Kirjoittanut Jari Hanska

Kultainen tulevaisuus

Lukuaika: 2 minuuttia

Kultainen tulevaisuus

Eläketurvakeskus (ETK) julkaisi nettisivuillaan nuorille suunnatun testin. Kriittikojen mielestä se on infantiili.

Nuorille aikuisille suunnattu Oma elämä – oma eläke -testi kuljettaa pelaajan läpi työuransa kohti onnellisia eläkepäiviä. Testin graafinen kuvasto on sarjakuvamainen ja tuo mieleen lastenohjelman.

”Nuorilla aikuisilla on epäselvä kuva siitä, miten eläke kertyy. Testin kautta pääsee katsomaan, miten oma eläke muodostuu. Siinä on muutamia kohtia, joissa pääsee tekemään valintoja, jotka vaikuttavat omaan eläkkeeseen”, ETK:n viestintäpäällikkö Matti Lumijärvi perustelee testiä.

Eläkejärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta kertoneen Ahne sukupolvi -kirjan kirjoittaja, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Osku Pajamäki (sd.) ei innostu testin luomasta maailmankuvasta.

”Tämä on ihan infantiili peli. Tässä annetaan viesti, että kansakunnassa kaikki hyvin. Kyllä nuorilla ikäluokilla on syytä huoleen”, Pajamäki toteaa.

Pajamäki kritisoi etenkin testin yltiöindividualistista näkökulmaa. Testin perusteella vain omat ratkaisut vaikuttavat siihen, millaisen eläkkeen lopulta saa. Kaikki yhteiskunnalliset muutokset, kuten eläkeiän nosto, työmarkkinatilanteet, talouskasvun pysähtyminen ja eläkemaksujen nosto jätetään testin ulkopuolle.

Nuorisojärjestöjen kattojärjestö Allianssi linjasi tänä kesänä eläkepoliittiset tavoitteensa, jotta tämän päivän nuoret saisivat tulevaisuudessa eläkkeensä. Allianssin puheenjohtaja Hanna-Mari Manninen yhtyy Pajamäen kritiikkiin.

”Tämä on hyvin minäkeskeinen, vaikka pitäisi ottaa yhteiskunnalliset ratkaisut huomioon. Kuinka todelliseen skenaarioon nämä väitteet perustuvat? Minusta testi on optimistinen ja harhaanjohtava”, Manninen kritisoi.

Allianssin työuramallissa vaaditaan muun muassa eläkeiän ja eläkemaksujen nostamista sekä koko eläkejärjestelmän uudistamista niin, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu.

Sekä Pajamäki että Manninen vaativat, että nuorille on annettava realistinen kuva eläkejärjestelmästä.

”Nuoret pitää herättää tähän tilanteeseen. Ei realistisen kuvan antaminen rapauta luottamusta eläkejärjestelmään, mutta se rapauttaa jos asioita peitellään”, Manninen toteaa.

ETK:n viestintäpäällikkö Lumijärvi puolustaa testiä sillä, että sen on tarkoitus herättää nuorten kiinnostus omaan eläkkeeseen.

”Testi on lähinnä minuutin animaatio, joka johdattelee eläkelaskuriin. Me emme ole ottaneet kantaa yhteiskunnalliseen kehitykseen. Se on poliitikkojen asia”, Lumijärvi sanoo.

Testissä kuitenkin esitellään ympäröivän maailman tapahtumia. 2030-luvulla Putin ennustetaan valittavan Venäjän presidentiksi. Lopussa pelaajaa odottavat valinnoista huolimatta leppoisat eläkepäivät. Molemmat skenaariot lienevät mainostoimiston hatusta temmattuja.

_______________

Maksava sukupolvi

ETK:n eläketesti ohjaa lopussa eläkkeistä kiinnostuneen käyttäjän työeläke.fi-sivustolle. ”Käytännössä sijoitustuotot pitävät suomalaisten työeläkemaksut kohtuullisina”, sivustolla väitetään.

Kaikki työssäkäyvät maksavat joka kuukausi siivun palkastaan eläkemaksujen muodossa. Toisen siivun maksavat työnantajat. Näistä maksuista kolme neljäsosaa menee suoraan tämän päivän eläkkeiden maksamiseen ja yksi neljännes sijoitetaan.

ETK:n väitteestä huolimatta sijoituksista ei ole pelastamaan eläkejärjestelmää. Eläkeyhtiöt eivät nimittäin ole pitkällä aikavälillä kyenneet sijoittamaan riittävän tuottavasti. Vuonna 2011 eläkeyhtiöt jopa päättivät laskea tuottotavoitteitaan, koska niitä ei saavutettu.

Lisäksi eläkejärjestelmä kohtelee nuoria sukupolvia syrjivästi. Niin sanottu elinaikakerroin leikkaa tulevaa eläkettä sitä enemmän mitä nuorempi on. Esimerkiksi Allianssi on vaatinut, että eläkemaksut tulisi nostaa välittömästi sellaiselle tasolle, että elinaikakertoimesta voitaisiin luopua.

mainos

Nuorten maksettavaksi uhkaa kaatua sekä suurten ikäluokkien eläkkeet että surkean taloustilanteen ja ilmastonmuutoksen kustannukset. Nuorten ääni ei neuvotteluissa kuulu, sillä eläkejärjestelmää koskevia päätöksiä tekevät lähinnä suurten ikäluokkien edustajat.

Jari Hanska