Kirjaston julkisivu aurikoisena kesäpäivänä

Vantaan kaupungin pääkirjasto sijaitsee Tikkurilassa. Kuva: Simo Räsänen / Wikimedia Commons CC BY 4.0 DEED

MediaKirjoittanut Emilia Miettinen

Voiman jakelupisteet poistettiin Vantaan kaupungin tiloista – taustalla perussuomalaisten kysely

Vantaalla rajoitettiin lehtien ilmaisjakelua. Kaupungin johdosta myönnetään, että päätökseen vaikutti osin paikallispoliitikoiden tyytymättömyys.

Lukuaika: 2 minuuttia

Voiman jakelupisteet poistettiin Vantaan kaupungin tiloista – taustalla perussuomalaisten kysely

Vantaan kaupungin pääkirjasto sijaitsee Tikkurilassa. Kuva: Simo Räsänen / Wikimedia Commons CC BY 4.0 DEED

Vantaalaiset eivät saa enää toistaiseksi Voima-lehteä mukaansa Vantaan kaupungin pääkirjastosta. Kulttuurijohtaja Annukka Larkio on tehnyt linjauksen, joka rajoittaa ilmaisjakelulehtien jakelua kirjastojen tiloissa Vantaalla. Larkio myöntää, että linjauksen taustalla vaikuttaa perussuomalaisen kaupunkikulttuurilautakunnan jäsenen Voima-lehteen kohdistunut ”kysely ja ärtymys”. Kyseessä ei ole uusi asia. Vastaavia vaateita on Voimaa kohtaan esitetty aikaisemminkin. 

Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand vahvistaa, että kirjastojen ilmaisjakelumateriaaleista on ollut porua jo pidempään. ”Kyllä sieltä perussuomalaisista on kyselty tästä asiasta. Samalla on myös toivottu, että he saisivat jonkin lehden sinne itse, ja kyseenalaistettu se, toimitaanko kaikkia kohtaan yhdenvertaisesti. Olen pyytänyt, että he tekisivät valtuustoaloitteen tästä, jotta prosessi olisi läpinäkyvä, mutta he eivät ole sitä tehneet.”

Uudessa kirjastoja koskevassa linjauksessa todetaan, että ilmaisjakelulehtien jakelutelineille ei tarjota tilaa, poikkeuksena Vantaan kaupungin julkaisut sekä paikalliset ja kaupunginosalehdet.

Sekä Larkio että Åstrand vetoavat tilanpuutteeseen. Åstrandin mukaan”olemme lähteneet [ilmaisjakelua] myös omista syistämme selvittämään. Meidän näkökulmastamme tässä ei ole kyse poliittisesta asiasta, vaan käytännön haasteesta. Kaikki halukkaat ilmaisjakelulehdet eivät mahdu järkevästi tiloihimme ja meidän on tehtävä asiassa yhdenvertaisesti kaikkia toimijoita kohteleva ratkaisu”.

mainos

Journalistisia ilmaisjakelulehtiä, eli niitä, jotka ovat sitoutuneet Julkisen sanan neuvoston (JSN) määrittelemiin Journalistin ohjeisiin, ei Suomessa monia julkaista. Åstrandin mukaan eräs telinejakeluun pyrkinyt julkaisu on esimerkiksi Kristityt Yhdessä ry:n tiedotus- ja jäsenlehti Aalloilla, joka on myös Radio Dein ystävien lehti. Toisin kuin VoimaAalloilla ei ole sitoutunut JSN:n vaalimiin journalistisiin periaatteisiin kuten ei myöskään puoluelehti Perussuomalainen

Uuden linjauksen johdosta Voima-lehti sai syyskuun lopussa Tikkurilan kirjastosta sähköpostiviestin, että jakeluteline pitää hakea pois. Samansisältöinen yhteydenotto tuli Pointin kirjastosta, joka sijaitsee Pakkalan oppimis- ja informaatiotalossa, ja Korson Monitoimikeskus Lumosta, jossa on Lumon kirjasto. Näiden jakelupisteiden telineet eivät kuitenkaan sijaitse kirjastojen tiloissa, vaan kaupunkiympäristön toimialan tilanhallinnan palvelualueella. Åstrandin mukaan “[k]aupunkitasoista linjausta ei ole asiassa tehty, mutta sellaisen tekeminen on ollut esillä sekä kaupungin lakimiehellä että viestinnässä”. 

Kuitenkin Lumon aulahenkilökunnalle välitettyjen tietojen mukaan Voiman jakelu oli kielletty kaikissa Vantaan kaupungin kiinteistöissä, ja siksi telineet poistettiin. Lumon kirjaston palveluesihenkilö Anne Bürklandin mukaan asiassa on tapahtunut sekaannus. Apulaiskaupunginjohtaja Åstrand on antanut Voimalle luvan palauttaa telineet Lumoon ja Pakkalaan.

Voimalle ei toimitettu hallintolain mukaisesti päätösasiakirjaa uudesta linjauksesta, vaan se sai asiakirjan haltuunsa vasta jutun selvittelyn yhteydessä. Voima tekee linjauksesta oikaisuvaatimuksen asian periaatteellisuuden vuoksi. Voima on huolissaan journalistisen tiedonvälityksen saavutettavuudesta ja sen rajoittamisesta puoluepoliittisesti julkisissa tiloissa.

Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen näkee Vantaan kaupungin linjauksen laillisena, mutta ongelmallisena. “Tällaisen linjauksen voi kyllä kunnallinen viranomainen tehdä. Mutta kun sellainen tehdään, perusteiden täytyy olla jossain selkeästi näkyvillä, ettei niistä synny spekulaatiota, jos on lähdetty vakiintuneita käytäntöjä muuttamaan.”

Voima-lehteä on jaettu Vantaan pääkirjastossa 2000-luvun alusta alkaen, ja esimerkiksi Lumo-kirjaston henkilökunta on erikseen pyytänyt jakelutelineen Monitoimikeskus Lumon aulaan. Jakelupisteistä on aina sovittu kirjaston henkilökunnan kanssa, ja heillä on tietenkin oikeus myös pyytää telinettä poistettavaksi. Tällä kertaa aloite ei kuitenkaan tullut kirjaston henkilökunnalta vaan virkakoneistolta. 

”Näyttäytyy hieman erikoisena, jos poliittisilla vaikuttimilla on ollut osuutta korostetusti poliittisesti neutraalin kirjaston tehtäviin, joihin kuuluu poliittisten julkaisujen neutraalisti levittäminen ja sananvapauden edistäminen”, toteaa Voutilainen perussuomalaisten osuudesta asiaan.