Lukuaika: 2 minuuttia

Wahlroosin väitteet

Pankkiiri Björn Wahlroosin kirja Markkinat ja demokratia on tiivistettävissä väitelauseiksi.

Friedrich Nietzsche sanoi, että filosofia on johtopäätösten taidetta. Kirjoja kannattaa arvioida sen mukaan, millaisiin johtopäätöksiin ne luettuaan voi tulla. Myös pankkiiri Björn Wahlroosin kirja Markkinat ja demokratia on tiivistettävissä väitelauseiksi, kas näin:

1. Liiallisesta demokratiasta on päästävä eroon. Lisää valtaa markkinoille ja hierarkioille.

2. Jos omistusrakenne on epämääräinen, ei ole edellytyksiä demokratialle eikä markkinataloudelle. Yhtiö on ihmiskunnan tärkein keksintö. Yhtiöitä johdetaan hierarkisesti. Valta on annettu ylimpien johtajien käsiin.

3. Pääomasijoitusten maailmassa kapitalistisia järjestelmiä johdetaan hierarkisesti, ei demokraattisesti. Tämä saattaa – mutta ei välttämättä – johtaa korporaatioiden hallitsemaan maailmaan. Pääoman paras valvoja on vapaat markkinat.

4. Marxismi oli huono, sosiaalidemokratia parempi, mutta kumpikin väärässä. Kapitalismi on osoittautunut talouden järjestämisen tavoista parhaaksi. Kapitalismissa uudet tulokkaat pyyhkivät pois jopa monopolistien voitot. Kuitenkaan oikeuslaitosta, maanpuolustusta tai järjestyksenpitoa ei voi helposti paketoida siisteiksi yksiköiksi markkinoille tarjottaviksi.

5. Liiketoiminnassa äänestys ei ole hyvä tapa ratkaista ongelmia: useimpiin ongelmiin ei ole ”parasta” ratkaisua. Markkinavaltio on olemassa maksimoidakseen yhteiskunnan kaikkien jäsenten mahdollisuudet. Markkinat eivät vaadi vähemmistöjä taipumaan enemmistön tahtoon.

Myös demokraattiset enemmistöt voivat olla sokeita tai epäoikeudenmukaisia.

6. Jos yrityksessä ei ole selvää hierarkiaa, heterogeeniset intressit hajottavat omistajakunnan helposti ja pysyvästi. Sama pätee valtioon. Äänioikeudella on aina hintansa, ja se hinta on lupaus mukautua enemmistön tahtoon.

Kuitenkaan ei ole perustavampaa oikeutta – ei ihmisillä eikä pääomalla – kuin oikeus äänestää jaloillaan.

7. Markkinat toimivat, jos niitä ei valvota. Sääntely ja valvonta johtavat väärään luottamukseen. Jos finanssipyramidihuijari-Madoffin rahastoja ei olisi säännelty eikä valvottu, petos olisi hyvin todennäköisesti paljastunut paljon aikaisemmin, sillä sijoittajat olisivat alkaneet epäillä hänen poikkeuksellisia tuottojaan. Tarvitsemme markkinoille kuitenkin keskuspankin, rahoitusvalvojan, markkinaoperaattorin, pörssivalvojan ja tilintarkastajat.

8. Euroopassa on liian korkeat verot ja liian julkiset palvelut, ja tämä johtuu enemmistövallasta. Työmarkkinoiden sääntely synnyttää työttömyyttä ja tehokkuustappioita. Kilpaileva federalismi olisi Euroopan tulevaisuuden kannalta paras ratkaisu. Se johtaa verokilpailuun, joka vähentää sosiaaliturvaa mutta tuottaa nopeamman talouskasvun.

No problem, silti Euroopassa me pidämme huolta toisistamme.

9. Markkinat olivat aina tienneet Kreikan raha-asioiden olleen retuperällä poliitikkojen ja innokkaiden virkamiesten vuoksi. Valtioiden välisestä kilpailusta seuraa aika ajoin väistämättä, että jokin kilpailija epäonnistuu.

Björn Wahlroos: Markkinat ja demokratia. Loppu enemmistön tyrannialle. Otava 2012. 373 s.

Kimmo Jylhämö

Kommentoi Facebookissa