Kirjoittanut Jari Tamminen

VR vastaa

Lukuaika: 2 minuuttia

VR vastaa

Kuinka VR suhtautuu vartijaväkivaltaan VR:n asemalla? VR:n turvallisuuspäällikkö Teemu Väänänen vastaa.

Rautatieaseman ja lähiliikenteen turvapalvelusopimus on lienee melko arvokas? Onko sen vuosittainen suuruus julkista tietoa?

Ei ole.

Kuinka suuri investointi lähiliikenteen turvallisuuspalvelut on kokonaisuudessaan vuositasolla?

Viittaan edelliseen kysymykseen.

Mitkä tekijät vaikuttavat sopimuskumppanin valintaan?

Kokonaistaloudellinen edullisuus, kokemus, erikoisosaamisen toimituskyky.

Minkälaisia kokemuksia VR:llä on vartijoiden käytöstä?

Tehtyjen kyselyjen/tutkimusten mukaan matkustajat odottavat turvallista matkantekoa. Siksikin VR on panostanut vartiointiin. Sen on tutkimusten mukaan todettu nostavan matkustajien ja henkilöstön turvallisuutta.

Kuinka paljon VR ja VR:n tiloja valvovat tahot ovat investoineet tilojen valvontatekniikkaan? Ollaanko nykyiseen tilanteeseen tyytyväisiä, vai onko kehittämisen varaa?

Emme kommentoi.

Kuinka monta kameraa valvoo lähiliikenteen turvallisuutta (asemat ja junat)? Kuinka monta vartijaa?

Riittävästi.

Kuinka VR suhtautuu vartijaväkivaltaan VR:n asemalla?

Yksityisten turvallisuuspalveluiden työntekijät sekä viranomaiset käyttävät lainsäätäjän heille myöntämiä voimakeinoja tehtävien suorittamiseksi. Esitutkintaviranomaiset ja tuomioistuimet loppukädessä tutkivat tapaukset, joissa on syytä epäillä voimakeinoja käytetyn liikaa. VR:n turvallisuusjohto seuraa aina tarkasti sen toimeksiannossa tapahtuvien voimankäyttötilanteiden esitutkintaprosesseja.

Rautatieaseman ja lähiliikenteen vartiointitehtävissä pitkään työskennellyt henkilö kertoi Voimalle vartijoiden harjoittamasta järjestelmällisestä väkivallasta VR:n asiakkaita kohtaan. Kuulostaako tämän kaltainen käytös sopivalta?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Sama henkilö kertoi myös järjestelmällisestä valvontalaitteiston väärinkäytöstä. Kamerat suunnataan tarkoituksella pois pahoinpitelyistä. Vastaavatko kamerat tällöin käyttötarkoitustaan?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Kuinka VR varmistaa sen, että kameroita ei väärinkäytetä pahoinpitelyiden peittelemiseen?

mainos

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Useissa väkivaltatapauksissa valvontakameroiden kuvamateriaalia ei ole löytynyt. Kuka on vastuussa kameroiden toiminnasta tai toimimattomuudesta?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Poliisi on myös todennut vartijaväkivallan uhreille, että ”kamerat ovat FPS:n, etkä sinä tule ikinä näkemään sitä materiaalia”, näiden tiedusteltua valvontakamera-aineistoa. Onko tämä nähdäksenne ongelma?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Onko ongelmallista, että turvakameroita hallinnoi sama yhtiö, jonka toiminnan moitteettomuutta kameroiden pitäisi myös valvoa?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

Käsittääkseni asiakaspalaute Turvatiimin toiminnasta tuli aikaisemmin suoraan Turvatiimille. Nykyään se kuitenkin kiertää VR:n kautta. Mistä tämä muutos johtui?

Me tutkimme jokaisen syytöksen emmekä salli väärinkäytöksiä, puoleen tai toiseen.

VR:n puolesta vastasi sähköpostitse turvallisuuspäällikkö Teemu Väänänen.

Lue myös artikkelit Kuka vartioi vartijaa? ja Keisarin uudet vartijat.

Jari Tamminen