Kirjoittanut Antti Rautiainen

Venäjä sensuroi Anttia

Lukuaika: 2 minuuttia

Venäjä sensuroi Anttia

Venäjän musta lista piteni uudella tekstillä.

Marraskuussa Tjumenin kaupungin Leninin piirin syyttäjänvirasto voitti kanteen, jonka mukaan vuonna 2011 kirjoittamani artikkeli on ”ekstremistinen” ja pitää kieltää.

Kirjoitukseni Anarkismista ja väkivallasta on julkaistu Avtonom-lehdessä syksyllä 2011. Se julkaistiin samana vuonna Suomessa Väärinajattelija-lehdessä.

Molemmat kirjoitukset julkaistiin salanimellä, koska en halunnut pitää näkyvää profiilia Venäjällä asuessani. Jutun suomenkielisen käännöksen voi nyt ensimmäistä kertaa lukea netissä Fifistä, jotta kaikki voisivat itse pohtia, oliko päätös oikeutettu.

Ekstremististen materiaalien lista perustuu Venäjän federaation lakiin ”ekstremistisen toiminnan vastustamisesta”. Se sisältää kaiken kaikkiaan yhdeksän erilaista tekoa, jotka määritellään ”ekstremistisiksi”.

Näistä neljä liittyy erilaisiin valtion turvallisuusintresseihin (mukaan lukien ”terrorismi”, jota ei kuitenkaan tarkemmin määritellä) ja viisi erilaisiin ”viharikoksiin”, jotka vastaavat karkeasti suomalaisia pykäliä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Lain mukaan vihan kohteena voi olla ”rodullinen, kansallinen, uskonnollinen tai sosiaalinen” ryhmä. Erityisesti sosiaalisen ryhmän kategoria on erittäin epämääräinen, ja sen nojalla on syytetty esimerkiksi poliiseja ja poliitikkoja kritisoineita kirjoittajia.

Taho, joka antoi lausunnon kirjoituksestani, ei kuitenkaan pitäytynyt tämän pykälän rajoissa – sen mukaan ”kirjoituksessa on sellaisen väkivaltaisen toiminnan oikeuttamisen merkkejä, joka voi olla suunnattu ketä tahansa ihmistä, eikä välttämättä mitään konkreettista ryhmää vastaan”.

Eli he löysivät kirjoituksestani sellaista kiihotusta kansanryhmää vastaan, joka ei ollut suunnattu mitään kansanryhmää vastaan!

Kirjoitukseni käsitteli väkivaltaa niin teoreettisella tasolla, että ”eksperteiltä” tuntuu menneen täysin ohi, mitä ajoin takaa. Jos nämä ”ekspertit” haluavat vastustaa kaikkea väkivaltaa, miksi he eivät halua kieltää poliiseja, armeijaa ja valtioita?

Tietysti voi olla, että ”ekspertit” ovat ymmärtäneet kirjoitukseni erinomaisen hyvin. Ehkä he vain pyrkivät vaikeuttamaan anarkistien ja kaikkien toisinajattelijoiden toimintaa ja työllistämään tuhansia byrokraatteja, joille ”ekstremististen materiaalien listan” ylläpito ja valvonta tarjoaa elannon.

”Venäjän federaation ekstremististen materiaalien lista” löytyy oikeusministeriön sivustolta. Tällä hetkellä listalla on 2 142 kirjaa, lentolehtistä, nettisivustoa, äänitettä, videota, iskulausetta ja maalausta. En ole löytänyt tarkkaa tutkimusta siitä, miten materiaalit jakautuvat erilaisten poliittisten suuntausten välillä, mutta silmämääräisesti edustetuin tuntuu olevan islamismi, ja rasismi sekä fasismi tulevat kakkosena.

Kirjoitukseni lisäksi kiellettiin vielä neljä muutakin Avtonom-lehden kirjoitusta lehden kolmesta eri numerosta.

Nämä viisi artikkelia myös poistetaan avtonom.org-sivustolta, koska muuten sivusto voi päätyä Venäjän viestintävalvontaviraston RosKomNadzorin estolistalle.

Tekstit löytyvät jatkossa sivustolta bannedavtonom.noblogs.org. Nähtäväksi jää, päätyykö myös Fifi Venäjän estolistalle. Uskon, että tämä on epätodennäköistä, koska käännösteksteistä pitäisi tehdä päätös erikseen.

Antti Rautiainen