Yleinen

Kansainvälinen yhteisö vaikenee Qandilin pommituksista

Lukuaika: 2 minuuttia

Kansainvälinen yhteisö vaikenee Qandilin pommituksista

KirjeenvaihtajatKirjeenvaihtajat

Kirjeenvaihtajat ovat yhteytemme maailmalle. He kirjoittavat maailmasta, elämästä ja yhteiskunnasta sellaisena, kuin se heidän asemapaikastaan näyttäytyy.

Teksti Asso Zand

EU:n painostettava Turkkia & Irania lopettamaan hyökkäys.

Systemaattinen valtioterrori, joka jatkuu Lähi-idässä ja Kurdistanissa, on lopetettava! Turkki ja Iran aloittivat yhteistuumin Etelä-Kurdistanin eli Pohjois-Irakin ilmapommitukset. Nämä systemaattiset hyökkäykset siviilikohteisiin ovat kestäneet kauan, niitä toistetaan säännöllisin väliajoin Kurdistanissa.

Tämän seurauksena monet siviilit ovat menettäneet henkensä. Metsiä ja luontoa on poltettu Qandilin vuoristossa, vesilähteitä on myrkytetty ja satoja kyliä on tuhottu. Tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kylänsä ja jopa maansa, he pakenevat. Tuhottuja alueita ovat muun muassa Awe, Daraw, Birkama, Mala mala, Sayda Kanian, Lenan, Kolet, Basakani Saro, Basakani xhwaro, Shek rash, Birkm, Koletan, Jilya, Dlawar, Hajar, Nawler.

mainos

Hallitukset Teheranissa ja Ankarassa näkevät toiveen vapaudesta ja haluavat estää mahdollisten protestien leviämisen omien rajojensa sisäpuolelle. Suuret mielenosoitukset jatkuvat naapurimaa Syyriassa, jossa Assadin hallitus on tappanut ja kiduttanut tuhansia aktivisteja. Hallitukset Teheranissa ja Ankarassa haluavat estää kurdien itsenäisyyden silloin, kun Kurdistan itsenäisenä valtiona on eräs mahdollisuus.

Iran ja Turkki eivät välitä mistään kansainvälisistä laeista, eivätkä ne kunnioita Irakin suvereniteettia. Iran ja Turkki jatkavat kurdiliikkeen sabotointia ja julistavat PKK:n olevan terroristeja. Ne kokevat, että niiden tarttuminen Kurdistaniin oikeuttaa valtioterrorin toteuttamisen.

Me haluamme näyttää väkivallan ja terrorin, joka kohdistuu siviiliväestöön. Haluamme, että vaikeneminen asiasta lopetetaan. Osoitamme tyytymättömyytemme demokratian laiminlyömiseen.

Tuemme sananvapautta ja ihmisoikeuksia Lähi-idässä. Pari viikkoa sitten ruotsalaiset tiedotusvälineet kertoivat ilmahyökkäyksistä noin kuuteenkymmeneen PKK:n sissien kohteeseen Etelä-Kurdistanissa (siis Pohjois-Irakissa) koska yhdeksän sotilasta oli tapettu Turkin maapeärällä. Syyskuun alussa seitsemän kurdisiviiliä kuoli Turkin armeijan ilmapommituksissa, kuolleiden joukossa oli sekä naisia että lapsia.

Turkilla, kuten muillakin mailla, on oikeus puolustautua kohtuullisessa määrin. Tässä ei ole mitään kummallista. Hyökkäys toiseen maahan ja hyökkäys siviilikohteisiin on eri asia. Turkki, joka on ehdokasmaa EU:n jäseneksi, väitää, että PKK on terroristiryhmä – ei vastarintaliike. Armeijan lähettäminen pommittamaan jotakin toista maata olisi aivan mahdoton ajatus. Maailmassa ei noudateta sotia koskevia lakeja terroristeja vastaan vaan heitä voi kohdella miten tahansa. Siksi on itsestään selvää, että Erdogan esittää PKK:n terroristeina – ei vastarintaliikkeenä. Se antaa Turkin armeijalle mahdolllisuuden toimia miten tahansa. Tämän me kyseenalaistamme voimakkaasti.

Emme nimittäin voi nähdä sitä, mikä on tapahtunut, muuten kuin rikoksena kansan oikeuksia kohtaan, mihin Ruotsin ja EU:n olisi reagoitava voimakkaasti. On lisättävä painostusta Turkkia ja Irania kohtaan, että ne etsisivät dialogissa kurdiväestön kanssa tien, jota pitkin edetä kohti demokraattista tulevaisuutta, jossa ryhmät voisivat elää rinnakkain. Että se olisi mahdollista, kurdeilla on oltava oikeus omaan kulttuuri-identiteettiin, omaan kieleen, omaan alueeseen ja niin edelleen. Heidän on saatava samat demokraattiset oikeudet  ja ihmisoikeudet kuin muillakin maiden asukkailla. Jos Turkki olisi ollut demokratia, konflikti PKK:n kanssa olisi päättynyt kauan sitten.

Kansainvälistä solidaarisuutta arvostavat ihmiset protestoivat Turkin ja ja Iranin hallitusten siviiliväestöön kohdistamaa agressiota, samoin kuin ympäristön massiivista tuhoamista.

Tämän mielenosoituksen ovat järjestäneet KIN (Kurdish International Network), KDPI (Kurdistan Democratic Party – Iran), Kurdistans Kulturförening, Kurdiska Unionen ja Irakiska Kommunistpartiet.

Kaksi verkoston vaatimusta ovat yksinkertaisia:

1. Väkivaltaisuudet kurdisiviilejä kohtaan on lopetettava välittömästi.

2. Kurdien, ja kaikkien ihmisten, oikeuksia elää rauhassa ja vapaudessa, on tuettava.

Iranin ja Turkin pommitukset kurdeja vastaan on lopetettava!

Kansainvälisen yhteisön vaikeneminen vapaasta ja itsenäisestä Kurdistanista on lopetettava!

Asso Zandin puhe mielenosoituksessa Karlstardissa, Ruotsissa, 8. syyskuuta 2011.   Suomennos: Kristiina Koivunen

Video mielenosoituksesta: