voiman elinkaari | asiaa huumeista

Lukuaika: 2 minuuttia

voiman elinkaari | asiaa huumeista

voiman elinkaari | asiaa huumeista

Vihreän puolueen nuorisojärjestön puheenjohtajan lausuntojen käynnistämän huumepoliittisen kohun jälkimainingeissa päätimme tutkia Voiman huumekirjoittelun elinkaarta. Tai jos ihan tarkkoja ollaan, niin itse asiassa syynäsimme kaikki Voimassa kautta lehden historian julkaistut huumemaininnat jo viime syksynä, kun Stakesin tutkija kävi kysymässä Voiman huumelinjauksia osana Euroopan huumeseurantakeskuksen tutkimusta eri EU-maiden nuoriso- ja elämäntapalehtien huumausaineita koskevista näkemyksistä. Tässä Voiman osalta päivitetyt tiedot tämä numero mukaan luettuna.

Voiman historian 33 numerossa huumemainintoja on ollut kaikkiaan 58 jutussa. Huumeosumia on ollut siis keskimäärin 1,76 kappaletta per lehti. Eri huumausaineista kannabis on mainittu 31 jutussa, heroiini seitsemässä jutussa, amfetamiini viidessä jutussa, ekstaasi, lsd ja kokaiini kolmessa jutussa ja kodeiini kerran. 19 jutussa on puhuttu yleisesti vain huumeista aineita sen tarkemmin erittelemättä.

Useimmissa näistä jutuista huumeet on mainittu vain ohimennen. Nimenomaan huumeista, huumepolitiikasta tai median huumekirjoittelusta kertovia juttuja on ollut reilun kolmen vuoden aikana kahdeksan kappaletta, niistä kaksi tässä lehdessä, eli Heikki Hiilamon poliisin huumetilastojen merkitystä pohtiva Rahan voima -kolumni sivulla 26 sekä Humaania päihdepolitiikkaa -yhdistyksen puheenjohtajan Jani Miettisen puheenvuorokirjoitus sivulla 45. Huumepolitiikasta tai median huumekirjoittelusta kertovat jutut ovat lähes poikkeuksetta kritisoineet vallitsevaa politiikkaa tai jotakin sen osa-aluetta tai median valtavirran tapaa käsitellä huumeita.

Voiman juttujen kannabismaininnoista 77 prosenttia on ollut neutraaleja, ellei peräti positiivisia. Tyypillinen tällainen juttu on yleensä kertonut jostain aivan muusta aiheesta, mutta kirjoittaja on halunnut mainita pilvenpolton mukanaolon kuvailemassaan tilanteessa, usein niin diskreetein sanankääntein, ettei aihepiiriin perehtymätön lukija välttämättä ole edes ymmärtänyt mistä puhutaan. Suorastaan myönteisiä mainintoja on ollut kahdessa muusikkohaastattelussa. Kielteisiä kannabismainintoja taas on ollut kolmessa muusikkohaastattelussa sekä yhdessä lukijakirjeessä.

Muut laittomat huumeet on mainittu yleensä negatiivisessa mielessä. Kirjoittajalta on esimerkiksi tiedusteltu ulkomailla, haluaako hän ostaa spiidiä tai vaikka smackia tai crackia, tai uutisjutuissa on kerrottu, kuinka Yhdysvaltojen sotatoimet Kosovossa ja Afganistanissa ovat lisänneet heroiinin tuotantoa ja kauppaa. Pari kertaa on korostettu nykyisen huumepolitiikan yhtenä ongelmana sitä, että kannabiksen kokeilijat saattavat pilveä ostaessaan joutua tekemisiin myös kovia huumeita kauppaavien diilereiden kanssa.

Peik Johansson

  • 9.9.2009