Kirjoittanut teppo eskelinen

Verotus on vaikea laji

Lukuaika: < 1 minuutti

Verotus on vaikea laji

Kati Peltolan ja Pirkko Melenderin veroaiheista kirjaa on mainostettu pamflettina: verojärjestelmä on pistettävä kokonaan uusiksi.

Kati Peltolan ja Pirkko Melenderin veroaiheista kirjaa on mainostettu pamflettina: verojärjestelmä on pistettävä kokonaan uusiksi. Liikkeelle on lähdettävä oikeudenmukaisuudesta.

Se on paljon sanottu – liikaakin. Eivät kirjoittajat järjestelmää ole uusiksi pistämässä. Reilun verokirjan keskeinen argumentti on pikemminkin kertausta kuin keksintö: progression pitäisi toteutua kunnolla, eli maksukykyisimpien tulisi maksaa enemmän.

Progression periaate toteutuu nykyisin Suomessa heikosti. Omaisuutta verotetaan huomattavasti kevyemmin kuin työtuloja. Nykyhallitus on vain lisäillyt erilaisia verovapauksia, jotka  hyödyttävät suurituloisia. Oikeudenmukaisen veropolitiikan lähtökohta taas on, että suuret omaisuudet pitäisi saada takaisin progression piiriin.

On vaikea arvioida, kuinka monelle aikaansa seuraavalle kansalaiselle tilanne on epäselvä. Jos joku vielä luulee, että nykyjärjestelmä perustuu toimivaan progressioon, kirja opettaa, että näin ei todellakaan ole.

Eikä sen puoleen, veroprogressio on valtiollisten tulonsiirtojen oikeudenmukaisuuden perusta. On pamfletteja kirjoittettu huonompienkin periaatteiden puolesta.

Kirjoittajien toinen idea on, että tuotantoa täytyisi verottaa ”vihreästi”. He ovat aivan oikeassa siinä, että olisi järkevämpää verottaa tuotantoa kuin kulutusta, kuten nykyisin arvonlisäverolla tehdään.

Siitä taas voi olla montaa mieltä, miten vihreä tuotantovero toimisi. Minkään tavaran tuotannossa ei varmasti voi määritellä objektiivista haitallisuutta. Aina toiseen menee enemmän energiaa, siinä missä toinen saastuttaa enemmän. Haittojen keskenäisten suhteiden arvioiminen on hyvin vaikeaa.

Luultavasti tuloksena olisi ainakin ”hitaasti uusiutuvan luonnonvaran” kaltaisten eufemismien entistä kovempi invaasio poliittiseen kielenkäyttöön, kun lobbareiden keskeksi tehtäväksi tulisi tuotantoveron periaatteisiin vaikuttaminen ja oman tuotteen määrittely haitattomaksi.

Peltola ja Melender sanovat moneen kertaan, että nykyinen verojärjestelmä kaikkine vähennyksineen on sekava. Niin se todella onkin. Kuitenkin näyttää olevan hyvin vaikeaa hahmotella sellaista järjestelmää, jossa sekavuudet vältettäisiin. Kirjoittajat todistavat tämän itse viimeistään alkaessaan puhua  ”yrittäjätulon perusvähennyksestä” omaa yksinkertaisempaa malliaan esitellessään.

Ehkä verotus on tuomittu olemaan verotusharrastajien puhetta.

Kati Peltola ja Pirkko Melender: Reilu verokirja. WSOY 2008. 204 s.

Teppo Eskelinen