Kirjoittanut susanna kuparinen

WWF:n mahdoton tehtävä

Lukuaika: < 1 minuutti

WWF:n mahdoton tehtävä

Ympäristöjärjestön luottamus neuvottelukuntaan romahti.

Suomen WWF on eronnut työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelukunnasta YHVAsta. Suomalaisten monikansallisesti toimivien yritysten vastuullisuutta vahtiva YHVA ratkaisi kesäkuussa tärkeän ennakkotapauksen.

YHVA antoi lausunnon, jossa se totesi, että suomalainen konsulttiyhtiö Pöyry on noudattanut OECD:n määrittelemää yritysten hyvää toimintatapaa ulkomailla. Suomi on sitoutunut noudattamaan OECD:n ohjeita. WWF erosi päätöksen jälkeen.

YHVAn edustajistossa istuvat WWF:n lisäksi muun muassa työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä sekä virkamiehiä.

15 kansalaisjärjestöä teki vuonna 2012 YHVAlle valituksen Pöyryn toiminnasta Laosin patohankkeessa. Pöyryä syytettiin muun muassa siitä, että yhtiö oli konsultoinut Laosin hallitusta patohankkeen ympäristövaikutuksista, vaikka yhtiössä tiedettiin, että se olisi itse mukana padon rakentamisessa.

Kansalaisjärjestöt eivät saaneet nähdä Pöyryn tekemää vastinetta, koska ministeriö salasi vastineen Pöyryn vaatimuksesta. Ministeriö jätti valituksen ja vastineen väitteet tutkimatta. YHVAn jäseniä kiellettiin näyttämästä vastinetta taustaorganisaatioilleen. Perustelu: jäsenet edustavat itseään, eivät organisaatioitaan.

WWF:n irtautumisesta päätti pääsihteeri Liisa Rohweder, joka on ollut perustamassa YHVAa. Ministeriön kanta jäsenten asemasta tuli hänelle yllätyksenä.

”En muista, että sellaista linjausta olisi ollut. WWF:n periaate on, että neuvottelukuntiin nimetyt työntekijämme edustavat aina WWF:n kantoja, eivät omiaan.”

Suomessa WWF istuu noin 30:ssä neuvottelukunnassa. Järjestö tunnetaan yhteistyöhakuisuudestaan.

”WWF:lle luotettavuus on keskeinen toimintatapa. Vastakkainasettelu on viimeinen keino.”

”Kun otamme kantaa vaikkapa bioenergiaan, meidän asiantuntijamme ovat yhteydessä kansainvälisiin asiantuntijoihin, ja argumenttimme perustuvat aina tutkittuun tietoon.”

YHVAssa asiantuntijaorganisaatiosta ei ole hyötyä – ministeriön salauskäytännöt estävät sen. Valituksen tehneet kansalaisjärjestöt harkitsevat jatkotoimia. Voima seuraa tilannetta.

Voimassa 6/2013 Pöyry-lausunnon taustoja. Lue artikkeli Valtio puhdisti Pöyryn.

Susanna Kuparinen