Talous

Rahoitustalouden perusteet

Lukuaika: < 1 minuutti

Rahoitustalouden perusteet

Taloudessamme tuotannon ja vaihdannan rinnalla rahoituksella on keskeinen rooli. Ilman rahoitusta monikaan yritys ei pystyisi toimimaan. Koska yrityksen tulot syntyvät vasta alkuinvestoinnin, hyödykkeiden valmistuksen ja niiden myymisen jälkeen, on yrityksen perustaminen tai sen laajentaminen ilman rahoitusta usein mahdotonta.

Myös kotitaloudet tarvitsevat tämän tästä rahoitusta hankintoihinsa. Valtion kulutuksen rahoituksesta on puhuttu viime vuosina paljon. Myös yksityisten rahoituslaitosten keskuspankilta saamasta rahoituksesta on tullut kestopuheenaihe globaalin finanssikriisin jälkeen.

Vaikka rahoitus on keskeinen toiminto taloudessamme, harvoin pysähdymme miettimään, mitä rahoitus käytännössä on. Arkisesti ymmärrämme rahoituksen siten, että rahoittaja antaa meille rahaa tietyn maksun suorittamiseen ja myöhemmin maksamme tämän summan korkoineen takaisin.

Rahoittajan näkökulmasta rahoitus on likviditeetin eli maksuvalmiuden tarjoamista sitä tarvitsevalle tulevaisuuden maksukykyä vastaan. Toisin sanoen rahoittaja auttaa rahoituksen saajaa maksun suorittamisessa tänään vain siinä tapauksessa, että uskoo tämän pystyvän tulevaisuudessa maksamaan takaisin.

Taloudessamme maksuvalmius tarkoittaa käytännössä kykyä selvittää maksuja valtion valuutalla eli keskuspankkirahalla keskuspankin tileillä. Mitä halvempaa keskuspankkiraha on, sitä halvempaa on myös rahoitus. Toisin sanoen keskuspankin ohjauskorko määrittää pohjimmiltaan rahoituksen hinnan.

mainos

Lähes yhtä tärkeä rahoituksen hintaan eli rahoitettavan maksamaan korkoon vaikuttava tekijä on hänen arvioitu maksukykynsä. Mikäli pankki epäilee lainaajan maksukykyä, se nostaa lainasta perittävää marginaalia tai kieltäytyy lainaamasta kokonaan.

Rahoitusmarkkinoiden ongelmat voivat suistaa koko talouden syvään kriisiin. Jos taloudessa rahoittajien kyky tarjota likviditeettiä vähenee ja heikentyvässä taloustilanteessa rahoittajien usko rahoitettavien maksukykyyn romahtaa, rahoituksen puute vaikuttaa nopeasti tuotantoon, investointeihin ja kulutukseen. Tällöin seurauksena on reaalitaloudellinen kriisi.

Viimeksi tällainen kriisi nähtiin vuonna 2009, jonka jälkeen maailman keskuspankit ovat lisänneet massiivisesti likviditeettiä rahoitusmarkkinoilla. Tällä on mahdollistettu Euroopassakin maksukyvyttömien pankkiasiakkaiden velkojen uudelleenrahoitus. Näin maksukykyongelma on lakaistu maton alle, josta se on viimein kömpimässä esiin muun muassa Italiassa orastavan pankkikriisin muodossa.

Jussi Ahokas

  • 28.8.2016