyvä protokolla – Kioto – ja Balin tiekartta. Maiden tulisi keskittyä näiden täytäntöönpanoon uusien instrumenttien suunnitelun sijaan. Kiina, Venezuela ja Saudi-Arabia kannattivat tätä näkemystä, samoin kuin muut Lähi-idän maat. Näillä mailla ei jo olemassa olevissa laillisissa instrumenteissa juuri ole velvoitteita ja sellaisesta asemasta harva haluaa luopua.

Tässä vaiheessa saarivaltioiden strategia toimi ja heidän sanansa olivat vielä tuoreina mielessä. Puheenjohtaja Connie Hedegaard määräsi työryhmän perustettavaksi Tuvalun ehdotusta käsittelemään. Näin itse COP voisi siirtyä muiden asioiden käsittelyyn. Tämä ei kuitenkaan Saudi-Arabialle kelvannut, vaan he halusivat että asioista puhuttaisiin puheenjohtaja Hedegaardin kanssa epävirallisissa konsultaatioissa. Tällöin olisi paljon helpompi pysäyttää minkään ehdotuksen eteneminen.

Siinähän se riita oli valmis. Argumentteja sateli puolesta ja vastaan toista tuntia. Mielenkiintoista oli se, että miltei kaikki maat, jotka puhuivat, tulivat G77+Kiina -ryhmän sisältä. Mikäli vielä tulevaisuudessa kehitysmaiden rivit ovat yhtä hajanaiset, ei heillä ole mitään mahdollisuutta painostaa EU:ta saati sitten USA:aa sopimuksiin. Teollistuneiden maiden ei tarvinnut paljastaa vielä korttejaan lainkaan.

Kun väittely oli kestänyt aikansa, Hedegaard ehdotti, että konsultaatioita käytäisiin ja asiaan palattaisiin myöhemmin. Tämä ei taas Tuvalulle ja muille Tyynenmeren valtioille sopinut. Koska COP:illa ei sitä äänestyskäytäntöä ole, konsensus on ainut tapa millä asioista voidaan sopia. Selvästikin yhteisymmärrystä ei ollut saavutettu.

Tuvalu esitti uuden vaatimuksen, että COP keskeytetään ja muita asioita ei käsitellä ennen kuin tämä aihe työryhmän perustamisesta tai epävirallisten konsultaatioiden järjestämisestä on selvitetty. Tämän puheenvuoron jälkeen hiljaisuus laskeutui kokoussaliin.

Väittely jatkui vielä hetken. Burkina Faso ehdotti että työryhmän ja konsultaatioiden sijaan COP:in yleiskokous voisi käsitellä Tuvalun Kööpenhaminan protokollaa. Mutta tämäkään ratkaisu ei kelvannut ja COP keskeytettiin ratkaisematta.

Iltapäivällä toisessa sessiossa oli tarkoitus jatkaa asian selvittämistä. Sitä en kuitenkaan päässyt seuraamaan, sillä Tuvalusta tuli hetkessä päivän sankari kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Iltapäivän istunnon alkaessa erinäiset järjestöt päätyivät pitämään ex-temporee mielenosoitusta Tuvalun puolesta kokoussalin ovien edessä. Tämähän ei käynyt laatuun, vaan kaikki tarkkailijat poistettiin salista ja sen viereisistä huoneista.

Asia ei kuitenkaan ollut edennyt eikä sopua saatu tauon aikana. Illan sessiossa puheenjohtaja Hedegaard ilmoitti, että konsensuksen puuttuessa hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käydä epävirallisia konsultaatioita. Niitä jatkettiin myös illan kokouksen jälkeen ja asiaan palataan torstaina aamulla. Tuvalu on edelleen sitä mieltä, että asiaa tulisi käsitellä virallisissa kokouksissa.