V niin kuin vapaa liikkuvuus, osa 2

Lukuaika: < 1 minuutti

V niin kuin vapaa liikkuvuus, osa 2

Oikeus muuttaa ja asettua haluamaansa paikkaan.

Siirtolaisuus ei ole koskaan täysin vapaata. Liike ei tapahdu tyhjiössä pisteestä A pisteeseen B vaan tiettyjen yhteiskunnallisten verkostojen ja suhteiden piirissä. Samalla liike on aina jo vapaata – se on jotain hallitsematonta, ennakoimatonta ja yllättävää olemassa olevien valtasuhteiden näkökulmasta.

Siirtolaisuutta ei pidä ymmärtää moraalisin termein vaan yhteiskunnallisena ilmiönä, mikä merkitsee aina liikkuvien ihmisten omien kokemusten ja halujen huomiointia. Liikkuminen voi olla yksilön kannalta tuskallinen, pakotettu ratkaisu traagisin seurauksin. Se voi olla mahdollisuus aloittaa uudestaan ja ottaa oma elämää haltuun. Joskus se on molempia yhtä aikaa.

Vapaus liikkua tarkoittaa vapautta karkotuksen pelosta, säilöönotosta, oman oleskelun ja elämän äärimmäisestä epävarmuudesta. Vapautta pakosta sietää millaisia olosuhteita tahansa ja suostua millaisiin työehtoihin tahansa. Siirtolaisuuden autonomia on liikkuvien ihmisten itsenäisyyttä liikettä mielivaltaisesti kahlitsevista ja kontrolloivista rajoista.

Vapaaliikkuvuus.net. Sarja päättyy. Maahanmuuttopolitiinen sanasto ilmestyy kirjana syksyllä.

Markus Himanen & Jukka Könönen

  • 24.6.2010