Lukuaika: 2 minuuttia

Varma kevään merkki

Suomalaisten sijoittajien osakeomistukset uhkaavat jäädä tulevaisuudessa pimentoon. Taas.

Suomessa arvopaperien omistaminen on poikkeuksellisen julkista. Kuka tahansa voi käydä tarkistamassa Suomen arvopaperikeskuksesta eli Euroclear Finlandista, mitä osakkeita esimerkiksi maamme pääministeri omistaa.

Nyt tilanteeseen on tulossa muutos. Euroopan unionissa valmistellun asetuksen seurauksena suomalaiset pörssiyhtiöt voivat jatkossa kilpailuttaa EU-alueelta itselleen mieluisen arvopaperikeskuksen.

Muissa EU-maissa julkisuuskäytännöt eivät ole yhtä hyvällä tasolla kuin Suomessa, joten pahimmillaan asetuksen käyttöönotto voi johtaa siihen, että omistukset on mahdollista salata täälläkin.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen asetti maaliskuussa kaksi työryhmää pohtimaan, millaisia muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön tarvitaan, jotta EU-asetus voidaan ottaa käyttöön. Valmistelevaan työryhmään kuuluu edustajat valtiovarainministeriöstä, oikeusministeriöstä ja arvopaperikeskuksesta sekä listayhtiöiden edustajana Nokia Oyj ja pankkien edustajana Nordea Pankki Suomi Oyj.

Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen Tuija Taoksen mukaan työryhmän tehtävä on pääasiassa karsia kansallista sääntelyä ja lainsäädäntöä niin paljon, että se on yhteensopiva asetuksen kanssa ja EU:n tavoittelema kilpailu arvopaperikeskusten välillä on mahdollista.

Sääntelyn karsiminen herättää yhden kysymyksen: miten käy omistusten julkisuudelle? Suomessa ei ole tähän mennessä onnistuttu esittämään mallia, jossa luovuttaisiin suorista omistuksista ja samalla säilytettäisiin omistusten julkisuus nykytasolla. Tuija Taos toivoo, että työryhmä pystyisi tällaisen mallin kehittämään.

”Jos se osoittautuu liian vaikeaksi, niin sitten tehdään ainoastaan välttämätön kotimaisen lainsäädännön karsiminen.”

Hieman yllättäen Tuija Taos esittää, että osana uudistuksia voidaan yrittää parantaa tietojen julkisuutta. Nykyjärjestelmän ongelmana Taos pitää muun muassa sitä, että omistuksista ei ole saatavilla kuin hakupäivän tiedot, ja ne pitää käydä lukemassa paikan päällä arvopaperikeskuksessa.

Arvopaperikeskuksen lakiasiainjohtaja Jorma Yli-Jaakkola ei Taoksen kritiikkiä niele. Hänen mukaansa arvopaperikeskuksella on jo valmius tarjota omistustiedot takautuvasti ja netin välityksellä. Voimassa oleva osakeyhtiölaki kuitenkin estää sen, koska sen lähtökohtana on ollut vain ajantasaisen omistajaluettelon julkisuus.

Toisen valtionvarainministeriön asettaman ryhmän tehtävä on seurata valmistelevan ryhmän työtä ja kommentoida sitä. Seurantaryhmässä istuvat edustajat muun muassa harmaan talouden selvitysyksiköstä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Finanssialan keskusliitosta, Transparency Finlandista ja Journalistiliitosta.

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen ei usko asetuksen parantavan julkisuutta vaan päinvastoin rajoittavan sitä entisestään.

”Julkisuuden lisääntyminen on paskapuhetta. Tässä heitetään kilpailun ehdoilla tiedonvälityksen vapaus roskakoriin”, Nieminen toteaa.

Työryhmien on tarkoitus tuoda lakiesitykset eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2014.

Jari Hanska

Kommentoi Facebookissa