Yhteiselämä uusiksi

Lukuaika: < 1 minuutti

Yhteiselämä uusiksi

Oikeustieteen professori Anu Pylkkänen haastaa nykyisen avioliittomallin.

Anu Pylkkänen, oikeustieteen professori, ehdottaa, että avioliitosta pitäisi luopua oikeudellisena instituutiona.

”Vielä jälkimodernissa yhteiskunnassa kannamme mukanamme katolisen kirkon tuhat vuotta sitten luomaa avioliittokäsitystä”, Pylkkänen kirjoittaa tuoreessa pamfletissaan Vaihtoehto avioliitolle (Vastapaino, 2012).

Kirjan tarkoituksena on haastaa nykyinen avioliittomalli ja pohtia siihen sisältyvien säännösten mielekkyyttä.

Pylkkänen kertoo, että nykyisestä avioliittomallista löytyy paljon ongelmia.

”Ensinnäkin parisuhteiden luokittelu seksuaalisen identiteetin perusteella heijastaa syrjintää.”

Hän lisää muiksi ongelmiksi avioliittosääntelyn omistuspainotteisuuden, hoivan ja hoivaajien aseman heikkouden sekä heikomman osapuolen riittämättömän suojan.

Pylkkänen ei tyydy pelkkään kritisointiin, vaan hän pyrkii hahmottelemaan täysin parisuhdeneutraalin lain. Sen lähtökohtana on reiluus ja ihmisten hyvinvointi, ei avioliiton tai tietynlaisen perheinstituution suojelu yksilöiden oikeuksien kustannuksella.

Hän on sitä mieltä, että avioliitosta tulisi luopua kokonaan oikeudellisena instituutiona.

”Parisuhteiden tai seksuaalisuuden sijasta pitäisi säädellä yhteistalouksia vapaaehtoisten sopimusten ja heikommansuojasäännösten avulla. Tällaisen talouden voisivat perustaa ja siitä voisivat sopia ketkä tahansa.”

On kuitenkin fakta, että avioliittoon liittyvät moraaliset ja uskonnolliset tunteet vaikeuttavat instituution uudistamista. Pylkkänen on tulevaisuuden suhteen varovaisen optimistinen.

”Luultavasti muutokset eivät tapahdu vielä lähivuosikymmeninä, mutta toisaalta eri puolilla tapahtuu nytkin paljon. Erilaiset vapaamuotoiset sopimusmallit ovat yleistyneet lähes kaikkialla.”

”Toivoisin keskusteluilta monipuolisempaa otetta kuin nykyisin. Painopiste pitäisi siirtää parisuhteista hoivasuhteeseen.”

Anu Pylkkänen: Vaihtoehto avioliitolle. Vastapaino 2012, 184 s.

Mikko Siltanen

  • 10.12.2012