Lukuaika: < 1 minuutti

Tyttöjen asialla

Tasa-arvotietoisuus on entistä tärkeämpää nuorisotyössä.

Monikulttuuriset kysymykset ovat nostaneet sukupuolten tasa-arvon nuorisotyössä entistä näkyvämpään rooliin, selviää Veronika Honkasalon väitöskirjasta Tyttöjen kesken.

Samalla tasa-arvo mielletään yhä enemmän kysymykseksi monikulttuuristaustaisten tyttöjen asemasta, koska muun nuorisotyön oletetaan olevan täysin tasa-arvoista. Tasa-arvo pelkistyy helposti määrälliseksi tasa-arvoksi, ja ratkaisuksi ongelmiin tarjotaan samaa kaikille -ajattelua.

Maahanmuuttajataustaiset tytöt toivovat, että heidän näkemyksiään kuunneltaisiin, uhriroolissa toimiminen kun on ahdasta ja hankalaa.
Samalla Honkasalon tutkimus osoittaa, kuinka nuorisotyö mielletään lähinnä tyttöjen parissa tehtäväksi työksi. Poikatyötä tehdään edelleen hyvin vähän.

FM Veronika Honkasalo väittelee 19. maaliskuuta Helsingin yliopistossa.

Kimmo Jylhämö