KirjallisuusKirjoittanut voima

Kirja-arvio | Mitä tapahtuisi, jos asettaisimme hoivan elämän keskiöön?

Lukuaika: < 1 minuutti

Kirja-arvio | Mitä tapahtuisi, jos asettaisimme hoivan elämän keskiöön?

Brittiläisistä tutkijoista koostuvan The Care Collectiven kirja The Care Manifesto kysyy, mitä tapahtuisi, jos asettaisimme hoivan elämän keskiöön. Hoivan merkitys tunnustetaan nyky-yhteiskunnassa, mutta siihen suhtaudutaan ensisijaisesti tuottavuutta ylläpitävänä toimintona. Hoivan sijaan yhteiskuntaa ohjaavat yksilöllisen pärjäämisen ja taloudellisen kasvun periaatteet. Hoivatyö on huonosti palkattua ja huonosti arvostettua, ja hoivaan liittyvät rasitteet ovat kasautuneet  naisille. Hoivan laiminlyöminen on johtanut hyvinvoinnin rapautumiseen. 

Kollektiivi puhuu ”hoivan promiskuiteetista”, joka mahdollistaisi hoivan piirin laajentamisen, keskinäisten riippuvuuksien tunnustamisen ja hoivaan liittyvien rasitteiden tasapuolisemman jakautumisen. Se esittää myös käytännön ratkaisuja: osuuskuntia, julkisten tilojen laajentamista, yhteisöllistä kaupunkisuunnittelua, aikapankkeja, hyödykkeiden jakamista, rajojen avaamista sekä julkisen terveydenhuollon ja hyvinvointivaltion vahvistamista.

Kollektiivin keskeisenä yhteiskunnallisena vaatimuksena on kapitalistisen logiikan korvaaminen universaalilla hoivalla. Tämä vaatisi markkinoiden demokraattista säätelyä, jonka lähtökohtana olisi omaisuuden kasaamisen sijaan tarpeiden tyydyttäminen. The Care Manifesto on kirjoitettu ja argumentoitu hyvin. Kirjassa esitettyjen ajatusten toivoisikin leviävän laajemmin julkiseen keskusteluun ja auttavan kyseenalaistamaan vallitsevaa poliittista vaihtoehdottomuutta.

The Care Collective: The Care Manifesto
Verso 2020, 128 s.

  • 7.6.2022
  • Kirjoittanut voima