HenkilökohtaistaKirjoittanut Mikael Kallavuo

Aktivismia ilmaston puolesta

Lukuaika: 2 minuuttia

Aktivismia ilmaston puolesta

HenkilökohtaistaHenkilökohtaista

Henkilökohtaista-blogin kirjoittajat ovat elämän asiantuntijoita: he tutkivat muun muassa elämäntapoja, tyyliä, työtä, musiikkia ja perhettä. Henkilökohtainen on poliittista.

Teksti Mikael Kallavuo

Tilauksillako viileämpää tulevaisuutta?

Tutkijat varoittelevat ilmastonlämpenemistä vuodesta toiseen, mutta kun poliitikot eivät vieläkään ole heränneet, kansalaisjärjestöt voisivat itse tarttua ilmastopeikkoa suoraan sarvista.

Katastrofiuhasta huolimatta ilmaston lämpenemistä ei näytetä pysäytettävän kansainvälisillä ponnistuksilla. Erityisesti pelko kilpailukyvyn heikkenemisestä on estänyt valtioiden yhteistoimintaa.

Kuitenkin uusiutuvan energian hinta on laskenut jo lähelle fossiilisperäisiä. Energian osuus useimpien tuotteiden myyntihinnasta ole kuin muutama prosentti. Siksi siirtyminen uusiutuvaan energiaan ei juurikaan nostaisi lopullista myyntihintaa. Valtaosa tuotteista voitaisiin siis jo valmistaa lähes hiilineutraalisti ilman että se uhkaisi kilpailukykyä.

Lisäksi hiilineutraaleille tuotteille on jo laaja kysyntä, kun pelkästään länsimaissa on jo satoja miljoonia ilmaston tulevaisuudesta erittäin huolestuneita ihmisiä.

Eli enää tarvitaan lähinnä aktivistien herätteitä, jotka nopeuttavat hiilineutraalin tuotteiden ja kysynnän kohtaamista.

Ei tarvita mittavia alkuinvestointeja

Sytyttäväksi kipinäksi voisivat kansalaisjärjestöt alkaa kerätä ihmisiä yhteen, jotta he alkaisivat tehdä yhteistilauksia hiilineutraaleille tuotteille.

Kun kriittisen massan ylittävä määrä on saatu yhteen, voisi alkaa kilpailuttaa tuottajia eri puolilta maailmaa. Tilaajaringin jäsenten ei tarvitse tehdä muuta kuin osallistua edullisen tavaran tilaamiseen netistä.

Helpointa on aloittaa halvoista ja kevyistä tuotteista tilaamalla esimerkiksi lakanoita, pyyhkeitä, paperia, kyniä ja niin edelleen. Kevyet tuotteet voidaan toimittaa tuottajalta postin avulla suoraan tilaajille, jolloin ei tarvita erillistä varastointia ja jakeluverkostoa. Näin kuluttajarinki voi tuote kerrallaan käynnistää hiilineutraaleja tuotantoaloja.

Ilmaston tilaajarinkiin ei siis tarvita mittavaa alkupääomaa vaan toimivat yhteydet eettis-ekologisiin kansalaisjärjestöihin eri puolilla maailmaa. Kampanjan tarvitsema rahoitus voitaisiin liittää hiilineutraalien ennakkotilausten järjestämiskuluihin, joten se ei aiheuttaisi sitä edistäville järjestöille kohtuuttomia rasitteita vaan pikemminkin laajenevaa verkostoitumista.

Monilla suurilla kansalaisjärjestöillä on usean miljoonan suuruinen jäsenmäärä. Ne ovat yleensä vain yhden asian liikkeitä, mutta kun ilmastonmuutos koskettaa kaikkien maanosien ihmisiä erittäin huolestuttavalla tavalla, niin ei ole mahdotonta, etteikö tilaajaringin tavoitteena voisi olla noin 10 000–60 000 kuluttajaa, jolla se voisi tehdä ensimmäiset tilaukset.

Sertifikaatti: Just Cool Products

Tuotteen hiilineutraalius tulee osoittaa omalla sertifikaatilla, jolla voisi olla laajenevia positiivisia vaikutuksia. Kun Kaliforniassa määrättiin lailla autoihin pakollinen katalysaattori, niin monet autotehtaat laittoivat saman tien katalysaattorit myös muualle vietäviin autoihin. Katalysaattorit koettiin kilpailu- ja imagovaltiksi ja ne levisivät nopeasti.

Hiilineutraalisertifikaatti toisi paljon tärkeämmässä asiassa suuren imagoedun ja siten etua kilpailukyvylle. Ennakkotilauksissa ja sertifikaatissa voitaisiin huomioida asteittain myös pitkäikäisyys ja kierrätettävyys. Näin tuettaisiin kestävämpää luonnonvarojen käyttöä ja annettaisiin tukea degrowth-liikkeelle.

Ei idealismia

Uusiutuvan energian hinnan ennakoidaan jatkuvasti halventuvan. Kaliforniassa aurinkosähkö on jo nyt edullisempaa kuin hiilellä tuotettu sähkö. Suomessa professori Peter Lund on arvioinut uuden aurinkosähköteknologian ylittäneen ratkaisevan kynnyksen, joka tulee laskemaan aurinkosähkön hintoja lähivuosina dramaattisesti.

Siksi hyvin monessa yrityksessä tehdään todennäköisesti laskelmia, milloin niiden kannattaisi siirtyä uusiutuvan energian käyttöön.

Uuden kansainvälisen ilmastoringin riittävän suuret ennakkotilaukset ja sertifikaatti voivat yhdessä olla monelle yritykselle se ratkaiseva sysäys ja tuki, joka auttaa tekemään konkreettisen päätöksen siirtyä ilmastoystävälliseen tuotantoon.

mainos