Malmin hautausmaan iso kappeli Helsingissä. Kuva: Wikimedia Commons.

PolitiikkaKirjoittanut Emilia Miettinen

Perussuomalaisille kuolemakaan ei ole syrjinnästä vapaa alue

Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin kaikkia kaupunkilaisia palveleva rakennushanke, jota vastustivat perussuomalaiset – koska islaminuskoiset vainajat tavataan pestä ennen hautausta.

Lukuaika: 3 minuuttia

Perussuomalaisille kuolemakaan ei ole syrjinnästä vapaa alue

Malmin hautausmaan iso kappeli Helsingissä. Kuva: Wikimedia Commons.

”Missään tapauksessa islamististen rituaalien maksaminen ei kuulu helsinkiläisille veronmaksajille. Tavallisen kuntalaisen täytyy myös voida hyvästellä oma omaisensa tiloissa, joissa ei samaan aikaan harjoiteta muun uskontokunnan rituaalimenoja. Herkässä tilanteessa, jossa oma omainen on menehtynyt, tämä ei olisi inhimillisesti muuta kuin kohtuullista.” 

Näin lausui perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Laura Korpinen viime keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa käsiteltiin Malmin hautausmaalle rakennettavaa kipeästi tarvittavaa uutta vainajatorniksi kutsuttua 275-paikkaista vainajatilaa. Helsingissä kuolee vuosittain noin 5000 ihmistä, ja määrä tulee asukasluvun kasvaessa ja väeston ikääntyessä nousemaan. Kuten SDP:n valtuutettu Hilkka Ahde toi esille, Malmilla säilytetään jo nyt vainajia konteissa tilanpuutteen vuoksi.

Korpinen esitti tarpeettoman kalliiksi kutsumaansa hanketta, jonka “keskeinen toiminto on rakentaa muslimivainajien pesutilat”, hylättäväksi. Rakennushanke meni läpi valtuustossa, mutta Korpisen kannanotto ja sitä seuranneet muiden perussuomalaisten valtuutettujen samansisältöiset puheenvuorot olivat kammottava käytännön esimerkki siitä, minkä henkisen puolueen kanssa kokoomus on valmis hallitusneuvotteluja käymään.

Asianajajana ja varatuomarina Korpinen takuuvarmasti tietää, mikä on islaminuskon ja islamismin ero. Siitä huolimatta hän käytti paperista lukemassaan eli etukäteen valmistelemassaan puheenvuorossa muslimeihin viitatessaan sanaa islamismi. Se on islamin politisoitunut muoto, johon liittyy myös terrorismi – ja täysin eri asia kuin islaminusko, jonka harjoittajissa on yhtä suuri kirjo sekä hartaampia että tapauskovaisia, kuten vaikkapa luterilaisessa kirkossa ja kristityssä uskontokunnassa yleensä.

MAINOS. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

Inhimillisesti kohtuullista on, että aivan kaikki saavat hyvästellä läheisensä rauhassa ja saattaa heidät haudan lepoon omien kulttuuristen tapojensa mukaisesti.

Vielä kylmäävämpää on se täydellisen sydämetön tapa, jolla Korpinen puhui muslimivainajista ja heidän omaisistaan, jotka hän syrjivässä retoriikassaan tiukasti erotteli ”tavallisista” kuntalaisista. Aivan kaikki, jotka ovat läheisensä juuri menettäneet, ovat herkässä tilassa. Inhimillisesti kohtuullista on, että aivan kaikki saavat hyvästellä läheisensä rauhassa ja saattaa heidät haudan lepoon omien kulttuuristen tapojensa mukaisesti. Ja kuten valtuuston vihreiden edustaja ja kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsen Minna Lindgen huomautti, että vainajan saunassa peseminen on ollut Suomessakin iänkaiken noudatettu perinne. 

Vainajan peseminen itse on edelleen mahdollista kaikille omaisille, mikäli he niin haluavat tehdä. Nykyisessä laitostuneen kuoleman kulttuurissa tyypillistä vain on, että joku aivan muu kuin omaiset pesee vainajan – ja vain näkyvästä liasta ja eritteistä – ennen muuta arkkuun valmistelua. Vainajan peseminen, jos olosuhteet vain sen omaisille sallivat, onkin varsin kaunis tapa saatella vainaja viimeiselle matkalleen. 

Toinen muslimien hautauskäytäntö eli vainajan mahdollisimman nopea hautaaminen kuoleman jälkeen keventää huomattavasti kuormittunutta järjestelmää. Tyypillisesti vainajat viettävät säilytystiloissa kolmesta neljään viikkoa. 

Tilaisuudessa puhuneiden perussuomalaisten yhteinen kanta oli se, että kukin maksakoon omat vainajansa. “Ei kuulu helsinkiläisten veronmaksajien velvollisuuksiin maksaa muslimivainajien pesutiloja”, kommentoi perussuomalaisten Mari Rantanen. Myös hän siis onnistui suorastaan absurdisti erottelemaan puheissaan “helsinkiläiset veronmaksajat” Helsingin muslimiväestöstä, ikään kuin kukaan Helsingissä asuvista kymmenistä tuhansista muslimeista ei maksaisi veroja. 

Perussuomalaiset käyttivät Suomen tataariyhteisöä esimerkkinä muslimeista, jotka vallan hyvin pystyvät huolehtimaan omat vainajansa hautaan. Puheenvuoroissa ei tosin mainittu, että tataariyhteisöllä on ollut oma islamilainen hautausmaa Hietaniemen hautausmaan yhteydessä historiallisista syistä jo 1800-luvulta saakka – ja koko yhteisössä vain noin 600-700 jäsentä.   

Kaikkien muiden puolueiden edustajat puolsivat hanketta, ja useat osoittivat puheenvuoroissaan tyrmistyksensä siitä, että koko asiasta pitää ylipäätään keskustella. Kuten Minna Lindgren sanoi: “On loukkaavaa ruveta tässä ratsastamaan jollain yhdellä yksittäisellä uskontokunnan vähemmistöllä, me kaikki tarvitsemme tämän vainajatornin.”

Jos edes vainajien ansaitsemaa kunnioittavaa kohtelua ei tunnisteta tarpeelliseksi, mitä se kertoo suhtautumisesta eläviä kohtaan? 

Valtuutetut myös painottivat vainajien kunnioittavaa kohtelua ja hautaan saattamista. “On perustellusti haluttu rakentaa kaikille eri uskontokunnille mahdollisuus arvokkaassa ympäristössä hyvästellä vainaja, koska se, kuten tässä viitattiin moneen kertaan, on yleisinhimillinen tarve, traditio, joka koskettaa käytännössä kaikkia uskontokuntia”, kiteytti asian Helsingin apulaispormestari, kokoomuksen Daniel Sazonov.

Kaikkiaan kokouksessa kuullut perussuomalaisten valtuutettujen puheet tekevät päivänselväksi ne sietämättömän ennakkoluuloiset ja ihmisarvoa loukkaavat asenteet, joita heidän edustamassaan puolueessa pesii. Jos edes vainajien ansaitsemaa kunnioittavaa kohtelua ei tunnisteta tarpeelliseksi, mitä se kertoo suhtautumisesta eläviä kohtaan? 

Mistä pääsemmekin vajaa viikko sitten käytyihin vaaleihin. Tulevaisuus näyttää kovin synkältä juuri nyt. Yhteiskunta, jossa kaikista pidetään huolta ja johon kaikki voivat kokea kuuluvansa, maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti tuottamalla toimintakykyisiä ja hyvinvoivia kansalaisia. Tulevan hallituksen prioriteetit ovat todennäköisesti kuitenkin muualla.

Jos mikä, juuri syrjivän yhteiskunnan aiheuttama ulossulkemisen ja toisarvoisuuden kokemus johtaa muun muassa radikalisoitumiseen ja jengiytymiseen, joita perussuomalaiset käyttävät maahanmuuttovastaisena lyömäaseena. Suomessakin tapahtuneet kouluampumiset ovat raju esimerkki siitä, kuinka syvä ulkopuolisuuden kokemus johtaa väkivallantekoihin, ei mihinkään tiettyyn uskontokuntaan kuuluminen.

Mikä tahansa puolue, joka sallii perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa loukkaavan käytöksen ja ulostulot – ilman julkilausuttuja kannanottoja tai kunnollisia seuraamuksia – antaa niille vähintäänkin tilaa, jopa hiljaisen hyväksynnän. Voidaan ajatella niinkin, että puolue kunnioittaa ihmisarvoa juuri niin paljon kuin sen vähiten ihmisarvoa kunnioittavin jäsen. 

Ja mitä tämä kaikki merkitsee tulevan hallituskokoonpanon kannalta? Sitä en tohdi edes ajatella.

Tallenne valtuuston istunnosta ja osanottajien puheenvuoroista katsottavissa sivustolla www.helsinkikanava.fi.

Korjaus 7.4.2023: ”Korpinen esitti tarpeettoman kallista hanketta” > ”Korpinen esitti tarpeettoman kalliiksi kutsumaansa hanketta”