Lukuaika: < 1 minuutti

Vetoomuskortti Gilbert Adin puolesta

Voimassa 3/2009 julkaistiin vetoomuskortti Gilbert Adin puolesta.

Voimassa 2/2009 kerrottiin Gilbert Adin hankalasta tilanteesta.

Kongon demokraattisen tasavallan kansalainen Gilbert Adi Kadima Batumona on joulukuussa valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen maahanmuuttoviraston päätöksestä, joka koskee perhesiteen perusteella haettua oleskelulupaa.

Oleskelulupaa on haettu valittajan puolisolle Mymy Walelulle sekä pariskunnan neljälle lapselle. Virasto vetosi kielteisessä päätöksessään siihen, että perheenisän nettokuukausitulot jäävät vaaditun 3 330 euron alle.

Perhe on joutunut odottamaan jälleennäkemistä jo seitsemän vuotta. Se on kohtuuttoman kauan. En näe syytä olettaa, että tämä koulutettujen ja työssäkäyvien vanhempien perhe olisi uudelle kotimaalleen taloudellinen taakka.

Pyydänkin, että hallinto-oikeus ottaisi tapauksen käsittelyyn välittömästi. Pyydän Teitä myös joustamaan tulovaatimuksista, jotta Gilbert, Mymy, Josué, Jérémie, Mathilde ja Manassée pääsisivät mahdollisimman pian viettämään kaipaamaansa perhe-elämää.

Kunnioittaen,

allekirjoitus

_______________

Printtaa vetoomuskortti täältä, täytä, taita ja postita!

Voima

  • 9.9.2009