HenkilökohtaistaKirjoittanut eekku aromaa

Aseviennin porsaanreiät tukittava

Lukuaika: < 1 minuutti

Aseviennin porsaanreiät tukittava

HenkilökohtaistaHenkilökohtaista

Henkilökohtaista-blogin kirjoittajat ovat elämän asiantuntijoita: he tutkivat muun muassa elämäntapoja, tyyliä, työtä, musiikkia ja perhettä. Henkilökohtainen on poliittista.

Teksti Eekku Aromaa

Olisi helppo varmistaa, ettei suomalaisaseilla loukata ihmisoikeuksia.

Suomen asevientivalvonnassa on porsaanreikiä. Viime aikoina on paljastunut useita puutteita, joiden seurauksena asemateriaalia on voinut päätyä käytettäväksi alueille, joille ei Suomesta pitäisi viedä aseita lainkaan. Sadankomitea vaatii yhdessä Amnestyn Suomen osaston, Rauhanliiton ja Rauhanpuolustajien kanssa, että vientivalvonnan puutteet korjataan.

Järjestöt ovat myös tilanneet selvityksen SaferGlobe Finlandilta asevientivalvonnan nykytilasta.

mainos

Selvitys tilattiin sen jälkeen, kun SaferGlobe Finlandin vuosittaisesta asevientiraportista selvisi, että Suomi vei yhteensä 2,6 miljoonan euron arvosta aseita, ammuksia ja asekomponentteja Bahrainiin tammikuussa 2011. Kuukausi myöhemmin maan hallituksen turvallisuus- ja sotilasjoukot tukahduttivat verisesti Bahrainin arabikevään mielenosoitukset.

Suomi on ollut aktiivinen asevalvonnan kehittämisessä muun muassa olemalla aloitteellinen YK:n asekauppasopimuksen suhteen. Lainsäädännön tasolla kotimainen vientivalvonta on periaatteessa varsin tiukkaa, mutta porsaanreikiäkin on. Hallinnolliset käytännöt ja valvonta ovat paikoittain heikkoja. Järjestöt vaativat seuraavia toimenpiteitä, jotta suomalaisia aseita ja sotamateriaalia ei päätyisi konflikteihin ja ihmisoikeusrikoksiin.

1. Järjestelmän aukot pitää paikata. Saman viranomaisen on käsiteltävä kaikki vientiluvat.

2. Valvontaa on tehostettava. Suomen on aloitettava systemaattinen jälkikäteisvalvonnan ja asekaupan monitorointi.

3. Avoimuutta on parannettava. Suomen on raportoitava siviiliaseiden, kidutusvälineiden ja kaksikäyttötuotteiden vientiluvat ja toteutunut vienti. Lisäksi on parannettava puolustustarvikkeiden vientiraporttien avoimuutta muun muassa julkaisemalla tiedot jälleenviennistä. Myös ampuma-aselain mukaiset vienti- ja tuontiluvat on säädettävä julkisiksi.

4. Resursseja on kehitettävä. Akateemista tutkimusta ja monitorointia on lisättävä viranomaisten työn tukemiseksi. Vientilupaviranomaisia ja laittoman asekaupan tutkintaan erikoistuneita poliiseja pitää kouluttaa.

Useat näistä keinoista ovat jo käytössä monissa maissa, ja ne olisi helppo ottaa käyttöön myös Suomessa. Nyt näiden porsaanreikien kautta aseita voi päätyä konflikteihin ja ihmisoikeusloukkauksiin.