Kirjoittanut Maria Haanpää

Tuulipuistojen elämää

Lukuaika: 2 minuuttia

Tuulipuistojen elämää

Ilmastouutisia 10.–16.4.

Viime aikoina on saatu mielenkiintoisia uutisia tuulivoimasta. Ensinnäkin Amerikan tuulivoimayhdistys AWEA on julkistanut raporttinsa Yhdysvaltain viimevuotisesta tuulivoimatilanteesta.

Vuonna 2011 Yhdysvalloissa rakennettiin tuulivoiman tuotantokapasiteettia noin 6 800 megawatin verran, mikä on noin 31 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaiken kaikkiaan Yhdysvaltoihin on nyt rakennettu yhteensä noin 47 000 megawatin tuulivoimakapasiteetti. Tuulivoiman osuus sähköntuotannosta oli osavaltiotasolla suurin Etelä-Dakotassa, missä noin 22 prosenttia sähköstä väännettiin tuulesta.

Saman tilaston kärkisijoille nousivat myös Iowa (noin 19 prosenttia tuulisähköä) ja Pohjois-Dakota (noin 15 prosenttia).

Lisää tuulivoimakapasiteettia on tällä hetkellä rakenteilla maassa yhteensä noin 8 300 megawatin verran: eniten Kansasissa, Teksasissa ja Kaliforniassa.

Myös merituulipuiston vaikutuksesta kalojen elämään on julkaistu raportti. Raportti tarkastelee tilannetta seitsemän toimintavuoden jälkeen Horns Rev 1 -tuulipuistossa, joka sijaitsee Tanskan läntisellä merialueella.

Tuuliturbiinit on pystytetty merenpohjaan siten, että niiden tyvi on ympäröity erikokoisista kivistä kootulla suojakerroksella. Kivien tarkoituksena on estää eroosiota eli sitä, että meriveden virtaukset kuljettaisivat hiekkaa pois turbiinien tyveltä.

Horns Rev 1:n alue oli alun perin pelkkää paljasta hiekkapohjaa. Sellaista pohjaa tarvitsevat välttämättä esimerkiksi solakan pitkulaiset tuulenkalat, joiden elintapoihin kuuluu piileskellä,pohjahiekkaan kaivautuneena.

Tuulenkalat ovat tärkeää ravintoa monille linnuille, ja ne ovat ihmisillekin merkittävä kalastuskohde. Moni taho voi nyt iloita siitä havainnosta, että tuulipuistosta kiviröykkiöineen ei ilmeisesti ole ollut tuulenkaloille haittaa, jos ei hyötyäkään.

Havainnot viittaavat myös siihen, että turbiinien tyvikivikot houkuttelevat sellaisia kaloja, jotka viihtyvät luonnostaan kivikkopohjaisissa vesissä.

Tutkijat huomauttavat raportissaan, että Horns Rev 1 sijaitsee paikassa, jossa aallokko on voimakasta. Rauhallisempiin vesiin rakennetut tuulipuistot saattavat tarjota kaloille vielä suojaisampia sopukoita. Varsinaisessa kalakantojen suojelussa yksittäisen tuulipuiston merkitys on kuitenkin vähäinen.

Britanniassa on tehty tutkimus tuulipuiston vaikutuksesta maa-alueen linnustoon. Lintujen runsautta tarkkailtiin sekä tuulipuiston rakentamisen että varsinaisen toiminnan aikana.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ainakin osa lajeista tottuu tuuliturbiinien läsnäoloon.

Tutkitut lintulajit eivät myöskään näyttäneet olevan korostuneen alttiita törmäämään turbiinin lapoihin. Tärkeimpiä tutkimustuloksia on havainto, että tuulipuiston rakennustyöt voivat häiritä lintuja enemmän kuin valmiin tuulipuiston toiminta.

Tutkijat ehdottavat, että selvitettäisiin vielä, voisiko vaikkapa tuulipuiston rakennustöiden ajoittaminen lintujen pesimäkauden ulkopuolelle vähentää lintujen kokemaa haittaa.

Maria Haanpää