Seksuaali- ja sukupuolivähemmistötKirjoittanut Elisa Helenius

Suomen hallitus unohti sateenkaari-ihmiset

Seta ry:n puheenjohtajalle Pekka Rantalalle ei tule mieleen yhtään sellaista nykyisen hallituksen päätöstä, joka parantaisi sateenkaari-ihmisten asemaa. 

Lukuaika: 2 minuuttia

Suomen hallitus unohti sateenkaari-ihmiset

Hallitus on tekemässä 130 miljoonan leikkaukset sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA:n avustuksille. Vielä ei pystytä sanomaan, mihin kaikkeen nämä leikkaukset kohdistuvat, mutta ne tulevat suurella varmuudella hankaloittamaan erilaisten sote-järjestöjen, kuten Seta ry:n, tukipalvelujen järjestämistä. Järjestöt tarjoavat maksutta matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea ja neuvontaa sekä vertaistukea turvallisessa ympäristössä. Ison osan tästä työstä tekevät Setalla ja sen jäsenjärjestöissä vapaaehtoiset.

”Kuitenkin vapaaehtoisia koordinoivat palkatut työntekijät. Todennäköisesti seuraavien vuosien aikana osa näistä palveluista karsiutuu pois rahoituksen puutteen takia”, sanoo Seta ry:n puheenjohtaja Pekka Rantala.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on 2018 todennut, että transhoitojen resursointi ei ole riittävää. Tämä vaikuttaa siihen, miten transihmiset pääsevät tapaamaan asiantuntijoita,mikä näkyy palveluntarpeen kasvuna Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa. 

Nykyiset leikkaukset aiheuttavat huolta siitä, että hoitojonot transpolille kasvavat entisestään. Samalla järjestöjen työ paikkaa jo nyt julkisissa palveluissa olevaa puutetta.

MAINOS. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

”Sukupuoli-identiteetin tutkimukset eivät sisällä psykososiaalista keskustelutukea. Lisäksi sateenkaarierityisiä mielenterveyden palveluita on heikosti saatavilla”, Rantala kuvailee.

Pekka Rantalalle ei tule mieleen yhtään nykyisen hallituksen päätöstä, joka parantaisi sateenkaari-ihmisten asemaa.

”Silloin kun hallitusohjelma julkaistiin, kommentoin, että sana ’trans’ mainitaan siinä kaksi kertaa. Molemmilla kerroilla kyseessä oli termi transatlanttinen.”

Rantala toivoisi, että hallituksessa parannettaisiin ennen kaikkea transnuorten oikeuksia. Transnuorilla ei ole mahdollisuutta vaihtaa juridisesti sukupuoltaan, sillä ilmoituksen alaikäraja on 18 vuotta. Hieman toivoa Rantalalle tuovat kansalaisaloitteet, kuten eheytystoiminnan kieltävä kansalaisaloite.

Vihapuhe ja yhteiskunnallinen polarisaatio kasvavat niin globaalisti kuin kotimaassakin.

”Konservatiiviset tahot vastustavat yhä jyrkemmin marginalisoitujen ryhmien ihmisoikeuksia. Kun eduskunnassa käsiteltiin nykyistä translakia, kuultiin todella törkeää kielenkäyttöä”, Pekka Rantala sanoo. Hän muistuttaa, etteivät ihmisoikeudet ole kuitenkaan mikään rajallinen kakku.

”Ei ole niin, että paloja on jaettavaksi vain tietty määrä, eikä niitä tule lisää. Ihmisoikeudet eivät ole mikään rajallinen resurssi. Ihan kaikilla ryhmillä voi olla kaikki ihmisoikeudet. Toivoisin, että päästäisiin tilanteeseen, jossa yli puoluerajojen kannatettaisiin humanismia ja ihmisoikeuksia.”

Setan puheenjohtaja antaa kesäkuun europarlamenttivaaleissa äänestäjille ohjeeksi valita ehdokkaan, joka kannattaa ihmisoikeuksia laajasti. Myös puolue kannattaa ottaa huomioon. Euroopan parlamentissa käsitellään esimerkiksi perheoikeuksia, joihin suhtautuminen vaihtelee eri maissa ja puolueissa.

”Konservatiivisissa puolueissa, kuten perussuomalaisissa ja kristillisdemokraateissa, keskeinen arvo on perinteinen perhekäsitys, mikä kytkeytyy myös puolueiden politiikkaan. Eikä sateenkaariperheiden lapsia vielä tunnusteta molempien vanhempiensa lapsiksi kaikissa jäsenmaissa. Tämä voi aiheuttaa suomalaisellekin sateenkaariperheelle ongelmia, jos perhe muuttaa tällaiseen maahan asumaan”, Rantala havainnollistaa. 

EU:ssa pystytään myös sanktiomenetelmien avulla puolustamaan ihmisoikeusia. Esimerkiksi voidaan estää EU-rahoitus maihin, joissa toimii sateenkaarioikeuksien vastaisia liikkeitä, tai lopettaa kehitysyhteistyö maihin, joissa homoseksuaalisuus on laitonta.

”On tärkeää valita parlamenttiin ihmisiä, jotka ovat valmiita käyttämään tämän tyyppisiä vaikuttamiskeinoja ihmisoikeuksien edistämiseksi.”

Rantalan mielestä EU:n tulisi myös tunnustaa kolmas sukupuoli omassa lainsäädännössään. 

”Toivottavasti se on tulevassa EU:n toisessa sateenkaaristrategiassa, kun nykyinen vuoteen 2025 ulottuva strategia päättyy.”

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Pride-kuukautta juhlitaan koko kesäkuu, Helsinki Pride -viikkoa vietetään 24.–30.6.2024. Kulkue ja puistojuhla ovat Pride-viikon lauantaina 29.6.