Näkökulma: Helsinki päätti hiljentää Occupy-liikkeen

Teksti Jouko Kämäräinen

”Olen ollut mukana lukuisissa mielenosoituksissa, joissa on jaettu vaunuista keittoa ja katosten alta luettavaa. Enää ei jaeta. Helsinki on kieltänyt 27.4.2012 päivätyllä tiedotteella teltat, vaunut ja katokset”, Occupy-liikkeen Jouko Kämäräinen kirjoittaa.

Julkisella vallalla on meneillään useita kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviä hankkeita. Oikeusministeriön Kansalaisen osallistumisympäristö -hankkeen tarkoitus on ”lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia ja edistää eri tahojen välistä vuorovaikutusta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa”.

Vuorovaikutteisella toiminnalla ”tavoitellaan erityisesti kansalaisaktiivisuuden lisääntymistä ja kansalaisten parempaa kuulemista”.

Eduskunnan alaisuudessa toimivan Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) Uusi demokratia -foorumissa ”ihmiset tarttuvat itse toimeen edistääkseen yhteistä hyvää”.

Foorumi pohtii, millaista on 2010-luvun demokratia. Foorumin mukaan ”uusi demokratia on tekemisen demokratiaa […] Uusi demokratia tarkoittaa osallistumista. Se on ideoimista ja tekemistä yhdessä hallinnon ja lähiyhteisöjen kanssa.”

Näin meille puhutaan. Avainkäsitteitä ovat (lähi)demokratia, aktiivinen osallisuus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.

Joskus tapahtuu pahin: moniääninen kansalaistoiminta saa fyysisiä, dynaamisia mittasuhteita, muuttuu todelliseksi, näkyväksi! Kansalaisiin jo päiväkodissa luotu vahva side suomalaisen tapakulttuurin staattiseen hygieniatasapainotilaan rikkoutuu; itsestään aktivistin esiin kaivanut onneton ei ymmärrä, että Suomessa asiat hoidetaan sisäpiirien kesken siististi kabineteissa, ei vallan monumenttien väliin istutetulla tasaisella, vihreällä nurmikolla.

Tähän sudenkuoppaan astui eriarvoistavaa yhteiskuntakehitystä ja ympäristötuhoa vastaan noussut Torikokous – Occupy Helsinki -liike. Se ei ymmärtänyt tosiasioita ja sai vastaansa Helsingin rakennusviraston, jonka 27.4.2012 päivätyn tiedotteen mukaan mielenilmaus Kansalaistorilla on purettava 3.5.2012 kello 9.00 mennessä.

Alueidenkäyttöpäällikkö Jussi Puution ja osastopäällikkö Pekka Henttosen allekirjoittaman tiedotteen mukaan ”Kaupunki ei enää salli yleisen alueen rajaamista pois yleisestä käytöstä ilman maanomistajan lupaa muilla rakenteilla kuin kokoontumislain 11 §:n mukaisilla kokousvälineillä. Kaupunki tulkitsee, että tulipaikka, teltat, vaunut tai katokset eivät ole lain tarkoittamia kokousvälineitä.”

Ei tarvitse löytää lippalakistaan propellia ymmärtääkseen, että kaupungin tulkinta rikkoo hallitusmuodossa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä turvaavaa kokoontumislakia (11 §), jonka mukaan ”yleisessä kokouksessa saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä rakennelmia”.

Lainsäätäjän tahtotilaa selventävässä hallituksen esityksessä (HE 145/1998) todetaan: ”Pykäläehdotuksen luettelo on esimerkinomainen, sillä ennalta on vaikea määritellä tyhjentävästi, millaisia välineitä kulloinkin käytetään.”

Kokoontumisvapauden turvaamis- ja edistämisvelvollisuudesta on siitäkin olemassa kokoontumislaissa oma pykälänsä (4 §): ”Julkisen vallan on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä ja luomalla edellytyksiä yleisten kokousten järjestämiselle.”

Kaikesta tästä huolimatta Puution ja Henttosen lista on hämmentävän tyhjentävä. Ei telttoja, ei vaunuja, ei katoksia.

Olen ollut mukana lukuisissa mielenosoituksissa, joissa on jaettu vaunuista keittoa ja katosten alta luettavaa. Enää ei jaeta. Helsinki on kieltänyt 27.4.2012 päivätyllä tiedotteella teltat, vaunut ja katokset.

Ryöstökapitalismin rakenteet ovat romahtaneet Etelä-Euroopassa. Seuraavaksi ne romahtavat pohjoisessa, myös Suomessa. Muutokselle sokea Helsinki on päättänyt työntää pään pensaaseen ja hiljentää Torikokouksen.

Jos haluat tukea moniäänistä kansalaisyhteiskuntaa, käy allekirjoittamalla Torikokousta tukeva adressi, tule fyysisesti Ihmisten torille, ota aktiivisesti osaa minkä tahansa kansalaisliikkeen toimintaan, ota yhteyttä päättäjiin, laadi mediaan moniarvoista, osallistuvaa kansalaistoimintaa puolustavia mielipidekirjoituksia, ota osaa kansainväliseen 12M-toimintapäivään tai ole muuten vain hengessä mukana!

Rajallisen luonnon asettamat reunaehdot hyväksyvä sosiaalisesti oikeudenmukainen tulevaisuus ei ole utopia – se on ovi, johon moniääninen, alistavat rakenteet kyseenalaistava kansalaistoiminta on avain.

Arvoisat Helsingin herrat. Torikokous ei hiljene.

Kirjoittaja on Elonkehä-lehden vastaava päätoimittaja, ja mukana Torikokouksessa, Helsingin Occupyssä.

Kommentoi Facebookissa
Olutposti 2019
Nauti tyhjyydestä