April Jazz: Mathias Eick Quintet, Aapo Heinonen Quintet

April Jazz: Bobby McFerrin

April Jazz: Marius Neset Quintet & Tapiola Sinfonietta

April Jazz: Espoo Big Band With Kathrine Windfeld, Mikko Innanen Autonomous

April Jazz: John Scofield Trio

April Jazz: Joshua Redman Trio, Valtteri Laurell Nonet feat. Antti Sarpila

April Jazz: Alexi Tuomarila Trio, Synesthetic 4