Terroritalouden pysyvä poikkeustila

Lukuaika: 2 minuuttia

Terroritalouden pysyvä poikkeustila

Rahan voima: Vuosi ennen syyskuun terroristihyökkäyksiä Bushin poliitikan taustaryhmä julkaisi strategiansa.

VUOSI ENNEN SYYSKUUN terroristihyökkäyksiä Bushin politiikan taustaryhmä The Project for the New American Century julkaisi strategiansa. Tavoitteena oli syventää Yhdysvaltojen maailmanvaltaa. Menetelminä olivat ennakoivat iskut, sotilasmenojen systemaattinen kasvattaminen, avaruuden militarisointi ja Yhdysvaltojen sotilastukikohtaverkoston tihentäminen lisäämällä erityisesti sotilaallista läsnäoloa Persianlahden öljyalueilla.

Raportissa todettiin, että halutun strategian saavuttaminen kestää kauan ”ellei sitten tapahdu jokin katastrofaalinen ja katalysoiva tapahtuma – kuten uusi Pearl Harbor”. Jo 11. syyskuuta vuonna 2001 presidentti Bush kirjoitti päiväkirjaansa: ”2000- luvun Pearl Harbor tapahtui tänään.” Monien mielestä Bushin taustajoukot saivat taivaan lahjan.

YHDYSVALLAT SAI HYÖKKÄYSTEN jälkimainingeissa Afganistanin ja Irakin taloudelliseen ja sotilaalliseen hallintaansa. Sota terrorismia vastaan toteuttaa USA:n valtapolitiikan päälinjoja ympäri maailmaa.

Totuus kaiken aloittaneesta tapahtumasta kuitenkin puhuttaa edelleen. 9/11-tutkimuskomission 571-sivuinen raportti on seikkaperäisin virallinen totuus iskuista. Sen oli määrä olla mahdollisimman täydellinen selonteko tapahtumista. Kuitenkin amerikkalainen professori David Griffin erittelee perusteellisessa raportin kritiikistään 115 erillistä kohtaa, joissa komissio on joko sivuuttanut oleellisia asiaankuuluvia tosiasioita tai on suoranaisesti vääristellyt niitä.

Yksi räikeimmistä koskee WTC-tornien rakennetta, joiden keskiosan se kertoo olleen poikkileikkaukseltaan ontto kuilu. Näin se kieltää kantavana rakenteena 47 massiivisen teräspilarin olemassaolon, mikä taas tuottaa vaikeuksia tornien sortumista selittämään pyrkivän, niin sanotun pannukakkuteorian uskottavuudelle.

Lisäksi raportissa ei lainkaan käsitellä sitä, että tornien sortumiseen liittyi vähintään kymmenelle kontrolloidulle räjähdepurulle ominaista piirrettä eikä sitä, että myös erillinen WTC-7- rakennus sortui ilman järjellistä syytä.

VIRALLISEN TOTUUDEN PUOLUSTAJAT esittävät WTC-tornien sortumisen selitykseksi siis pannukakkuteoriaa, jonka mukaan rakennuksen välipohjat putosivat päällekkäin. Täystuhon selitysyritys ei kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua. Havaintoaineisto, lukuisat valo- ja videokuvat sortumisprosessista todistavat toisenlaista näkemystä.

Rakenteiden sinkoutuminen suoraan sivulle ja myös ylöspäin sekä nopeat, turbulenttiset pulverisoitunutta betonipölyä sisältävät kaasuvirtaukset puhuvat pikemminkin sellaisen teorian puolesta, että torneihin olisi sijoitettu valmiiksi purkuräjähteitä. Sortumisen eteneminen lähes vapaan pudotuksen nopeudella ei olisi ollut mahdollista pelkässä painovoimaisessa sortumisessa. Alempi rakennehan ei tuota vapaassa pudotuksessa mitään vastusta, jota sortuvien rakenteiden kuului rikkoa.

Sitä, että 9/11-komission raportti on Griffinin sanoin tehty tukemaan suurta valhetta, ei ole juurikaan uutisoitu. Lehdistölle oli tuskallista tunnustaa, että Irakin joukkotuhoaseista kertovia tietoja ei tarkistettu, mutta sama saattaa koskea myös neljän vuoden takaista tapahtumaa.

Kirjoittaja on sosiaalipsykologian tutkija ja on ollut perustamassa 11.9.-tiedotusryhmää. www.11syyskuu.org.

”Syyskuun 11. – Neljä valheen vuotta” 11.9. klo 15 Helsingin Ostrobotnian Juhlasalissa, Museokatu 10. Puhujina Saksan liittohallituksen entinen teknologiaministeri Andreas von Bülow, kirjailija Leena Krohn ja onnettomuustutkija Heikki Kurttila.

Jorma Anttila

  • 9.9.2009