MaatalousKirjoittanut Matti IkonenKuvat Kamilla Billiers

Uhanalaisten perinnemaisemien hoitoon jatkossa enemmän tukea

Niittyjen ja luonnonlaitumien hoitoon on tarjolla uudenlaista rahoitusta. ELY-keskukset etsivät yhteistyökumppaneita hoidosta kiinnostuneista.

Lukuaika: < 1 minuutti

Uhanalaisten perinnemaisemien hoitoon jatkossa enemmän tukea

Mikä on perinnebiotooppi?

Perinnebiotoopit ovat perinteisten elinkeino- sekä maankäyttötapojen muovaamia luontotyyppejä. Niitä ovat esimerkiksi niityt, kedot, ahot ja metsälaitumet.

Perinnebiotoopit ovat toiseksi tärkein uhanalaisen lajiston elinympäristötyyppi Suomessa.

Uhanalaisimpia elinympäristöjämme ovat niityt, kedot ja hakamaat. Niillä on erityisen paljon uhanalaisia kasveja ja hyönteisiä. Näiden perinnebiotooppien lajien pärjääminen vaatii aktiivisia toimia, kuten laiduntajia tai niittoa ja heinänkorjuuta. Toimet estävät puustoa valtaamasta tilaa kukkakasveilta. 

Laiduntamista vaativien perinnebiotooppien hoito on ollut osa elinkeinopolitiikkaa. Nyt kohteita kartoitetaan kunnostettavaksi jatkohoitoa varten uudessa Helmi-ohjelmassa ympäristöministeriön ja ELY-keskusten yhteistyönä. Ohjelmalla pyritään pysäyttämään luonnon köyhtyminen Suomessa.

Ohjelman myötä perinnebiotooppien hoitoon saa nyt laajemmin tukea. ELY-keskusten asiantuntijat kartoittavat kohteet maastossa, jonka jälkeen maanomistajien kanssa sovitaan kohteiden hoidosta. Ohjelman avulla perinnebiotooppien hoidettua pinta-alaa pyritään kasvattamaan 50 prosenttia. 

Tarvittaessa ELY-keskukset järjestävät urakoitsijoiden kuten laidunyrittäjien avulla hoidon, johon voi kuulua umpeenkasvaneen kasvillisuuden raivausta, alueen aitaamista ja laiduntamisen järjestämistä. Perinnebiotooppien kunnostamisesta ja hoidosta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä oman ELY-keskuksen vastuuhenkilöön. Myös ohjelmaan mahdollisesti sopivista alueista voi ilmoittaa.

mainos

Voima vieraili talvella Nurmeksessa tutustumassa perinnebiotooppien laiduntamiseen uudenlaisen verkostoyrityksen toteuttamana. Verkoston luonut yrittäjä Mariko Lindgren kuvasi miten pinta-alan perusteella maksettu tuki ei kattanut aitakilometrien kustannuksia.

”Minusta valtion pitäisi vuokrata tai ostaa perinnebiotooppeja, kilpailuttaa niiden hoito ja korvata työ markkinahintaan. Seuduilla, joilla laiduntajista on eniten pulaa, nousisi korvaus korkeammaksi ja voisi tulla lisää tähän keskittyviä yrityksiä. Jos vielä kuluttajat maksaisivat laidunlihasta enemmän ympäristön kannalta parempana tuotteena, se kattaisi osan kustannuksista”, toivoo Lindgren nyt.

Lue artikkeli kyyttöjen, Kainuun harmaalampaiden ja hevosten sekä niiden hoitajien elämästä uhanalaisissa perinnemaisemissa.

Lue myös arvio tuoreesta Ari-Pekka Huhdan muhkeasta ja havainnollisesta kirjasta Opas perinnemaisemiin (Vastapaino).

  • 16.4.2021
  • Kirjoittanut Matti Ikonen
  • Kuvat Kamilla Billiers