TyöKirjoittanut Emilia MännynväliKuvat Pinja Nikki

SAK:n Jarkko Eloranta toivoo, ettei työaikakeskustelua typistettäisi työajan lyhentämiseen

Jarkko Eloranta toteaa, että viime kädessä kaikki uudistukset ja edut ovat kiinni riittävän korkeasta järjestäytymisasteesta ja joukkovoimasta, jota ollaan tiukan paikan tullen valmiita myös käyttämään.

Lukuaika: 2 minuuttia

SAK:n Jarkko Eloranta toivoo, ettei työaikakeskustelua typistettäisi työajan lyhentämiseen

SAK ehdotti hiljattain yli 55-vuotiaille työntekijöille subjektiivista oikeutta lyhentää työaikaa omalla kustannuksellaan. Puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo, ettei monenkaan SAK:laisen matalapalkka-alan työntekijän olisi mahdollista oikeutta käyttää, mutta toteutuessaan oikeus veisi työelämää kuitenkin oikeaan suuntaan.

”Se on yleisesti työelämässä niin tärkeä tavoite, että sitä kannattaa mielestämme pitää esillä. Samalla esitimme, että vuorotteluvapaata voisi käyttää osa-aikaisesti.”

Eloranta pitää työaika-autonomiaa ajankohtaisempana vaatimuksena kuin työajan järjestelmällistä lyhentämistä, josta myös on viime vuosina pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla puhuttu.

”Viimeksihän työaikaa lyhennettiin, kun hävitettiin nämä kiky-tunnit. Luulen, että tällä hetkellä suurimmat työaikakysymykset liittyvät yksittäisen työntekijän autonomian lisäämiseen, johon kategoriaan tämä esitys menee myös.”

mainos

”Työaikakeskustelun typistäminen työajan lyhentämiseen ei ole kaikkein relevantein lähtökohta SAK:laisille aloille. Osalla on liian paljon töitä ja osalla liian vähän tunteja. Myös ttt- eli nollatuntisopimukset ovat SAK:laisten ongelma.”

”Löytynee työnantajan kustannuksellakin tehtäviä”

”On vähän sellainen hytinä, että työehtosopimusneuvotteluissa varmaan käydään läpi erityyppisiä työaikajärjestelmiä ja niiden kehittämistä. Varmaan uudistuksista löytyy työantajan kustannuksellakin tehtäviä.”

Voiman 10/2021 kannessa henkilö katsoo kameraan hymyillen. Teksti "Kirjailija Katja Raunio – Suoraa puhetta köyhyydestä".
Jos pidät lukemastasi, harkitsethan Voiman vuositilausta hintaan 39€. Jokainen tilaus tukee moniäänistä journalismia.

”Ehkä tälläkin kierroksella syntyy yksittäisiä vapaapäiviä tai perhevapaisiin liittyviä ratkaisuja ja mahdollisuuksia ottaa joustoja, jotka lisäävät työelämän huokoisuutta. Työaikalain hiljattaisessa uudistuksessa ei työajan lyhennys ollut edes keskusteluissa, mutta syntyi kuitenkin joustotyöaikamuoto ja työaikapankki lainsäädäntöön.”

Osa työelämän tutkijoista on esittänyt työajan lyhentämistä mahdollisuutena ay-liikkeelle vastata ympäristökriisiin. Karkeasti ottaen, vähemmän työtä tarkoittaa pienempää kuormaa ympäristölle.

”Kannatamme vahvasti EU:n ilmastotavoitteita, mutta en näe suoranaista tuotannon alasajoa ratkaisuna. Sen tyyppistä keskustelua ei ole käyty. Yksi näkökulma voisi olla liikkumiseen liittyvät päästöt ja etätyön rooli niiden vähentämisessä.”

Työntekijät mukaan ympäristötiekarttojen tekoon

”Se on selvää, että toivottaisiin työntekijöiden näkemyksen ottamista vahvemmin huomioon teollisuuden toimialojen ympäristötiekartoissa. Aika vähän niissä on työntekijöitä kuultu siitä, että miten työ organisoidaan tulevaisuudessa.”

Esimerkiksi kuljetuksen ja logistiikan parissa työntekijöillä on usein selkeitä näkemyksiä siitä, miten logistiikkaketjuja saataisiin järkevöitettyä.

”Toiset alat ovat voimakkaammassa rakennemuutoksessa kuin toiset, kuten öljytuoteala, turve- ja muu energiatuotanto. Se, että työntekijöillä on suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä, lisää ihmisten työhyvinvointia ja tuottavuutta.”