Lukuaika: 2 minuuttia

Tilapäinen elämä

Mitä tehdä turvapaikanhakijoille, joiden ei anneta jäädä mutta joita ei voida palauttaa?

Mohamoud pakeni 20-vuotiaana Somaliasta, ja vuonna 2009 hän anoi turvapaikkaa Suomesta. Maahanmuuttovirasto ja valitustuomioistuimet hylkäsivät Mohamoudin ensimmäisen hakemuksen, mutta häntä ei tästä huolimatta käännytetty takaisin.

Mohamoud jäi oikeudettomaan välitilaan. Samanlaisessa tilanteessa on Suomessa useita kymmeniä turvapaikanhakijoita. He ovat paenneet Somalian ja Irakin konflikteja, mutta eivät suomalaisten viranomaisten mukaan tarvitse suojelua.

Lähtömaihin heitä ei kuitenkaan voida palauttaa, koska maiden epävakaan tilanteen takia Suomella ei ole riittäviä viranomaisyhteyksiä kyseisiin maihin tai maat eivät ota pakkopalautettuja vastaan.

Nyt, lähes viiden vuoden jälkeen, Mohamoud sai ensimmäisen oleskelulupansa. Korkein hallinto-oikeus oli tehnyt huhtikuussa 2013 ennakkopäätöksen: ulkomaalaislain 51. pykälän mukaan turvapaikanhakijoille pitäisi maasta poistamisen ollessa mahdotonta myöntää tilapäinen oleskelulupa, eli niin sanottu B-lupa.

Tilapäinen lupa annetaan vuodeksi kerrallaan, eikä se oikeuta jäämään pysyvästi Suomeen. Mohamoud ihmettelee tilannettaan.

”En saa edelleenkään oikeutta asettua asumaan kuntaan, enkä saa henkilökorttia tai virallista henkilötunnusta. En voi myöskään ilmoittautua työnhakijaksi työvoimatoimistossa.”

Vuoden kuluttua Mohamoudin tilanne arvioidaan uudestaan. Jos palauttaminen on edelleen mahdotonta, lupa myönnetään vielä toiseksi vuodeksi. Kahden vuoden jälkeen hän voi saada jatkuvan oleskeluluvan.

Tilapäisiä oleskelulupia myönnettiin aiemmin enemmän. Vuosina 2005–2007 niitä saivat sadat erityisesti Afganistanista, Irakista ja Somaliasta tulleet turvapaikanhakijat. Koska B-lupiin kohdistui vahvaa kritiikkiä, niiden laajamittaisesta myöntämisestä luovuttiin.

Myös lakia oli tarkoitus muuttaa. Vanhasen toinen hallitus esitti vuonna 2007, että vuoden mittainen B-lupa voitaisiin myöntää vain kerran. Sen jälkeen olisi myönnettävä normaali oleskelulupa.

Kun eduskunta viimein päätti asiasta helmikuussa 2009, moni asia oli ehtinyt muuttua. Talouskriisi oli alkanut, ja syksyn kunnallisvaaleissa perussuomalaiset olivat lyöneet itsensä läpi. Turvapaikanhakijoiden määrä oli nousussa, eikä B-luvan ongelmiin vastoin alkuperäistä esitystä puututtu. Ainoana parannuksena tilapäisen luvan saaneille annettiin työnteko-oikeus.

Maahanmuuttoviraston ja sisäasiainministeriön mukaan ratkaisu tilanteeseen on se, että turvapaikanhakijat palaavat kotimaahansa vapaaehtoisesti, vaikka pakolla.

Viime vuonna kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n ohjelman avulla lähtömaihinsa palasi 326 turvapaikanhakijaa.

Miksi Mohamoud ei sitten ole palannut?

”Olen kotoisin Somalian eteläosasta, jossa taistellaan edelleen. Maahanmuuttovirasto ei usko minua, vaan väittää minun tulevan pohjoisesta Somalimaasta,” Mohamoud kertoo.

Sisäministeriö on perustanut työryhmän, jonka tarkoitus on vakiinnuttaa vapaaehtoisen paluun järjestelmä. Samassa yhteydessä ministeriö haluaa muuttaa ulkomaalaislakia siten, että tilapäistä oleskelulupaa ei saa, jos henkilöllä on mahdollisuus palata lähtömaahan vapaaehtoisesti.

Sisäasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen Jorma Kantolan mukaan tällä hetkellä ”ulkomaalainen voi käytännössä omalla passiivisuudellaan saada oleskeluoikeuden Suomeen”. Jos muutosta esitetään, se tulisi todennäköisesti eduskunnan käsittelyyn keväällä 2014 ja astuisi voimaan saman vuoden syksyllä.

Tällöin palattaisiin tilanteeseen, jossa vuosia Suomessa oleskelleet turvapaikanhakijat eivät saa edes tilapäistä oleskelulupaa. Näin voi käydä esimerkiksi Mohamoudille, jonka pitkä odotus jatkuu edelleen.

”Aloitin juuri aikuislukiossa. Jos voin jäädä Suomeen, haluan opiskella lääkäriksi tai lakimieheksi.”

Kirjoittaja on tutkija & Vapaa liikkuvuus -verkoston aktiivi.

Refugeerights.fi-blogi kertoo aiheesta lisää. Se on osa turvapaikanhakijoiden & suomalaisten aktivistien Refugee rights -kampanjaa.

Mohamoudin & Awalen nimet on muutettu.

Markus Himanen

Kommentoi Facebookissa
  • 7.10.2013