YhteiskuntaKirjoittanut mika ronkko

Ekaluokkalaiset haluaa kouluun

Lukuaika: 3 minuuttia

Ekaluokkalaiset haluaa kouluun

Teksti Mika Rönkkö

Helsingissä aiotaan lakkauttaa yhdeksän koulua. Koululaisten vanhempien mukaan virkamiesten laskelmat ja ennusteet eivät ole ainoastaan virheellisiä vaan myös tarkoitushakuisia.

Opetusvirasto haluaa lakkauttaa Helsingissä yhdeksän koulua.

Lakkautusta perustellaan säästöillä ja oppilasmäärän vähenemisellä. Opetusviraston vetoaa säästöihin, joita sen laskelmien mukaan tulisi tiloista luopumalla viidessä vuodessa yhdeksän miljoonaa. Oppilasmäärän taas todistellaan Helsingissä vähenevän väestöennusteiden pohjalta 500–1000 oppilasta vuodessa.

”Kouluissa on liikaa tilaa”, väittää perusopetuslinjan johtaja Outi Salo.

Koululaisten vanhempien mukaan virkamiesten laskelmat ja ennusteet ovat harhaanjohtavia. Viiden vuoden väestöennusteet perustuvat eri alueiden asuntojen kokojen perusteella tehtyihin teoreettisiin ennusteisiin.

Tärkein peruste lakkautuslistalle on kuitenkin raha: kymmenestä koulurakennuksesta luopumalla ”käyttötalouden tilakustannuksissa” säästyy esittelijöiden mukaan yhdeksän miljoonaa euroa vuodessa.

Säästöjä saadaan kuitenkin vain opetusviraston budjettiin, sillä merkittävä osa kustannuksista on kaupungin itsensä perimää pääomavuokraa. Kaupunki ei siis koulujen lopettamisessa säästä, koska kaupungin omalta tilakeskukselta jää vuokra saamatta. Jos rakennuksia ei pureta kokoaan, myös ylläpitokustannusten säästöt jäävät vähäiseksi. Jotta vanhat koulurakennukset saataisiin vuokrattua uudelleen, ne on kunnostettava.

On myös epätodennäköistä, että kukaan ulkopuolinen vuokraisi koulurakennuksia: kaupungin tilakeskuksen asettamat vuokrat ovat päätä huimaavia. Esimerkiksi Kumpulan sivukoulusta, vanhasta, Tapulikaupungista siirretystä muutaman luokan parakista, peritty vuokra vastaa keskustan uusien tilojen neliövuokria, yli 20 euron neliövuokraa kuukaudessa.

Vuoteen 2006 asti Kumpulan koulurakennuksen vuokra oli 5 500 euroa vuodessa, joka vanhempien mukaan vastasi todellisia ylläpitokustannuksia.

”Vuonna 2006, kun vuokraisännäksi tuli kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus, ylläpitovuokra paisui yli 9 000 euroon vuodessa ja kokonaisvuokra pääomavuokrineen ylitti 100 000 euroa vuodessa”, ihmettelee Kumpulan koulun vanhempain aktiivi Harri Valpola.

”Valitettavasti virasto laskee vain ja ainoastaan omalle virastolleen koituvat sisäisen vuokran ’säästöt’. Pyynnöistäni huolimatta en ole saanut kustannuslaskelmia”, kommentoi opetuslautakunnan jäsen Irene Gröhn.

Lakkautuslistan perusteluissa Kumpulan sivukoulun lakkauttamisella säästyisi 115 995 euroa vuodessa eli kokonaiset 628 306 euroa vajaassa viidessä vuodessa. Summa on kuitenkin silmänlumetta.

Oli vuokrataso sitten oikea tai ei, kaupunki säästää Kumpulan koulun lopetuksella vain ylläpitokustannukset, korkeintaan 9 000 euroa vuodessa. Rakennus on purettava, sillä kukaan ei vuokraa vanhaa parakkia – näin opetusvirastossa ”säästetty” 115 995 euroa vuodessa jää kaupungin tilakeskukselta saamatta.

Käpylä-Kumpulan alueen vanhemmat ihmettelevät virkamiesten intoa lopettaa Kumpulan sivukoulu, ja Yhteiskoulun lukio. Opetusviraston mukaan ”alueella on ylimääräistä tilaa noin yhden koulurakennuksen verran”, niinpä Kumpulan sivukoulun ohella opetuslautakunnalle esitetään Käpylän yhdestä koulurakennuksesta luopumista.

”Koulussamme ei ole tyhjää väljyyttä”, vastaa Käpylän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Aino Halonen. Kun virkamiesten perusteluissa esimerkiksi Käpylän Hykkylän koulussa tulee olemaan 1 020 paikkaa pian aloitettavan remontin jälkeen, on koulussa taas laskettu, että paikkoja tulee olemaan todellisuudessa vain noin 850 oppilaalle.

Vanhempainyhdistyksen pyynnöistä huolimatta opetusviraston arkkitehti ei ole toimittanut tarkistettuja laskelmia oppilaspaikoista. Koulun rehtorikin on lähettänyt virastolle ja opetuslautakunnalle oikaisevia laskelmia ja selvityksiä.

Myöskään oppilasmäärä ei ole Käpylän ja Kumpulan alueella vähenemässä kuten opetusvirasto väittää. Sen väestöennusteet perustuvat asuntojen kokoon, eivätkä ota huomioon alueen suhteellisen ahdasta asumista vaikka lapsia on paljon. Kumpulalaiset tyytyvät pienempiin neliöihin, koska ympäristö on niin viihtyisä ja lapsiystävällinen.

Seudun lukuisat päiväkodit ovat tupaten täynnä ja syksyllä Käpylän kouluissa aloittaa neljä ensimmäistä luokkaa. Opetusvirastossa ei silti laske tulevia koululaisia, vaan lopetuslista perustuu kaupungin tietokeskuksen ennusteeseen viideltä vuodelta – riippumatta siitä paljonko lapsia on jo päiväkodeissa kasvamassa ja koululaisia odotettavissa pidemmällä aikavälillä. Tietokeskuksen omatkin ennusteet osoittavat, että lasten määrä kasvaa selvästi 2012 alkaen ainakin vuoteen 2030 asti.

Kumpulan koulua on käynyt kaksi luokallista Kumpulan kiilan eli Koskelantien ja Kustaa Vaasan tien valtaväylien välisen alueen lapsia. Viime vuonna osa Kumpulaan hakeneista jouduttiin määräämään Käpylään, joten Kumpulaan jäi vain jaettu ykkös- ja kakkosluokka. Aikaisempina vuosina kouluun on kuitenkin hakenut keskimäärin 20 uutta oppilasta, ja vanhempien päiväkodeissa tekemän kyselyselvityksen mukaan hakijoita on jatkossakin kokonaisen kahden luokan verran.

Opetusvirastossa ”Limingantien väliaikaisesta viipaleesta” eli Kumpulan koulusta halutaan kuitenkin eroon kaikin keinoin. Opetuslautakunnan esittelylistassa Käpylän koulun johtokunnan lausuntoa lopetusasiassa pidetään neutraalina, vaikka johtokunnan lausunnon muotoilu on selvä: ”Jokainen koulun rakennus tarvitaan lähikouluperiaatteen mukaiseen opetukseen. Tilat ovat tehokkaassa käytössä.”

Kumpulan vanhemmat ovat joutuneet taistelemaan pikkukoulunsa puolesta jo monta kertaa aikaisemmin. Viimeksi vuosina 2005 ja 2007 opetusvirasto joutui perääntymään koulun lopettamishankkeesta kumpulalaisten vanhempien ”rähinäremmin” vastustuksen vuoksi.

Syyt eivät ole muuttuneet miksikään. Jos Kumpulan sivukoulu lopetetaan, koulun eka- ja tokaluokkalaiset joutuvat kulkemaan joko vilkasliikenteisen Koskelantien poikki Käpylän kouluun tai Kustaa Vaasan moottoritien yli Toukolaan. Koskelantiellä kulkee yli 22 000 autoa vuorokaudessa ja Kustaa Vaasan tiellä yli 45 000.

Kumpulalaisten olisi siten saatettava pikkukoululaisiaan isompiin kouluihin tai kaupungin olisi järjestettävä lapsille koulukuljetus. Vanhempien mukaan on selvää, että lähikoulun lopettamisesta aiheutuisi huomattavasti enemmän kustannuksia kuin pikkukoulun ylläpitokustannuksissa säästettäisiin.

”On myös tolkutonta, että kaupunki käyttää vanhentuneita ennusteita koulujen lahtauksen perusteena. Jos paikallisilta kysyttäisiin, olisi paras hankkia vanhan viipalekoulun tilalle uusi rakennus, johon mahtuisi myös nuorisotalo”, Kumpulan vanhempain aktiivi Suvi Heinonen sanoo.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto jätti lopetuslistan pöydälle kokouksessaan 9.3. Lautakunta tekee päätöksiä 23.3. kokouksessaan.