Hämeentie 48Kirjoittanut Veera Järvenpää

Kituen kuolevat

Lukuaika: 2 minuuttia

Kituen kuolevat

Vellamonkatu 30Vellamonkatu 30

Vellamonkatu 30 on paikka, jossa Voimaa toimitetaan. Samassa toimistossa työskentelee kaikenkirjava joukko talouden, rauhantyön, luonnonsuojelun ja politiikan asiantuntijoita.

Sipilän hallitusohjelma lupaa parempaa omaisuudensuojaa suomalaisille ruoantuottajille. Miten tämä pitäisi ymmärtää, kun on nähnyt Oikeutta eläimille -järjestön videot teurastamoilta?

Teurastamoiden todellisuus on asia, jota moni ei tahdo ajatella pureskellessaan pihviä. Ylen MOT-ohjelma julkaisi Oikeutta eläimille -järjestön saamat videot, jotka näyttävät veristen laittomuuksien olevan arkipäivää kotimaisessa ruoantuotannossa.

Materiaali on piinallisen hirveää. Eläimiä lyödään rutiininomaisesti sähköpiiskoilla myös silloin, kun eläimen on mahdotonta liikkua mihinkään. Eläinten tainnutukset epäonnistuvat, ja ne reagoivat verenlaskuun sätkimällä ja kääntelemällä päitään.

Suomessa on laitonta viiltää tainnuttamattoman eläimen kurkku auki. Lain mukaan tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Lain mukaan eläintä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana. Jokainen voi katsoa teurastamovideot ja todeta, toteutetaanko lakia Suomen teurastamoissa.

mainos

Aktivistit saavat silmämme auki. He näyttävät, millaisissa olosuhteissa ruoka tuotetaan. Jokainen voi materiaaliin tutustuttuaan itse miettiä, millaista toimintaa omilla kulutusvalinnoillaan tukee.

Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain kokonaisuudistus. Lakiin on tarkoitus kirjata eläimen itseisarvo ja maininta eläinten kunnioituksesta.

Periaate on hyvä, mutta käytännöt toista. Teurastamovideot avaavat silmien eteen karun näkymän jo nykyisenkin lainkirjaimen ja arjen välillä. Teurastamoiden omavalvontajärjestelmä ei toimi. Jotta se toimisi ja jotta lakia noudatettaisiin eläintuotannossa, tarvittaisiin omavalvonnan lisäksi yhä kovempia sanktioita – niin kovia, että lakien noudattamattomuudesta lankeavat seuraukset saisivat tuottajat valvomaan itsekin omaa toimintaansa.

Käytännössä rangaistusten pitäisi olla niin kovat, että valvonta kannattaisi taloudellisesti.

paimio-teurastamo-2014-tammikuu-kuvankaappaus
Kuvakaappaus Oikeutta eläimille järjestön videosta, joka on kuvattu järjestön mukaan tammikuussa 2014 Paimossa.

Oikeutta eläimille on onnistunut kuvaamaan teurastamovideot piilokameroilla, jotka on jätetty teurastamoihin. Kuvamateriaalia on neljästä eri teurastamosta, ja niissä kaikissa näkyy eläimiin turhaan kohdistettua väkivaltaa. Odotettavissa on, että menetelmä tulee keskusteluttamaan siinä missä itse videotkin.

Teurastamovideoilla näkyy paitsi eläimiä myös työntekijöitä, joita julkisrauha suojelee. Oikeutta eläimille on julkaissut yhteiskunnallisesti tärkeää materiaalia, jonka kuvaaminen on rikos, mutta jonka levittäminen ja julkaiseminen ei sitä ole. Työntekijää ei saa luvatta kuvata työpaikallaan, joka on lain mukaan julkisrauhan piirissä. Materiaalin voi kuitenkin julkaista, jos kenenkään henkilöllisyys ei paljastu.

Jatkossa näin ei ehkä ole. Sipilän hallitusohjelmassa on kohta, joka ennakoi Oikeutta eläimille -järjestön teurastamovideoiden vastaanottoa politiikan huipulla. Suomalaista ruoantuotantoa käsittelevään kohtaan on kirjattu monta lupausta, joista yksi kertoo paljon, vaikka sanoo suoraan hyvin vähän. Sipilän hallitus lupaa, että ruoantuotannossa ”parannetaan omaisuuden suojaa”. Käytännössä lauseen voi odottaa tarkoittavan julkisrauhan suojan uloittamista ihmisistä seiniin ja eläimiin sekä tiukentuvaa suhtautumista eläinaktivistien salaa kuvaamiin videoihin.

pirkanmaa-teurastamo-2014-marraskuu-kuvankaappaus
Kuvakaappaus Oikeutta eläimille järjestön videosta, joka on kuvattu järjestön mukaan teurastamossa marraskuussa 2014 Pirkanmaalla.

Aktivistit tekevät meidän kaikkien laiskojen toimittajien puolesta likaisen työn ja hankkivat kiinnijäämisen uhalla kuvaa ja videoita, jotka ainakin jokaisen sekasyöjän olisi syytä nähdä.

Aktivistit pitäisikin palkita Bonnierin Vuoden journalistinen teko -palkinnolla. Lisäksi olisi huolehdittava siitä, ettei hallitusohjelman kohta omaisuuden suojan parantamisesta ruoantuotannossa koskaan toteudu eikä julkisrauha tiukkene. Jos niin kävisi, me kaikki kulkisimme yhä enemmän laput silmillämme.

Blogin kuvat on saatu Oikeutta eläimille -järjestöltä, jonka materiaaleihin voi tutustua osoitteessa www.elaintehtaat.fi.