YleinenKirjoittanut Maria Haanpää

Yhä happamampaa

Lukuaika: 2 minuuttia

Yhä happamampaa

SääasemaSääasema

Sääasema tarjoaa ilmastouutisia ja ympäristöanalyysiä Fifin asiantuntijoilta.

Teksti Maria Haanpää

Ilmastouutisia 20.4.-26.4.

Yhdysvaltain kongressi on tilannut asiantuntijoilta yhteenvedon valtamerten happamoitumisesta. Mitä happamoitumisesta tiedetään ja minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan? Katsaus kertoo valtamerten nykytilasta näin:

Noin yksi kolmasosa ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on liuennut valtameriin. Nämä päästöt muuttavat meriveden pH:ta nyt nopeammin kuin tiedetään tapahtuneen kertaakaan satoihin tuhansiin vuosiin.

mainos

Kun hiilidioksia liukenee meriveteen, veden pH-arvo laskee eli vesi happamoituu. Teollisen vallankumouksen käynnistymisen jälkeen valtamerten pintavesien keskimääräinen pH-arvo on laskenut 0,1 pH-yksikön verran, noin 8,2:sta noin 8,1:een.

Optimististenkin hiilidioksidipäästöskenaarioiden perusteella arvioidaan, että valtameret happamoituvat tämän vuosisadan loppuun mennessä vielä peräti 0,2-0,3 pH-yksikön verran lisää.

Meriveden kemiallisen muuttumisen odotetaan haittaavan niitä merieliöitä, jotka tarvitsevat kalsiumkarbonaattia kalkkitukirangan tai -kuoren muodostamiseen. Muun muassa simpukat, riuttoja muodostavat korallit ja osa planktonista kuuluvat tähän eliöryhmään. Veden happamoituminen vähentää kalsiumkarbonaatin saatavuutta. Hapan vesi voi jopa liuottaa jo olemassa olevia kalkkirakenteita.

Kalkkirakenteiden muodostus on valitettavasti vain yksi monista biologisista prosesseista, joihin pH vaikuttaa. Happamoituminen koskettaa kaikkia valtamerissä eläviä lajeja. Sen on havaittu voivan vaikuttaa yhteyttämiseen, ravinteiden ottoon, yksilön kasvuun, lisääntymiseen ja odotettavissa olevaan elinikään.

Emme tiedä vielä, missä määrin eri eliölajit pystyvät sopeutumaan meriveden happamoitumiseen. Nykytiedon valossa vaikuttaa todennäköiseltä, että osa lajeista hyötyy ja osa kärsii, mikä johtaa muutoksiin monien merieliöyhteisöjen koostumuksessa.

Happamoitumiskatsauksesta uutisoivat Reuters, Los Angeles Times ja WWF Climate Blog.

Lopuksi lyhyesti muita uutisia viime viikolta: