KirjallisuusKirjoittanut Miia Vistilä

Alviina Alametsä ja Linda-Maria Roine esittelevät omat “koulumustelmansa” ja tarjoavat ratkaisuja kiusaamisen ehkäisyyn

Lukuaika: < 1 minuutti

Alviina Alametsä ja Linda-Maria Roine esittelevät omat “koulumustelmansa” ja tarjoavat ratkaisuja kiusaamisen ehkäisyyn

Toinen on pelastunut kouluampujan luodeilta ja toinen haaveillut kiusaajiensa murhaamisesta. He ovat selvinneet, tai ”selvinneet” kuten eräässä luvussa kuvataan, aikuisiksi, oman alansa menestyneiksi ammattilaisiksi ja avautuvat nyt suorasukaisesti henkilökohtaisista kokemuksistaan. He kirjoittavat dramaattisesti, referoivat tutkimustietoa ja analysoivat ilmiötä laaja-alaisesti. 

Kirjoittajat uskaltautuvat tutkimaan ja pakottavat lukijankin ottamaan aiheeseen monia toisiaan täydentäviä näkökulmia. He puhuvat pelosta ja vihasta, väkivallasta, mielenterveyshoidon puutteesta, neuroepätyypillisyydestä ja herkkyydestä, kiusaamisen pitkäaikaisista ja moniulotteisista vaikutuksista, selviytymisestä ja anteeksiannosta. Vaikeat kokemukset voi kääntää vahvuudeksi esimerkiksi mielikuvituksen ja taiteen avulla, kohtaamalla mennyt mielessään ja näkemällä se uudessa valossa.  

Traumanjälkeisen kasvun mahdollisuudesta huolimatta kiusaaminen täytyy lopettaa. Kirja kertoo keskustelun myyteistä ja koulujen käytännöistä, joiden pitäisi ehkäistä mutta jotka mahdollistavat väkivallan jatkumisen. Ohjeita koulukiusaamisen pysäyttämiseksikin löytyy: Kiusaamiseen puuttuminen vaatii ymmärrystä sen dynamiikasta, josta opettajille pitää tarjota koulutusta. Puuttumiseen pitää olla aikaa ja käytännön keinoja, joita kirjassa myös esitellään.  

Alviina Alametsä & Linda-Maria Roine: Koulumustelmat – Kiusaaminen on väkivaltaa
Johnny Kniga 2022, 230 s.