Sukupuoli, TalousKirjoittanut Elisa Helenius

Naisten ja miesten välinen palkkaero halutaan nollaan

Euroopan parlamentti valmistelee päätöslauselmaa, johon sisältyy selkeitä toimia palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Valmistelussa on myös direktiiviehdotus palkkatietojen avoimuuden lisäämiseksi.

Lukuaika: < 1 minuutti

Naisten ja miesten välinen palkkaero halutaan nollaan

EU:ssa naiset tienaavat selkeästi alhaisempaa palkkaa kuin miehet. Tilastojen mukaan naisten palkka jää keskimäärin 16 prosenttia miesten palkkaa alhaisemmaksi. Epätasa-arvo näkyy myös eläkkeissä. Vuonna 2017 naisten eläkkeet olivat jopa 36 prosenttia matalampia kuin miesten. Vähiten naisista tienaavat äidit, mikä on yksi syy myös lapsiköyhyyteen. 

Euroopan parlamentissa palkka­epätasa-arvosta julkistettiin päätöslauselma, josta äänestettiin tammikuun 30. päivä. Parlamentin päätöslauselmat ovat suuntaa antavia poliittisia kannanottoja. Ne toimitetaan tiedoksi jäsenvaltioiden johdolle ja mahdollisille muille asiaan liittyville tahoille. Määräävää lainsäädäntöä ne eivät kuitenkaan sisällä.  

Euroopan parlamentin jäsen Silvia Modig (GUE/NGL) vaatii toimia palkkatasa-arvon saavuttamiseksi ja sen toteutumisen seuraamiseksi. 

”Sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä ja epätasa-arvoisesta palkkauksesta tulee voida sanktioida tällaiseen syyllistyviä työnantajia”, Modig vaatii. 

MAINOS. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

Modig toimii varajäsenenä naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon keskittyvässä FEMM-valiokunnassa. Modigin edustajaryhmä jätti myös oman päätöslauselmaehdotuksensa aiheeseen liittyen.

Päätöslauselmaa pohjustettiin jo tammikuun puolessa välissä, kun parlamentti käsitteli aihetta täysistunnossa. Työn ja sosiaalisten oikeuksien komissaari Nicolas Schmit totesi, että komission tavoite on saattaa naisten ja miesten välinen palkkaero nollaan.

Suomessa sukupuolten välinen palkkaero on EU:n seitsemänneksi suurin eli 16,7 prosenttia.  

”Kuten eurooppalaiset, myös suomalaiset työmarkkinat ovat edelleen jakautuneet vahvasti miesten ja naisten aloihin”, Modig sanoo.  

Parlamentissa valmistellaan myös direktiiviehdotusta palkkatietojen avoimuutta edistävistä sitovista toimenpiteistä. Moni nainen ei edes tiedä tienaavansa vähemmän kuin miehet, joten palkkakeskusteluihin tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä. 

Palkkaepätasa-arvoa selittää myös naisten suuri osuus osa-aikatyön tekijöissä ja epävarmoissa työsuhteissa.

Yksi syy naisten huonompaan palkkaan ovat myös stereotypiat naisten rooleista, kuten kotitöiden, lastenhoidon ja iäkkäistä vanhemmista huolehtimisen lankeaminen naisten palkattomaksi työksi, totesi itävaltalainen meppi Evelyn Regner (S&D) parlamentin keskustelussa. 

Myös sanktioihin otettiin kantaa: Italialainen Isabella Tovaglieri (ID) kommentoi, että YK on määritellyt palkkaepätasa-arvon rikokseksi, josta ei langeteta rangaistuksia. Sosiaalidemokraattien Regnerin mukaan taas naisten pitäisi saada vahingonkorvauk­sia vuosien ajan saamastaan pienemmästä palkasta. 

Lisää aiheesta Euroopan parlamentin sivuilta: 

”Sukupuolten välinen palkkakuilu edelleen merkittävä EU:ssa”

www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200109STO69925/sukupuolten-valinen-palkkakuilu-edelleen-merkittava-eu-ssa