TalousKirjoittanut kati pietarinen

Kesäuusinta: Kesä vailla lomaa

Lukuaika: 2 minuuttia

Kesäuusinta: Kesä vailla lomaa

Teksti Kati Pietarinen

Kun kollegat lähtevät Kanarialle, sijaisopettaja lähtee kortistoon. Se on maan tapa.

Ympäri maailmaa vitsaillaan siitä, että pitkät kesälomat ovat keskeisin syy valita opettajan ammatti. Suomessa virkasuhteessa oleviin opettajiin ei sovelleta yleistä vuosilomalainsäädäntöä, vaan lomat ovat kiinteitä.

Tuhannet sijaisopettajat eivät kuitenkaan tulevanakaan kesänä saa kesälomistaan palkkaa. Samassa tilanteessa on sekä opettajaksi valmistuneita että niitä, joilta puuttuu muodollinen pätevyys.

”Esimerkiksi äitiyslomalla tai opintovapaalla oleva opettaja voi palata kesäksi töihin ja korjata kesäloman palkan”, kertoo vuodesta 1994 sijaisuuksia tehnyt uskonnonopettaja Klaus Kuurinmaa-Myllyniemi.

Sijaisten työsuhteet taas solmitaan usein päättyväksi kevätjuhlaan, silloinkin kun työ jatkuu syksyllä. Koska kunnat eivät suostu maksamaan kaksia palkkoja samasta työstä, työn tehnyt sijainen saa pitkien lomien aikana vain lomapäiväkorvauksen: kaksi päivää tehtyä työkuukautta kohti. Loppukesän sijainen on työttömänä.

”Itse olin tässä tilanteessa urani ensimmäiset kolme vuotta, ensin äitiysloma- ja myöhemmin opintovapaasijaisena”, kertoo saksan ja uskonnon opettaja Piia Kerola Kaitaan koulusta.

Kun kollegat lähtevät Kanarialle, sijaisopettaja lähtee kortistoon.”Aloitin työt keväällä ja sain ensimmäisenä vuonna pääsiäis- ja hiihtoloman lisäksi vain kahden päivän palkallisen kesäloman. Kahden viikon karenssin jälkeen sain työmarkkinatukea, josta jäi käteen noin 400 euroa kuussa. Seuraavina kesinä lomapäiväkorvausta oli kertynyt kolmisen viikkoa, sitten kahden viikon karenssin jälkeen sain ansiosidonnaista.”

Kortistossa oleminen ei vaikuta vain tuloihin: työtön ei työvoimatoimiston sääntöjen mukaan saa poistua maasta yli viikoksi vuodessa. Kesälomien käyttäminen ulkomaanmatkailuun on siis sijaisopettajilta kielletty. Työvuosia ja eläkettä ei kerry.

Sijaiseksi lähtenyt opiskelija taas ei voi opiskelijastatuksen takia saada kortistosta tai työttömyyskassalta rahaa lainkaan. Etenkin ne sijaiset, jotka muuten jäisivät työmarkkinatuen varaan, etsivät itselleen myös kesätyön. Esimerkiksi Kuurinmaa-Myllyniemi rahoittaa kesänsä tekemällä kesäteologin töitä seurakunnissa.

Piia Kerolan mukaan hankalasta tilanteesta ovat vastuussa ensisijaisesti Opetusalan Ammattijärjestö sekä kuntatyönantaja.

”Työnantaja kohtelee työntekijöitään epätasa-arvoisesti maksamalla samasta työstä käytännössä eri palkkaa. OAJ taas ei ole ajanut riittävän määrätietoisesti sijaisten asiaa.”

”Usein sijaisuudet nähdään väliaikaisena tilanteena uran alkuvaiheessa, mutta opettajien työtilanne on kuitenkin muuttunut. Siksi työsuhteen katkaiseminen kesäksi voi jatkua vuodesta toiseen”, Kerola summaa.

Artikkeli on alun perin julkaistu Fifissä 3.5.2011.