Podcasteissa - Voima

Podcasteissa

Vahtivuoro

Toimittajan työ vaatii yhä enemmän pohdintaa siitä, miten asioita käsitellään. Tässä podcastissa käsitellään mediaa, valtaa ja niiden suhdetta aloittelevan journalistin sekä media-alan opiskelijan Jesse Ryynäsen johdolla uteliaalla ja pohdiskelevalla otteella. Asioiden tiedostaminen on askel kohti systeemitason muutoksia….
;