Ympäristö

Metsähakkuut keskeytettiin Vuosaaressa

Lukuaika: 2 minuuttia

Metsähakkuut keskeytettiin Vuosaaressa

Teksti Hanna Kaisa Hellsten

Ramsinniemen metsähakkuut Helsingissä eivät saa luontojärjestöjen siunausta. Luontojärjestöt ovat myös tehneet aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Meri-Rastilan metsään.

Mielenosoittajat pysäyttivät Helsingin kaupungin rakennusviraston teettämät metsän hoitohakkuut tänä aamuna Meri-Rastilan Ramsinniemessä. Työt ovat keskeytyneet vähintään keskiviikkoaamuun asti. Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja kaupungin rakennuspalvelu Stara päättävät jatkosta myöhemmin.

Luonto-Liitto ja Helsingin Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ovat tänään tehneet Helsingin kaupungille aloitteen luonnonsuojelualueen perustamiseksi Meri-Rastilan metsään. Samalla järjestöt vaativat nyt aloitettujen hakkuiden välitöntä keskeyttämistä.

Alueella tehtävät metsätyöt pohjautuvat Vuosaaren eteläosan luonnonhoito- ja käyttösuunnitelmaan. Sen mukaan alueella toteutetaan 17,1 hehtaarin harvennushakkuut. Yksittäisiä puita poistetaan 14,1 hehtaarilta.

”Kuusikon harvennuksella tuodaan valoa lehtoalueiden pohjakasvillisuudelle”, työt toteuttavan Staran metsäpalvelupäällikkö Mikko Vuohelainen kertoo.

Hänen mielestään on erikoista, että luontojärjestöt ovat ensin olleet mukana tekemässä alueen luonnonhoitosuunnitelmaa, ja haluavat myöhemmin keskeyttää yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisen.

”Esimerkiksi tämä alue, jolla hakkuut keskeytettiin, on sellainen, jonka lehtokasvit vaativat valoa. Sitä saadaan raivaamalla kuusikkoa.”

Luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen osallistunut Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliitosta ei jaa Vuohelan näkemystä siitä, että alueen käyttö olisi suunniteltu luontoarvoja kunnioittaen. Luontojärjestöt eivät myöskään voineet riittävästi vaikuttaa lopputulokseen.

”Suunnitelluista hakkuukuvioista yli puolet on arvoalueilla”, hän toteaa.

Alueelta on kaupungin toimesta tehty luonnonsuojeluohjelma Metson mukaiset selvitykset. Lisäksi alueen kääpälajisto on inventoitu. Kuitenkin luonnonhoitosuunnitelma laadittiin ennen näiden selvitysten valmistumista.

“On käsittämätöntä, että Helsingin kaupunki hakkaa aluetta, joka kuuluu luontoarvoiltaan koko kaupungin merkittävimpiin”, Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander ihmettelee.

Alueiden käytöstä on Vuosaaren alueella kiistelty aikaisemminkin. Pro Meri-Rastila -liike vastustaa luonnoltaan arvokkaan Rastilan länsirannan kaavoittamista lisärakentamiselle uuden osayleiskaavan mukaisesti. Staran metsäpalvelupäällikkö Mikko Vuohelainen korostaa, ettei nyt tehtävillä hoitohakkuilla ja kaavoituksella ole tekemistä keskenään, vaan kyse on erillisistä prosesseista.

Alueen metsänhoitotoimista on tiedotettu lähialueen asukkaille. Myös hakkuiden keskeytykseen osallistui paikallisia suojelumyönteisiä henkilöitä. Esimerkiksi Meri-Rastilassa asuva Kriba ei ole tyytyväinen kaupungin metsäpolitiikkaan, vaikka metsänhoitotoimista kerrottiin.

”Täällä vedetään aivan liian rankalla kädellä, jolloin monimuotoisuus katoaa. Ei kaikkialla pidä olla pelkkää puistoa.”

_______________

Päivitys: Hakkuut saattavat siirtyä syksyyn

Meri-Rastilan kiistellyn metsäalueen käsittely voi siirtyä kesän yli.

”Helsingin kaupungin rakennusvirasto on lupaillut, että työt siirtyvät lintujen pesimäkauden yli suojeluun esitetyn alueen osalta”, Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander kertoo.

Kajander toivoo, että lisäaika tuo mahdollisuuden järjestöjen tekemän suojelualoitteen käsittelyyn sekä olemassa olevien luontoselvitysten tarkempaan huomioimiseen.

Rakennusviraston metsävastaava Vesa Koskikallio on periaatteessa samaa mieltä: hakkuita on mahdollista siirtää ja tehdä sinä aikana töitä muilla alueilla.

”Päätöstä asiasta ei vielä kuitenkaan ole tehty, ja haluan vielä neuvotella asiasta esimiesteni kanssa. Perjantaihin asti työt kuitenkin seisovat”, Koskikallio tarkentaa.

Hanna Kaisa Hellsten

  • 14.3.2012