Monikulttuurisuuden niksipirkka

Lukuaika: < 1 minuutti

Monikulttuurisuuden niksipirkka

Multikulti on erityisesti kulttuurialoilla työskenteleville suunnattu ideapankki, joka sisältää runsaasti vinkkejä, pohdittavaa ja parannusehdotuksia.

Suomen väestörakenne muuttuu vauhdilla. Varsinkin suuremmissa kaupungeissa maahanmuuttajien määrä kasvaa nopeasti: arvioiden mukaan jo vuonna 2025 joka neljäs Helsingin asukas on siirtolaistaustainen.

Monikulttuurisuus on täällä pysyvästi, ja se vaatii ajattelu- ja toimintatapojen muutosta kaikilla aloilla, kulttuuri- ja taidekenttä mukaan lukien.

Umayya Abu-Hannan Multikulti on erityisesti kulttuurialoilla työskenteleville suunnattu ideapankki, joka sisältää runsaasti vinkkejä, pohdittavaa ja parannusehdotuksia.

Kirjan tarkistuslistat ja toimintaohjeet ovat usein selkeän konkreettisia. Arkisen tärkeä on esimerkiksi muistutus siitä, että monikulttuurisen tapahtuman järjestäjän kannattaa tarkistaa siirtolaisryhmien juhlapäiväkalenterit.

Käytännön neuvojen ohella kirjoittaja herättelee ajattelua ja houkuttelee tarkistamaan asenteita. Tärkeänä vertailukohtana esiin nostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon kehitys.

Nykyisin työpaikan saaminen on aiempaa vähemmän sukupuolesta kiinni. Miksi ei siis olisi mahdollista muuttaa asenteita ja käytäntöjä siten, että myös eriväriset, -kieliset ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevat työnhakijat saisivat mahdollisuuden.

Tulevaisuuden tavoite ei enää ole vain rasisminvastainen työ, vaan siirtolaisten aidosti demokraattinen osallistuminen.

Multikulti ei ole tiukkarakenteinen käsikirja, vaan katkelmallinen, ryöpsähtelevä ja muistikirjamainen kokoelma ajattelun ja toiminnan sytykkeitä. Tämä on ehdoton vahvuus. Avaapa teoksen mistä kohdasta tahansa, mieleen tarttuu mietittävää eikä pitkiä taustoituksia jää kaipaamaan.

Myös kirjan ote on suoruudestaan huolimatta kannustava.

Kokonaisuuden luonnosmaiseen tyyliin ehkä jotenkin sopii, että tekstiin on jäänyt lyöntivirheitä. Loppusiivouksen olisi silti luettavuuden nimissä voinut tehdä tarkemmin.

Umayya Abu-Hanna: Multikulti. Monikulttuurisuuden käsikirja. Siltala 2012. 229 s.

Marjo Jääskä

  • 10.12.2012