¡Viva pätkätyö!

Lukuaika: 4 minuuttia

¡Viva pätkätyö!

Nokia näyttää Meksikon Reynosassa, miltä pätkätyö maistuu pahimmillaan.

Nokian tehtailla Meksikossa poljetaan työläisten oikeuksia työnvuokrausfirmojen avulla. Pätkätöillä pidetään työntekijät kurissa ja palkkakustannukset minimissä.

Nokian Meksikossa Reynosan rajakaupungissa toimivassa kahdessa tehtaassa työskentelee tällä hetkellä yli 3 000 paikallista. Nokia käyttää heidän palkkaamisessaan työvoimaa välittäviä toimistoja, Adeccoa ja Manpoweria. Keskeinen syy välikäsien käyttämiselle on välttää työntekijöiden laittomasta kohtelusta koituvat vaikeudet: näin Nokia ei ole laillisessa vastuussa erottamisista ja muista väärinkäytöksistä.

Monissa tapauksissa Nokia on erottanut työntekijöitä vain tunnin varoitusajalla, pitkän työpäivän päätteeksi. Työntekijöillä on kontakti ainoastaan työvoimaa järjestävään toimistoon, joten tehtaan johto ei joudu vastaamaan irtisanomisista. Yleensä erottamisen syyksi on sanottu, ettei tehtaalla ole enää antaa töitä ja että sopimus oli määräaikainen.

Työnantajat haluavat työtekijöiden allekirjoittavan paperin, jossa kertovat lopettavansa työt vapaaehtoisesti. Työläisten liiton edustajat eivät ole paikalla näissä keskusteluissa. Allekirjoituksen myötä työntekijälle annetaan erorahaa vain noin 800–2 500 pesoa. Ilman työntekijän allekirjoittamaa asiakirjaa Nokia joutuisi maksamaan Meksikon lainsäädännön mukaisen erorahan.

Työläisten liitto CEREALin (Centre for Reflection and Action on Labour Rights) Jorge Barajas pitää tilannetta erittäin huolestuttavana: ”Palkat pienenevät samaa vauhtia kuin sopimukset lyhenevät. Tällä hetkellä 75 prosenttia Nokian työntekijöistä on palkattu Manpowerin kautta, ja näin he saavat vain kuukauden mittaisia työsopimuksia. Tämä on Meksikon lainsäädännön vastaista, mutta jostain syystä meksikolainen virkavalta ei ole tutkinut Nokian toimia.”

Barajasin mukaan Nokia haluaa välttää työntekijöiden oikeuksien kunnioittamisen hinnan. ”Meksikossa työntekijöiden oikeudet lomiin, etuihin ja erorahoihin paranevat työsuhteen kestäessä pidempään. Kuukauden sopimuksilla Nokia välttää vastuun eikä joudu tukemaan työntekijöitä näin lyhyen työrupeaman jälkeen. Nokian tehtailla olot huononevat jatkuvasti.”

Väärinkäytökset eivät kuitenkaan rajoitu ainoastaan Nokian omiin tehtaisiin. Esimerkiksi Foxconn, joka toimittaa osia Nokialle, on ollut CEREALin huolenaihe jo pitkään.

”Nokian yhteistyökumppaneiden tehtaissa tilanne on vieläkin huonompi. Chihuahuassa sijaitsevassa Foxconnin tehtaassa 90 prosenttia työntekijöistä on palkattu toimistojen kautta, ja heidän sopimuksensa ovat vain 15 päivän mittaisia”, Barajas kertoo.

Palkat Nokian tehtailla ovat 95 pesoa (noin 5 euroa) päivässä. Barajas kertoo, että CEREALin laskelmien mukaan palkalla ei voi ostaa vaatteita eikä ole varaa käyttää julkisia kulkuneuvoja. ”Kaksi vuotta sitten palkka oli vielä 100 pesoa. Näin lyhyessä ajassa se on pudonnut jo viisi prosenttia.”

Nokian molemmat Meksikossa sijaitsevat tehtaat ovat globaalin Nokian omistuksessa eli tehtaiden ylin johto on Suomesta. Paikanpäällä toimivat tehtaiden johtajat eivät kuitenkaan ole suomalaisia. Elokuusta 2009 tehtaiden toiminnasta on päättänyt yhdysvaltalainen John W. Guerryentre. Hänen edeltäjänsä Jeff Marquis on siirtynyt Nokian Pekingin-toimipisteen johtoon.

”Nokian toimintalinjat Meksikossa eivät ole Suomesta peräisin, vaikka Nokialla onkin näennäinen maailmanlaajuinen tehtaiden johdolle suunnattu ohjesääntö. Minun mielestäni Nokia Suomessa on hyvin tietämätön Meksikossa vallitsevasta tilanteesta”, Barajas kertoo.

”Otimme CEREALista tämän vuoden aikana moneen kertaan yhteyttä Nokian Meksikon toimipisteiden johtajiin ja selitimme huolemme työntekijöiden tilanteesta heidän tehtaissaan. Emme kuitenkaan koskaan saaneet vastausta. Lopulta otimme yhteyttä Nokian johtajiin Suomessa. Nyt heillä siis tulisi jo olla tietoa tilanteesta. Valitettavasti tämän tiedon täytyi välittyä CEREALin eikä Meksikossa toimivan Nokian kautta”, Barajas jatkaa.

Samaan aikaan työvoimaa järjestävät toimistot etsivät uusia työntekijöitä samoihin tehtaisiin. Työttömyyden pelko on tuttu tehdasalueilla, sillä huomattavan monet työntekijät joutuvat odottamaan uusia sopimuksia ilman tukea tai lupauksia palkkauksesta tulevaisuudessa.

Barajas kertoo, että tämä on yksi tilanteen mahdollistavista syistä: ”Näin tehtaat saavat työllistetyt meksikolaiset hyväksymään jatkuvasti huonontuvat olot. He eivät välitä vähentyvistä eduista, sillä työpaikan säilyttäminen on heidän selviytymisensä edellytys.”

Tämä työntekijöiden riistämisen vahvistuva kierre on johtanut myös siihen, että meksikolaisten Nokian tehtaiden kilpailukyky on parempi kuin Kiinassa sijaitsevien. ”Kuinka paljon oloja voidaan vielä huonontaa kilpailun kiristyessä?” Barajas pohtii.

Nokian tehtailla naisten tilanne on erityisen vaikea. Raskaaksi tuleminen merkitsee lomauttamista. Naisille myös kerrotaan, että raskauden ollessa jo neljännellä tai kuudennella kuukaudella heidän ei kannata etsiä töitä muistakaan maquiladorista (halvan työvoiman tehtaista), sillä heitä ei tulla palkkaamaan. Työnvälitystoimiston mukaan he saavat kaksi kuukautta ilmaista terveydenhoitoa, mutta joillekin naisista tämä ei ole tarpeeksi, sillä he eivät vielä synnytä näiden kuukausien aikana.

Tilanteen muuttaminen on vaikeaa. Työnvälitystoimiston vastaus naisten vaatimuksiin on ollut yksinkertainen: ”Teillä ei ole oikeutta ehdottaa muutoksia. Te ette voi tulla kertomaan kokille, miten tehdä ruokansa.” Naiset ottivat yhteyttä myös lakimieheen, mutta heitä neuvottiin harkitsemaan tarkkaan ennen kuin tekevät mitään: ”Olette vielä nuoria ja jos vastustatte, teidät erotetaan, ettekä tule löytämään töitä enää mistään. Älkää purko ruokkijan kättä, toimisto on auttanut teitä paljon.”

Työntekijät vaativat, että Nokia ottaisi vastuun työntekijöidensä kohtelusta eikä käyttäisi välikäsiä työllistämiseen, ja että se toimisi oikeasti kuten sosiaalisesti vastuullinen yritys. He haluavat myös, että erottamisen sijaan Nokia tukisi heitä synnytyksen ja sen jälkeisen ajan.

Työläisten liitto ei ole onnistunut puolustamaan Nokian työntekijöiden oikeuksia, sillä väärinkäytökset tapahtuvat salassa. Ongelmana on myös työntekijöiden järjestäytymättömyys. Suoraan ja vuokrafirmojen kautta palkattujen työntekijöiden oloissa on suuria eroja. Nokian omille työntekijöille annetaan uusi takki ja rajaton oikeus terveydenhoitoon, kun taas toimistojen kautta tulleille annetaan käytetty takki ja vain kolme ilmaista lääkärikäyntiä vuodessa. Tämän vuoksi työntekijät eivät ole yhtenäinen ryhmä, joka voisi tehokkaasti vastustaa epäoikeudenmukaista kohtelua.

mainos

Jorge Barajas uskoo, että suomalaiset voivat auttaa parantamaan meksikolaisten työläisten oloja. ”Minun mielestäni suomalaiset auttaisivat paljon, jos he kirjoittaisivat Nokialle ja kertoisivat haluavansa muutosta. CEREALin mukaan ongelmana on, että Suomessa toimivat Nokian johtajat eivät ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota Meksikon toimipisteisiin, sillä jo pienillä toimilla ja säädöksillä he voisivat muuttaa tilannetta merkittävästi.”

”Meksikolaiset työntekijät eivät pyydä mahdottomia eivätkä missään tapauksessa mitään, mikä vaarantaisi tehtaiden kilpailukyvyn. He haluavat vain oikeudenmukaista kohtelua ja että meksikolaista työlakia kunnioitetaan”, Barajas päättää.

_______________

Nokian sumea etiikka

Nokia edellyttää koko hankintaketjultaan yhtäläistä eettisyyttä. Käytännön valvonta ja vaatimustaso jäävät hämäräksi.

Viestintäpäällikkö Saara Tahvanainen Nokiasta kertoo henkilöstövuokraamoiden kuuluvan yhtiön eettisten vaatimusten piiriin.

”Edellytämme samoja periaatteita koko toimittajaverkoltamme, mutta erityisesti alihankintaketjun ensimmäiseltä piiriltä.”

Siis alihankkijoilta, jotka toimittavat hyödykkeitä suoraan Nokialle. Tällaisiksi lasketaan Tahvanaisen mukaan myös Nokian käyttämät henkilöstöstövuokraamot. Miten sitten on mahdollista, että Nokian tehtailla teetetään työtä lainvastaisissa, vain kuukauden kestävissä pätkissä?

”Lyhytaikaista työvoimaa käytetään tehtailla tasaamaan kysynnän vaihteluita. Lähdemme siitä, että eettinen standardimme on vähintään samalla tasolla paikallistn lakien kanssa.”

Tahvanainen kiistää, että Nokia pyrkisi tarkoituksella kasvattamaan vuokratyövoiman osuutta. ”Vuokratyövoiman käyttö tehtaillamme on vaihdellut 10–75 prosentin välillä. Emme hae ensisijaisesti säästöjä vaan joustavuutta.”

Irtisanomisissakaan ei ole Tahvanaisen mukaan tapahtunut mitään väärää. ”Työntekijöille tarjoamamme eropaketit ovat parempia kuin paikallinen lainsäädäntö edellyttää.”

Vapaaehtoiset eropaketit ovat olleet tarjolla vain vakituisessa työsuhteessa oleville, ei määräaikaisille.

Entä raskaana olevien naisten kohtelu?

”Nokian tehtailla ei missään tapauksessa syrjitä ketään sukupuolen perusteella”, Tahvanainen toteaa. ”Kun kysynnän laskiessa on jouduttu sanomaan irti väkeä, ovat vähennykset osuneet myös naisiin. Tämä ei ole todellakaan johtunut naisten raskauksista.”

Tahvanaisen mukaan työntekijöitä ei muutenkaan eriarvoisteta tarkoituksellisesti.

”On kuitenkin viime kädessä henkilöstövuokraamoiden oma asia, mitä etuja ne myöntävät työntekijöilleen.”

Tahvanainen kiistää, että sitoutuminen SA8000:n kaltaisiin standardeihin olisi pelkkää oman kilven kiillottamista.

”Ei tätä PR-merkityksessä tehdä. Me pyrimme jatkuvasti kehittämään työntekijöiden oloja ja vaikutusmahdollisuuksia.”

Tahvanaisen mukaan tiedot väärinkäytöksistä on otettu vakavasti.

”Olemme kokoontuneet selvittämään asiaa yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Suurin osa tapauksista on paljastunut väärinkäsityksiksi.”

mainos

Tahvanaisen mukaan vuokratyövoima kuuluu Nokialle työskentelynsä ajan samaan Nokian omaan ammattiliittoon kuin Nokian muut työntekijät.

”Heillä on käytössä myös samat jäsenyyden suomat etuudet: ilmainen ruokailu, terveys- ja liikuntapalvelut sekä kuljetus”, Tahvanainen listaa.

”Palkka ja bonukset ovat samat niin vuokratyövoimalle kuin Nokian vakituisille työntekijöille, ainoana poikkeuksena on vakituisen työsuhteen vuosipalkkaan sidottu Nokia-bonus, joka maksetaan vain Nokian työntekijöille.”

Tapani Möttönen

_______________

Riikka Pulkkinen

  • 2.2.2010