KirjallisuusKirjoittanut Mika Pekkola

Nämä viisi antikapitalismin muotoa muuttavat maailmaa – arviossa sosiologi Erik Olen Wrightin viimeiseksi jäänyt teos

Lukuaika: < 1 minuutti

Nämä viisi antikapitalismin muotoa muuttavat maailmaa – arviossa sosiologi Erik Olen Wrightin viimeiseksi jäänyt teos

Vuonna 2019 menehtynyt yhdysvaltalainen sosiologi Erik Olin Wright tarkasteli vaikutusvaltaisessa tuotannossaan yhteiskuntaluokkia ja utopioita. Tutkijan viimeiseksi jääneessä ja vasta suomennetussa Kuinka olla antikapitalisti 2000-luvulla -teoksessa Wright analysoi kapitalistisen järjestelmän hyötyjä ja haittoja sekä erittelee antikapitalististen vaihtoehtojen moninaisuutta. Hän nostaa esiin viisi antikapitalismin muotoa: hajottaminen, purkaminen, kesyttäminen, vastustaminen ja pakeneminen. Jaottelu vaikuttaa ensi näkemältä keinotekoiselta, mutta Wrightin havainnollistava lähestymistapa auttaa lukijaa erottamaan muodot helposti toisistaan. Samalla lukija saa virikkeitä yhteiskuntakriittisen ajattelunsa kehittämiseen. 

Wrightin tyylissä on nähtävissä analyyttisen marxismin vaikutus. Hän juuttuu ajoittain käsitteenmäärittelyn ja luokittelun hetteikköön, mutta kykenee toisaalta avaamaan antikapitalismin moninaisuutta erityisen tarkasti. Wright nostaa esiin lukuisia jo nyt olemassa olevia vaihtoehtoisia toimintatapoja: perustulon, osuustoiminnan, yhteisötalouden, vertaistuotannon, avoimen datan, yritystoiminnan demokratisoinnin ja niin edelleen. Kirja tarjoaa toivoa osoittamalla, ettei vallitseva järjestelmä ole ainoa mahdollinen. 

Filosofian tutkija Keijo Lakkalan käännös kunnioittaa selkeydellään Wrightin kirkasta ajattelu- ja kirjoitustyyliä.

Erik Olin Wright: Kuinka olla antikapitalisti 2000-luvulla
Vastapaino 2023,  184 s.
Suom. Keijo Lakkala