KirjallisuusKirjoittanut Jari Tamminen

Tottelematon kansa on demokratian tae, kertoo uutuuskirja poliittisesta vastarinnasta Suomessa

Lukuaika: < 1 minuutti

Tottelematon kansa on demokratian tae, kertoo uutuuskirja poliittisesta vastarinnasta Suomessa

Yhteiskunnan toiminta perustuu siihen, että ihmiset jokseenkin käyttäytyvät sovittujen sääntöjen mukaan. Aina säännöt eivät ole järkeviä ja perusteltuja, ja tarvittaessa niitä tietenkin muutetaan. Muutosprosessit ovat kuitenkin hitaita ja muutosvastarinnan hankaloittamia. Silloin jotkut saattavat turvautua kansalaistottelemattomuuteen. Avoin demokrattinen järjestelmä tekeekin itselleen palveluksen, mikäli se huolehtii, että kansalaiset ovat tarvittaessa valmiita puolustamaan yhteiskunnan toimivuutta myös tottelemattomuuden kautta.

Filosofi John Rawls määritteli kansalaistottelemattomuuden olevan julkista, väkivallatonta omantunnon syistä tapahtuvaa poliittista lainvastaista toimintaa, jonka tavoitteena on epäoikeudenmukaiseksi koetun lain tai hallituksen politiikan muuttaminen. Vaikka näin tavoiteltavat asiat saattavat tekohetkellä vaikuttaa kohtuuttomilta, ovat ne usein itsestään selviä jälkikäteen tarkasteltuna. Esimerkiksi naisten Suomessa vuonna 1906 saamaa äänioikeutta harva 2020-luvulla kyseenalaistaa, mutta sen toteutuminen edellytti laitonta yleislakkoa vuonna 1905. 

Tottelematon kansa käsittelee suomalaista kansalaistottelemattomuutta. Vaikka tietokirjan artikkelit eivät  kytkeydy toisiinsa suoraan, piirtyy esimerkkien avulla kuva siitä, kuinka monipuolisesti ja usein perustellustikin Suomessa on vastustettu ongelmalliseksi katsottuja sääntöjä ja tilanteita. Pääosin artikkeleissa kuvatut esimerkit sopivat hyvin rawlsilaiseen määritelmään kansalaistottelemattomuudesta, mutta poikkeuksiakin löytyy. Mäntsälän kapina ja Finnish Pedohunters olivat odottamattomia lisäyksiä kirjan tapausesimerkkeihin. 2000-luvun tapahtumista saamelaisten Ellos Deatnu ja Elokapinan ympäristöaktivismi puolestaan sujahtavat Rawlsin kehikkoon vaivattomasti. Tutkijoiden kirjoittamat tekstit eivät ole kaikilta osin jouhevinta luettavaa, mutta kaikille sääntöjen rajoja koettelevasta toiminnasta kiinnostuneille teos on ehdottoman suositeltava.

Tapio Nykänen, Johan-Eerik Kukko, Petri Koikkalainen (toim.): Tottelematon kansa – Poliittisen vastarinnan muuttuvat muodot.

Vastapaino 2023, 359 sivua

mainos