KirjallisuusKirjoittanut Santtu Paananen

Radikaali rakkauden ja ihmisyyden puolustaja

Lukuaika: 2 minuuttia

Radikaali rakkauden ja ihmisyyden puolustaja

Terapiaa mielipuoliselle maailmalle

Mika Pekkola & Jarno Hietalahti

Vastapaino 2019, 256 sivua

Onko kapitalismissa tilaa inhimillisyydelle? Miten kapitalistiseen yhteiskuntaan saataisiin rakkautta ja merkityksellisyyttä kilpailun ja yksilökeskeisyyden tilalle? Näiden kysymysten kanssa paini saksalainen filosofi Erich Fromm (1900–1980).

Terapiaa mielipuoliselle maailmalle – Erich Fromm ja radikaalihumanismin lupaus esittelee Frommin humanistista ajattelua. “Mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta”, kuuluu psykiatrinakin toimineen ajattelijan tunnettu väite. 

Kirja koostuu 18 esseestä, jotka kukin esittelevät eri puolia Frommin tuotannosta. Teokset pureutuivat muun muassa psykoanalyysiin, rakkauden puutteeseen nyky-yhteiskunnassa, zenbuddhalaisuuteen, totalitarismiin ja uniin. 

Sairas yhteiskunta kasvattaa kansalaisistaan sairaita.

Mika Pekkolan ja Jarno Hietalahden kirja kokoaa ja ajankohtaistaa frommilaista ajattelua. Fromm yhdisteli vastakohtaisia ajattelutapoja kiinnostavin tavoin. Tuotannossa yhdistyvät muun muassa ateismi ja uskonnollisuus, yksilöllisyyden korostus ja yhteisöllisyys sekä rationaalisuus ja mystiikka.

mainos

Kirjoissa yhdistyi sosiologinen, psykologinen ja hengellinen näkökulma. Fromm haki ratkaisuja kapitalistisessa yhteiskunnassa elävän ihmisen ongelmiin. Näitä ovat muun muassa merkityksettömyyden ja vieraantumisen tunteet, rakastamisen vaikeudet ja elämään kyllästyminen.

Vastaukseksi Fromm esitti kokonaisvaltaista, rakastavaa asennetta elämää ja ihmistä kohtaan. Psykologisen ymmärryksensä kautta Fromm pyrki osoittamaan inhimillisen kärsimyksen olevan suurelta osin yhteiskunnan arvoilla selittyvää. Teoksessaan Terve yhteiskunta hän väitti sekä kapitalistisen että kommunistisen yhteiskunnan olevan patologisia. Sairas yhteiskunta kasvattaa kansalaisistaan sairaita.

Frommin näkemykset ovat radikaaleja. Radikaaliudellaan hän pyrki tekemään muutoksia maailmaan, jossa ihmiset eivät voi hyvin. Pekkola ja Hietalahti kehottavat kirjan saatesanoissa ajatusten kriittiseen luentaan. Kriittisyydelle on myös paikkansa.

Saksalaisella ajattelijalla oli omat sokeat pisteensä. Frommin näkemykset olivat sidoksissa aikaansa muun muassa vanhentuneina käsityksinä homoseksuaalisuudesta ja sukupuolesta. 

Terapiaa mielipuoliselle maailmalle ei päädy olemaan kuivakka henkilökuva.

Rohkeus yhdistellä erilaisia ajatteluperinteitä kuitenkin loi runsaasti uutta. Terapiaa mielipuoliselle maailmalle rakentuu 18 esseestä, josta kukin käsittää eri ulottuvuuden Frommin ajattelusta. Harvoin pääsee kohtaamaan tietokirjaa, jonka kansien sisään mahtuu pohdintoja esimerkiksi itsemurhasta, meditaatiosta aktivismina, seksuaalisuuden yhteiskunnallisuudesta sekä tylsyyden kokemuksesta.

Jokainen luku on uusi sukellus uuteen teemaan. Tämä tekee kirjasta poikkeuksellisen innostavan lukukokemuksen. Pekkola ja Hietalahti yhdistelevät asiantuntemustaan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kirjoittajat osoittavat Frommin näkemysten sopivan nykyaikaisten kysymysten, kuten perustulon, rasismin tai ilmastonmuutoksen käsittelemiseen.

Teos on kunnianosoitus neljä vuosikymmentä sitten menehtyneelle ajattelijalle. Kirjoittajien henkilökohtainen into, mutta myös itsekriittisyys näkyy ja tekee kirjasta raikkaan. Täten Terapiaa mielipuoliselle maailmalle ei päädy olemaan kuivakka henkilökuva.

Terapiaa mielipuoliselle maailmalle on sekä Frommin että kirjoittajiensa näköinen, erinomaisesti koostettu ja taiten kirjoitettu tietokirja. Se vakuuttaa frommilaisella ajattelulla olevan oma paikkansa nykyajassa.