Lukuaika: 2 minuuttia

Tukipakettiansa

”Säästökuurit pahentavat Euroopan talouskriisiä”, varoittaa taloustieteilijä Robin Hahnel.

Velkakriisimaiden tukipaketeista on keskusteltu kevään aikana paljon. Esimerkiksi Portugalille myönnettävän tuen ehdoiksi on vaadittu kovia leikkauksia maan julkisiin menoihin. Perusteena on toisteltu sitä, että Portugali on tähän asti elänyt yli varojensa.

Säästökuuri ei kuitenkaan toisi toivottua apua, varoittaa yhdysvaltalainen taloustutkija Robin Hahnel. Hän on selkokielinen talouden asiantuntija ja talouden demokraattisen suunnittelun tunnetuimpia puolestapuhujia.

”Leikkaukset pahentavat Portugalin valtion budjettiongelmaa entisestään”, Hahnel aloittaa.

Kun valtio vähentää kulutustaan, julkisen sektorin työntekijöiden tulot tippuvat ja kulutuskysyntä laskee. Leikkausten seurauksena työttömyys nousee, tuotanto kutistuu ja kansalaisten tulot pienenevät entisestään.

Verotulot laskevat tulotason mukana, minkä seurauksena talouskriisiin ajautuneen maan on entistä vaikeampi huolehtia veloistaan.

Hahnelin mukaan kaikkialla näkee todisteita siitä, että tukipaketit eivät toimi. Riittää jos katsoo, miten Kreikassa on käynyt.

Yli vuosi sitten Kreikka leikkasi menojaan saadakseen lainan, joka oli sen tarpeisiin liian pieni ja jonka korko oli liian suuri. Sen seurauksena Kreikka kärsi vuoden verran entistä pahemmasta taantumasta. Nyt valtio on taas kääntynyt EU:n puoleen lisätuen tarpeessa.

Leikkaukset eivät auttaneet viime kerralla, eikä voimakkaampi annostus samaa lääkettä auta Kreikkaa tälläkään kertaa. Eikä se auttaisi Portugalia. Tästä huolimatta Suomi on käyttänyt EU-sääntöjen takaamaa veto-oikeutta ja vaatinut entistä tiukempia säästökuureja Portugalin tukipaketin ehdoiksi.

”Portugalin budjettivaje ei johdu harkitsemattomasta politiikasta vaan maailmanlaajuisesta taantumasta. Jos Portugalin ja muun maailman taantumasta päästäisiin, Portugalilla ei olisi budjettiongelmia”, Hahnel väittää.

Sama tilanne on myös Espanjassa, jolla oli budjettiylijäämä ennen syvän taantuman laukaissutta globaalia finanssikriisiä. Kreikkalaisille tyrkytetyn vahingollisen lääkityksen käyttäminen Portugalissa ja Espanjassa olisi mieletöntä.

Jos Kreikka olisi saanut lainaa kohtuullisella korolla, jos valtion menoja ei olisi leikattu ja jos rikkaiden veroja olisi nostettu, maan suunta voisi nyt olla toinen.

Kohtuullista lainaa ei kuitenkaan myönnetty, koska kansainväliset rahoituslaitokset haistoivat voiton tahkoamisen mahdollisuuden. Samaan aikaan kun Saksan hallitus otti lainaa noin kolmen prosentin korolla, Kreikalta perittiin kymmenen prosenttia tai enemmänkin.

Keinottelun takia Kreikan on ollut miltei mahdotonta selvitä velanmaksusta. Portugali, Irlanti, Kreikka ja Espanja tarvitsevatkin EU:ta lainojensa yhdeksi takaajaksi, jotta lainojen kustannukset pysyisivät kohtuullisina. Kriisimaat tarvitsevat EU:n apua myös saadakseen kauppavajeensa Saksan kanssa paikattua.

Suomessa erityisesti perussuomalaiset ovat vastustaneet tukipaketteja.

”Perussuomalaisten vaatimat kovat säästökuurit velkakriisimaille ovat totaalisen väärä keino Suomen ja EU:n talouden parantamiseksi”, Hahnel tyrmää.

Hänen mielestään Timo Soinilla ja perussuomalaisilla on silti yksi hyvä näkökohta, joka oikeutetusti saa vastakaikua kansalaisissa.

”Pankkien pelastaminen ei ole hyväksyttävää. EU:n pitäisi auttaa hallituksia kovistelemaan pankkeja ja sijoittajia sen sijaan, että hallituksia vaaditaan kovistelemaan julkisen sektorin työntekijöitä ja köyhiä, jotka ovat avunsaajina erilaisissa valtion ohjelmissa.”

”Pankkien osakkeenomistajia ei tulisi pelastaa. On äärimmäisen tärkeää, että tehdään ero pankkien ja valtioiden auttamisen välille.”

_______________

MAINOS. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

Toimi näin, EU

Robin Hahnelin ohjeet Portugalin, Kreikan, Irlannin ja Espanjan talouksien elvyttämiseksi:

• Velkaantuneiden maiden on saatava kohtuukorkoista lainaa vahvemmilta Euroopan talouksilta, esimerkiksi Saksalta. Velkakriisimaiden on näillä rahoilla lisättävä julkista kulutusta, mikä vähentää työttömyyttä ja lisää yksityisiä investointeja.

• EU:n ja Suomen vaatimat säästökuurit vain pahentavat taantumaa ja vähentävät velkakriisimaiden maksukykyä.

• EU:n sisäinen kauppa ei ole tasapainossa ja tämä on pitkällä aikavälillä kestämätöntä. On vaadittava, että vahvat talousmaat kuten Saksa käyttävät tuntuvia rahapoliittisia elvytyskeinoja tilanteen korjaamiseksi.

_______________

Robin Hahnel: Poliittisen taloustieteen aakkoset. Like 2008. 384 s.

Robin Hahnelin haastattelu luettavissa kokonaisuudessaan Parecon Finland ry:n kotisivuilla: http://parecon.fi/julkaisut/leikkauspolitiikka-ei-ole-ratkaisu

Joona-Hermanni Mäkinen

  • 30.6.2011