Kesäinen Saimaa. Sininen taivas ja järvi.

Kaivosvarauksista ollaan erityisen huolissaan Saimaalla. Kuvassa Luonteri Koikkalan kaivosvarausalueella.

YmpäristöKirjoittanut Miia VistiläKuvat Miisa Mink

Kansalaisaloitteella halutaan asettaa rajat kaivostoiminnalle. Tavoitteena on kieltää kaivostoiminta muun muassa luonnonsuojelu- ja pohjavesialueilla.

Aloitetta perustellaan sekä taloudellisilla arvoilla että luonnonsuojelulla.

Lukuaika: < 1 minuutti

Kansalaisaloitteella halutaan asettaa rajat kaivostoiminnalle. Tavoitteena on kieltää kaivostoiminta muun muassa luonnonsuojelu- ja pohjavesialueilla.

Kaivosvarauksista ollaan erityisen huolissaan Saimaalla. Kuvassa Luonteri Koikkalan kaivosvarausalueella.

Kaivostoiminnalle rajat -kansalaisaloitteella pyritään kieltämään malminetsintä ja kaivostoiminta kokonaan esimerkiksi luonnonsuojelualueilla, vesistö- ja pohjavesialueilla, saamelaisten kotiseutualueella sekä Unescon maailmanperintökohteissa. 

Kaivostoiminnan odotetaan lisääntyvän Suomessa, koska maaperästämme löytyy akkuihin tarvittavia mineraaleja kuten kobolttia, litiumia ja nikkeliä.

”Kaivostoiminnan taloudelliset hyödyt menevät ylikansallisille yhtiöille, mutta ympäristöongelmat jäävät Suomeen. Suomessa on jo 31 vanhaa kaivosaluetta, joiden tilasta kertova raportti on surullista luettavaa. Alueiden hoito on kallista, sikäli kun sitä edes tehdään, eikä suuria ekosysteemejä, kuten vesistöjä edes voi ennallistaa”, perustelee tärkeiden luontoalueiden ulos rajaamista Päivi Piispa, yksi aloitteen vastuuhenkilöistä. 

Kaivosvarauksista ollaan erityisen huolissaan Saimaalla ja Päijänteellä. Kaivostoiminnan pelätään pilaavan korvaamattoman luonnonympäristön lisäksi tärkeät juomavedet lähteet. 

Kaivoslakia ollaan jo uudistamassa Suomessa. ”Uudistusta varten on tehty selvityksiä ja kuulemistilaisuuksia, mutta näyttää siltä, ettei riittäviä muutoksia ole tulossa. Aloitteella puolustetaan perustuslaillisia oikeuksia ja ympäristöperusoikeuksia”; Piispa tiivistää.