Yhteiskunta

Muistokirjoitus Jyri Jaakkolalle

Lukuaika: 3 minuuttia

Muistokirjoitus Jyri Jaakkolalle

Teksti Uusi Tuuli ry / Estelle & Friends of Jyri Jaakkola -verkosto

Jyri Antero Jaakkola syntyi 11.2.1977 Joensuussa ja kuoli 27.4.2010 San Juan Copalassa eteläisessä Meksikossa. Surmatun aktivistin muisto velvoittaa Suomea, EU:ta, Meksikoa ja YK:ta toimimaan lupaustensa mukaisesti, Jyrin ystävät kirjoittavat.

Suomalainen ihmisoikeusaktivisti Jyri Jaakkola surmattiin Meksikossa 27.4.2010. Puolisotilaalliset joukot ampuivat hänet San Juan Copalan lähistöllä Oaxacassa.

Jyri Jaakkola toimi globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta reilun kaupan Estelle-purjelaivaa ylläpitävässä Uusi Tuuli ry:ssä kehitysmaiden pientuottajien ja alkuperäiskansojen hyväksi. Hän toimi vapaaehtoisena Maailmankauppaliikkeessäkin, esimerkiksi Maailmankauppa Aamutähdessä, sen Bangladesh-hankkeessa ja Euroopan Maailmankauppojen NEWS!-verkostossa Hollannissa. Hän toimi myös yhteisötason demokratian ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi maailmanlaajuisesti esimerkiksi Hyökyaalto-verkostossa.

Jyrin työllä ja näkemyksillä globaalin Etelän ja Pohjoisen välisen solidaarisen vaihdon kehittämiseksi oli ratkaiseva merkitys Estelle-purjelaivan Angolan rahtipurjehduksen ja muiden purjehdushankkeiden toteuttamisessa. Hänet tunnettiin omistautuneesta ja uupumattomasta asenteestaan. Hän tutustui kehitysmaiden elämään Angolan sodasta kärsineen väestön lisäksi myös Bangladeshin köyhän maaseudun ihmisten ja Meksikon alkuperäiskansojen parissa.

Jyri kohtasi matkoillaan Etelän turvattoman todellisuuden, jossa ihmisten enemmistö on pakotettu elämään valtiollisen ja kaupallisen hallintamme alistamana. Jyri ei hyväksynyt valtaa jota teollisuusmaat ovat 500 vuoden ajan pakkokeinoin käyttäneet maapallolla sen muita elämänperintöjä tuhoavalla tavalla. Jyrille vapaus edellytti valtasuhteista irti pääsemistä. Anarkistinen ja anti-autoritaarinen yhteiskunnallinen ajattelu oli tärkeä osa Jyrin elämää ja hän käsitteli näitä teemoja kirjoituksissaan. Käytännön elämässä hän toteutti aatteitaan esimerkiksi luomupiiritoiminnassa, erilaisissa kollektiiveissa ja muussa arjen kanssakäymisessä.

Jyri oli hyvin tietoinen, että suurin muutoksen tarve maapallolla on täällä meillä, läntisissä teollisuusmaissa. Kulutuksemme ja taloutemme valta hallita maailmaa pohjautuu Etelästä alihintaan saataviin raaka-aineisiin ja työvoimaan sekä kehitysmaiden ympäristön tuhoamiseen. Tämän ylikulutuksemme vallan ylläpito estää globaalin tasa-arvon, aidon demokratian ja ihmisarvoisen elämän.

Jyri ei voinut ohittaa turvattomuutta, jossa maapallon enemmistö joutuu elämään meidän etuoikeuksiamme palvelevan hallintamme takia. Hän koki, että aito solidaarisuus ihmisiä kohtaan edellytti heidän asemaansa asettumista ja heidän elämänsä jakamista.

Jyri pyrki luomaan elämäämme valmiutta kohdata maapallon enemmistön turvaton todellisuus ja oppia Etelän asukkailta mitä elämämme ratkaisut heidän elämälleen merkitsevät. Hän etsi yhteisymmärrystä ja yhteistyötä etenkin niiden Etelän yhteisöjen kanssa, jotka ovat säilyttäneet vuosisatoja omaa kestävää elämänperintöään ja kamppailevat oikeuksistaan elää sen mukaisesti.

Jyri yritti siten myös Meksikossa jakaa maan alkuperäiskansojen kanssa elämän ilot, surut ja kamppailun ihmisarvoisen elämän oikeuksien puolesta. Meksikon autonomisista liikkeistä ja yhteisöistä hän toivoi oppivansa jotain sellaista, josta olisi hyötyä myös Suomessa. Keväällä 2010 hän toimi Oaxacan osavaltiossa Uusi Tuuli ry:n ja meksikolaisten yhdistysten tehtävissä intiaaniyhteisöjen ruokaturvaa ja elinehtoja koskevan itsehallinnon oikeuksien edistämiseksi. Hän kampanjoi myös globaalin ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta ja vieraili eri puolilla Oaxacaa tutustuen yhteisöjen maan hallinnan tilanteeseen.

Jyri osallistui 27.4.2010 kansainvälisenä ihmisoikeustarkkailijana 30 edustajan saattueeseen. Tarkoituksena oli viedä tukea San Juan Copalan autonomiselle Triqui-intiaaniyhteisölle joka on joutunut puolisotilaallisten joukkojen saartorenkaan eristämäksi. San Juan Copalan aluetta lähestyessään saattue joutui tiesulkuun. Puolisotilaalliset joukot hyökkäsivät saattueen kimppuun ja ampuivat meksikolaisen aktivistin Beatriz Alberta Carino Trujillon ja Jyrin. Monia muita haavoittui hyökkäyksessä. Hyökkäys tapahtui Oaxacan kuvernöörin PRI-puoluetta kannattavan UBISORT järjestön valvonnassa olevalla alueella. Saattueesta oli ennalta tiedotettu liittovaltion ja Oaxacan hallinnoille, joiden tulisi vastata siitä että julkiset tiet ovat turvallisesti käytettävissä ja että humanitaarista tukea voidaan toimittaa sitä tarvitseville.

Se, että Oaxacan hallinto sallii laittomien puolisotilaallisten joukkojen saartaa ja terrorisoida San Juan Copalan intiaaniyhteisöä väkivaltaisten iskujen avulla, loukkaa syvästi kansainvälisen lain ihmisoikeussitoumuksia, joihin Meksiko on sitoutunut.

Vajaan 800 asukkaan yhteisön alueella on kuuden kuukauden aikana tapettu 26 ihmistä. Tammikuun jälkeen lapset eivät ole enää päässeet kouluun, sähkö on katkaistu, eikä yhteisöllä ole juomavettä eikä terveydenhoitajia. Jyrin ja Beatrizin murhien jälkeen myös San Juan Copalan autonomisen yhteisön johtaja ja hänen puolisonsa tapettiin toukokuun lopulla. Puolisotilaalliset joukot ammuskelevat kohti kylää päivin ja öin. Jatkuessaan saarto ja väkivalta altistavat San Juan Copalan triqui-väestön kansanmurhan uhalle.

Muistot Jyristä ja hänen maailmanlaajuista oikeudenmukaisuutta koskevista toiveistaan elävät velvoittaen meitä ja myös Suomea, EU:ta, Meksikoa ja YK:ta toimimaan lupaustensa mukaisesti kaikin mahdollisin tavoin sen hyväksi, että San Juan Copalaan palautetaan rauha, ihmisoikeudet ja demokratia – siten että:

– San Juan Copalan autonomisen yhteisön laiton saarto ja sen jäsenten ja ihmisoikeuspuolustajien tappaminen lopetetaan ja murhista ja laittomasta saarrosta vastuussa olevat riisutaan aseista ja tuodaan oikeuteen tuomittaviksi.

– Meksikon ja kansainvälisen yhteisön tulee varmistaa humanitaarisen tuen toimittaminen ajoissa turvallisesti San Juan Copalan triqui-intiaaniyhteisön jäsenille sekä 8.6.2010 Jyrin ja Beatrizin muistoksi järjestettävän saattueen turvallisuus.

– San Juan Copalan asukkaiden turvallisuus kesällä Oaxacassa järjestettävien vaalien alla varmistetaan niin että ihmiset voivat äänestää vapaina väkivallan pelosta ja vaalit toteutuvat San Juan Copalassakin vapaina ja demokraattisina – tavalla, jonka myös riippumattomat kansainväliset tarkkailijat pystyvät todentamaan

– San Juan Copalan autonominen triqui-yhteisö voi aloittaa riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden ja YK:n ihmisoikeuselinten valvonnan alaista rauhanprosessia ja totuustuomioistuinta koskevan hankkeen Suomen ja Meksikon tuella, mahdollisesti niiden presidenttien suojeluksen alaisena.

– Alkuperäiskansayhteisöjen ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta koskevat kansainväliset sitoumukset tulee toteuttaa täysipainoisesti Meksikossa, Suomessa ja kaikkialla maailmassa YK:n ihmisoikeus- ja biodiversiteettisopimusten, alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen ja ILO:n sopimuksen 169 mukaisesti.

Jyri Jaakkolan muisto velvoittaa meitä myös tekemään työtä maailman talouden, vaihdon ja yhteiskuntamme rakenteiden muuttamiseksi niin, että ne palvelevat maapallon, sen elämän ja sen kaikkien asukkaiden oikeuksia.

Maata, vettä, metsää, ilmaa ja niiden elämän monimuotoisuutta tulee kullakin alueella käyttää ja kohdella alueen elämään sen paikallisen uusiutumisen osana sopeutuneiden yhteisöjen tarkoitusten ja paikallisen itsehallinnon suoran demokratian ratkaisujen mukaisesti.

  • 8.5.2011