TalousKirjoittanut susanna kuparinen

Kiviniemi venkoilee irti hallintarekisteristä

Lukuaika: 2 minuuttia

Kiviniemi venkoilee irti hallintarekisteristä

Teksti Susanna Kuparinen

Omistusten piilottaminen herättää yhä laajempaa kritiikkiä. Valtiovarainministeriön ja finanssialan intressiryhmien laatimasta lakiehdotuspaketista on tullut kuuma peruna. Jopa omistusten piilottamiseen tähdänneen lakiehdotuksen siunannut Mari Kiviniemi vetää tukensa pois lakiehdotukselta MTV3:n 45 minuuttia -ohjelmassa.

Keskustan Mari Kiviniemi ei kannata osakkeiden salaomistukseen tähtäävää lainsäädäntöuudistusta, jonka on laatinut silloisen hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemen asettama valtiovarainministeriön työryhmä.

Työryhmän helmikuussa valmistuneessa, 500-sivuisessa lakipaketissa ehdotetaan, että myös suomalaiset sijoittajat voisivat salata omistuksensa suomalaisissa pörssiyrityksissä niin sanotun hallintarekisteröinnin suojissa. Salaamista ehdotetaan myös listaamattomien yritysten omistuksiin.

Työryhmä ehdottaa omistusten piilottamisen lisäksi myös muita heikennyksiä omistusten julkisuuteen ja valvontaan.

Esimerkiksi pörssikauppojen välittäjät eivät joutuisi enää tekemään julkista ilmoitusta arvopaperikaupoistaan ja sisäpiiriläisten velvollisuus kertoa kaupoistaan julkisuuteen perustuisi jatkossa heidän omiin ilmoituksiinsa eikä suoraan tietoon arvo-osuusjärjestelmästä.

Lakiehdotuspaketti on herättänyt pelkoa veronkierrosta ja avoimuuden vähenemisestä, sillä salaus piilottaisi myös lainsäätäjien ja päättäjien omistukset.

MTV3:n 45 minuuttia -ajankohtaisohjelma käsitteli toukokuussa hallintarekisteröintiä. Ohjelmassa muistutettiin, että lehdistö on selvittänyt muun muassa poliitikkojen lähipiirien omistuksia Arvopaperikeskuksen päätteiltä, jolloin paljastui ettei yksikään ministeri ollut ilmoittanut jääviydestään.

Hallintarekisteröinnin seurauksena omistukset eivät enää näkyisi Arvopaperikeskuksessa.

Lakiuudistus on kohdannut laajaa vastarintaa eduskunnassa ja mediassa. Yllättäen myös uudistuksen käynnistäjä sanoutuu siitä irti.

”En kannata tässä esitetyssä muodossa. Näyttää siltä, että emme tuossa esityksessä vielä pysty takaamaan sitä, että julkisuus on sellaista, että ei synny sitä harmaata taloutta”, Kiviniemi sanoo 45-minuuttia -ohjelmassa.

Kommentti on outo. Julkisuuden katoaminen on hallintarekisteröinnin automaattinen seuraus.

Voima julkaisi arvopaperiuudistuksesta reportaasin huhtikuussa. Työryhmän johtaja, VM:n Tuija Taos kertoi puhelinhaastattelussa, että työryhmän Kiviniemeltä saama nimenomainen tehtävä oli laajentaa hallintarekisteröinti koskemaan myös suomalaisia sijoittajia.

Tämän voi lukea myös Kiviniemen allekirjoittamasta työryhmän toimeksiannosta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden moniportainen järjestelmä halutaan nostaa nykyisen omistajakohtaisen, julkisen järjestelmän rinnalle niin, että sijoittajat voivat itse valita piilottavatko omistuksensa vai eivät.

”Parannetaan arvopaperien säilytys- ja selvitystoimintaa […] valmistelemalla […] sekä arvopaperien moniportaista hallintaa koskevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset kuitenkin niin, että omistajakohtainen järjestelmä on vaihtoehto moniportaiselle järjestelmälle ja että sijoittajilla on valintamahdollisuus järjestelmien välillä”, Kiviniemen asettamispäätöksessä määrätään.

Fifi haastatteli valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Ilkka Harjua maaliskuussa. Harju istui arvopaperimarkkinalainsäädäntöä uudistaneessa työryhmässä.